OECD

Informe OECD: «Promoting Research Excellence: New Approaches to Funding»

Els sistemes nacionals de recerca s’enfronten a un entorn cada vegada més competitiu per a les idees, el talent i els fons de finançament, i els governs es veuen obligats a modificar la forma de finançar la recerca. L’informe «Promoting Research Excellence: New Approaches to Funding», publicat per l’Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) presenta evidències sobre com els governs dirigeixen i financen la recerca en les institucions d’educació superior i de recerca pública mitjançant iniciatives d’excel·lència en recerca (sigles en anglès, REIs). Aquests instruments fomenten la investigació d’alt nivell proporcionant finançament a gran escala i a llarg termini.

L’informe proporciona informació sobre com funcionen les REIs i les característiques de les institucions que han estat designades com a centres d’excel·lència. A banda de mostrar els beneficis d’aquestes iniciatives, l’estudi també indica els errors que cal evitar abans de posar-les en funcionament. També recull casos de diversos països de l’OECD com ara el d’Espanya, en què es menciona la iniciativa dels  Centros de Excelencia Severo Ochoa. Altres anàlisis detallades són els de Dinamarca, Alemanya, el Japó, Noruega, Portugal i Eslovènia.

Per a més informació, podeu consultar l’informe «Promoting Research Excellence: New Approaches to Funding» al lloc web de l’OECD.

L’OECD confirma la recuperació de la despesa en R+D

OECDL’Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) ha fet pública la darrera actualització de la base de dades Main Science and Technology Indicators (MSTI), la qual proporciona un conjunt d’indicadors sobre el nivell i l’estructura dels esforços en R+D dels estats membres. Les darreres estimacions de l’OECD per a l’any 2012 confirmen la recuperació internacional del creixement en la despesa interna en R+D, que va augmentar un 2,7% en termes reals respecte al 2011, fins a situar-se per sobre dels nivells previs a la crisi econòmica.

El creixement de l’any 2012 ha estat impulsat per una forta recuperació en la inversió en R+D de les empreses (3,5%) (Gràfic 1). Per la seva banda, els pressupostos públics en R+D s’han mantingut estables o han baixat en la majoria de països. Val a dir que, a més de proporcionar finançament directe a l’R+D a través de subvencions i contractes, molts països de l’OECD també ofereixen incentius fiscals per atreure inversions en R+D. En aquest sentit, l’OECD també fa un seguiment que publica a través de la pàgina web Measuring R+D Tax Incentives.

Gràfic 1.
Gràfic 1 (OECD)

Per grans àrees geogràfiques, l’OECD confirma l’expansió accelerada de la Xina i de Corea del Sud, a més del renovat impuls dels Estats Units d’Amèrica. Pel que fa a la Unió Europea (UE), el creixement de la despesa en R+D ha continuat sent modest (un 0,6% en termes reals) el 2012. El comportament dels diferents països europeus és molt heterogeni. L’any 2012, França (0,6%) i Alemanya (1,6%) van experimentar un creixement real de les despeses en R+D, mentre que el percentatge en el Regne Unit es va reduir en un 3,1%. Els països de l’Europa Central i de l’Est van continuar augmentant la seva despesa en R+D, mentre Portugal i Espanya es trobaven encara per sota dels nivells anteriors a la crisi, amb retallades pressupostàries considerables.

Per a més informació, podeu consultar la base de dades MSTI, així com altres entrades sobre l’OECD publicades en aquest blog.

Innovació: Empreses capdavanteres i polítiques públiques

Thomson Reuters ha publicat el rànquing 2013 dels Top 100 Global Innovators. Es tracta d’una llista de les 100 millors corporacions i empreses mundials que tenen com a pilar fonamental la innovació, d’acord amb una sèrie d’indicadors relacionats amb les patents i la ciència.

El rànquing inclou les empreses amb 100 o més invents únics al llarg del darrer trienni. Així, les 3 corporacions que encapçalen la llista són dues dels Estats Units d’Amèrica (3M Company i Abbott Laboratories) i la suïssa ABB. El rànquing permet cercar les empreses innovadores per país o regió, així com consultar els llistats d’edicions anteriors. No hi ha cap empresa dels territoris de llengua i cultura catalanes ni tampoc de l’Estat espanyol.

