OECD

OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2009

L’Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) publica cada dos anys l’OECD Science, Technology and Industry Scoreboard, un informe sobre els avenços recents en matèria d’innovació, ciència, tecnologia i globalització, que compara les característiques dels membres de l’OCDE amb les principals economies no membres, i proporciona informació sobre la crisi econòmica i altres desafiaments globals.

L’edició d’aquest any es centra en cinc àrees:

  • Resposta a la crisi econòmica.
  • Orientació de noves àrees de coneixement.
  • Competència en l’economia global.
  • Connectivitat en el món de la recerca.
  • Inversió en l’economia del coneixement.
Subscripció
Butlletí mensual
Twitter