Pel que fa altres iniciatives relacionades amb l’àmbit de la innovació, l’Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) i el World Bank han llançat en versió beta la Innovation Policy Platform (IPP). L’objectiu de la plataforma és proporcionar als polítics una eina senzilla i fàcil d’usar per al suport en la formulació de polítiques d’innovació. Així, la plataforma conté informació pràctica sobre el finançament de la innovació, la transferència de tecnologia i la comercialització, i la iniciativa empresarial innovadora. El seu objectiu és esdevenir una eina que es basi en estudis de cas, notes sobre polítiques i eines de treball en col·laboració.

Per més informació, podeu consultar altres entrades sobre innovació publicades a aquest blog.

Revisió del «Manual de Frascati»

El «Manual de Frascati» és un manual de referència internacional que té com a objectiu mesurar l’R+D. Des del 1962, el grup de treball National Experts on Science and Technology Indicators (NESTI) de l’Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) ha estat responsable de l’elaboració i actualització del Manual de Frascati. Durant els propers anys, NESTI en durà a terme la sisena revisió.

L’OECD publica periòdicament dades estadístiques sobre els esforços econòmics i humans realitzats pels països per augmentar la seva capacitat de coneixement de la recerca i el desenvolupament. En aquest sentit, el Manual de Frascati és el resultat del treball col·lectiu d’experts nacionals que recopilen i publiquen dades i indicadors, i que amb els anys, s’ha convertit en l’estàndard per a institucions diverses com la UNESCO Institute for Statistics (UIS).

Des de la seva primera publicació, el Manual ha estat revisat en cinc ocasions, la darrera l’any 2002. Properament, NESTI durà a terme una nova revisió amb l’objectiu d’oferir directrius sobre la forma de mesurar les estadístiques d’R+D reflectint les millors pràctiques en polítiques de ciència i tecnologia.

Per a més informació sobre la revisió del Manual  de Frascati podeu consultar el lloc web de l’OECD.

L’OECD observa una modesta recuperació de la despesa interna en R+D

OECDLes darreres estimacions de l’Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) sobre la despesa interna total en R+D indiquen que la modesta recuperació iniciada l’any 2010 continuà el 2011, després de la caiguda rècord del 4,5 % de 2009. Així, la despesa en R+D va créixer un 1,3 % l’any 2010, impulsada sobretot pels sectors de l’educació superior i de les administracions públiques, mentre que l’R+D empresarial només va augmentar un 0,5 %. Les dades de l’any 2011 encara no estan completes però les estimacions preliminars mostren un taxa global de creixement del 1,8 %.

Per sectors, l’any 2011 l’OECD constata un creixement sostingut de l’educació superior, una desacceleració de la despesa governamental i una recuperació gradual de les empreses. Per grans àrees geogràfiques, la UE27 va créixer un 2,7 %, impulsada sobretot pel sector empresarial (3,5 %). D’altra banda, l’R+D nord-americana va disminuir un 0,5 %, si bé es va frenar la caiguda de la despesa empresarial en R+D (-2,5 % l’any 2010, -0,4 % l’any 2011).

La font d’informació de l’OECD és la base de dades Main Science and Technology Indicators (MSTI), que reflecteix el nivell i l’estructura dels esforços en ciència i tecnologia a partir de l’any 1981. Pel que fa l’abast geogràfic, conté les dades dels membres de l’OECD, a més de la Xina, Argentina, Romania, Rússia, Singapur, Sudàfrica i Taiwan. El conjunt d’indicadors de MSTI inclouen els recursos dedicats a R+D, les patents, la balança de pagaments tecnològics i el comerç internacional en indústries intensives en R+D.

Per a més informació, podeu consultar la base de dades MSTI, així com altres entrades sobre el tema publicades a aquest bloc.

L’OECD alerta sobre l’impacte de la crisi en l’R+D+I mundial

OECD STI Outlook 2012L’Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) acaba de publicar l’OECD Science, Technology and Industry Outloook 2012, que ofereix informació estadística sobre les tendències actuals dels principals indicadors de ciència i tecnologia als països membres. L’informe revela com la crisi econòmica està tenint un fort impacte negatiu en la despesa en R+D+I a nivell mundial, que va experimentar una caiguda rècord del 4,5% (any 2009).

Segons l’OECD, les dèbils perspectives de recuperació econòmica conduiran a un creixement molt lent de la despesa en R+D+I, particularment al sud i a l’est d’Europa, i amb prediccions més incertes per a països com França, Alemanya, el Regne Unit i els Estats Units d’Amèrica. D’altra banda, la inversió en R+D a les economies asiàtiques ha continuat creixent durant la crisi: a la Xina un 29,5% i a Corea i l’Índia un 20,5% (any 2010).

La crisi també impacta als sectors industrials. Ara bé, el major descens l’experimenten les PIMEs de tipus tecnològic. D’altra banda, les grans companyies de software i del sector de la salut han augmentat la inversió en R+D durant aquest període. La creació d’empreses i la inversió de capitals no han recuperat els nivells anteriors a la crisi i s’ha accelerat la tendència de les companyies a localitzar l’R+D i la manufactura a l’exterior, principalment als mercats asiàtics.

Pel que fa a les polítiques públiques, la despesa total en R+D governamental en relació al Producte Interior Brut (PIB) ha estat d’un 0,82% (any 2009). Es preveu un descens durant els propers anys en països com Espanya, Grècia, Irlanda o Eslovènia, mentre que França, el Regne Unit i els Estats Units d’Amèrica segurament mantindran els nivells de despesa actual. Tan sols Xile, Dinamarca, Alemanya i Turquia tenen previst estimular la inversió a curt termini.

Per a més informació, podeu consultar el comunicat al lloc web de l’OCDE o l’apartat de Context del portal MERIDIÀ.

Despesa interna total en activitats d’R+D (1996-2009)

EstadístiquesAl portal web MERIDIÀ s’ha actualitzat l’Informe Despesa interna total en activitats d’R+D, que conté les dades catalanes, valencianes, balears i de 40 països més, sobretot membres de la Unió Europea (UE) i de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OECD), a més de les principals potències emergents. La informació del període 1996-2009 s’expressa en milions d’euros (territoris de la zona euro) i en milions de dòlars nord-americans (USD, sobretot a partir de l’any 2004). Les dades s’han extret de tres fonts diferents: Eurostat, OECD i Observatorio Español de la Innovación y del Conocimiento (ICONO).

Per a més informació, podeu consultar les altres entrades de la categoria Context d’aquest blog, així com el mateix apartat del portal web MERIDIÀ.

Evolució positiva (però insuficient) de la despesa en activitats d’R+D

Unió EuropeaOECDL’Informe Despesa interna total en activitats d’R+D en relació al PIB facilita la comparació de les dades de Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears amb altres 46 països, sobretot membres de la Unió Europea (UE) i de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OECD), a més de les principals potències emergents. En el període 1996-2009, la despesa interna total en R+D ha augmentat de manera significativa en els territoris de llengua i cultura catalanes. Així, Catalunya ha passat d’una despesa del 0,92% del PIB (1996) al 1,68% (2009), el País Valencià del 0,56% al 1,1%, i les Illes Balears del 0,21% al 0,38%.

Continua llegint

Review of Regional Innovation: Catalonia, Spain (OCDE)

OCDEL’Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) ha elaborat un informe sobre el sistema de recerca i innovació català, per encàrrec del Departament d’Empresa i Ocupació i la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI), ara Talència. Amb la realització d’aquest estudi, titulat “Review of Regional Innovation: Catalonia, Spain”, es compleix un dels compromisos del Pacte Nacional de Recerca i Innovació 2010-2013 (PNRI) d’avaluar el sistema un any després de la signatura del Pacte.
Continua llegint

Manual d’estadístiques de patents de l’OCDE

Manual d’estadístiques de patents de l’OCDEL’Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) ha publicat per primer cop en castellà l’última edició del Manual d’estadístiques de patents de l’OCDE (versió de 2009 revisada i ampliada del manual de 1994). S’hi pot accedir a través de l’apartat Estadísticas del lloc web de l’OEPM.

Continua llegint

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter