Percepció social

Creix l’interès de les dones per la ciència i la tecnologia

La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) ha publicat els resultats de la «VIII Encuesta de Percepción Social de la ciencia y la Tecnología». L’enquesta es realitza des de l’any 2002 amb una periodicitat biennal, a partir d’una mostra representativa de la població de totes les comunitats autònomes. En total, s’han dut a terme 6.357 entrevistes personals, amb un mínim de 350 entrevistes per cada una de les 17 comunitats.

Els últims resultats assenyalen que l’interès de les dones per la ciència ha pujat del 9,9 % l’any 2014 al 13,7 % l’any 2016, amb un increment del 38,4 %. Aquest fet, juntament amb el descens lleu de l’interès dels homes, del 20,4 % al 18,5 %, ha fet que la desigualtat de gènere s’hagi reduït a la meitat en dos anys, al passar del 10,5 % al 4,8 %.

Pel que fa a les polítiques de suport a la ciència i la tecnologia, les prioritats de la despesa pública dels espanyols es concentra en sanitat (85 %), educació (73 %), pensions (53,7 %) i atur (47,2 %). Després de l’habitatge (25,7 %), el 19,2 % dels ciutadans escullen la ciència entre les seves quatre prioritats de despesa pública. Pel que fa a donacions a la ciència, els més disposats a donar són les persones amb educació universitària (39,5 %). Continua llegint

Quina és la situació del sistema científic i tecnològic de l’Estat espanyol?

índexL’Observatorio Español de I+D+I (ICONO) de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) ha publicat la desena edició de l’informe anual «Indicadores del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación 2015».  Aquest document ofereix informació sintetitzada sobre l’estat del sistema d’R+D+I de l’Estat espanyol en el període 2000-2013 (en alguns indicadors, s’arriba a 2014 o 2015), a partir de l’evolució de les principals variables estadístiques, la comparació amb el  context internacional i la distribució per comunitats autònomes.

A continuació es comenten les dades principals de l’informe, es comparen amb les xifres de l’inici de la crisi econòmica (2008-2010) i es destaquen les comunitats autònomes capdavanteres (s’assenyalen en negreta els territoris de llengua i cultura catalanes).

Continua llegint

Informe: «Special Eurobarometer 419: Public perceptions of science, research and innovation»

Establir quines àrees de ciència i innovació s’han de prioritzar en els pròxims 15 anys és l’objectiu de l’estudi «Special Eurobarometer 419: Public perceptions of science, research and innovation». Els temes prioritaris són els següents: creació d’ocupació; salut; atenció mèdica; educació; habilitats; i finalment, la lluita contra el canvi climàtic. Els informes Special Eurobarometer són enquestes que es basen en estudis temàtics profunds realitzats per diversos serveis i institucions de la Comissió Europea (CE).

Pel que fa a la metodologia, inicialment les enquestes aborden el nivell d’educació científica de les persones enquestades. A continuació, se’ls demana quines àrees de ciència i tecnologia requereixen atenció especial, i finalment, si aquestes qüestions es poden abordar de manera realista a través de la ciència i la innovació tecnològica.

Les conclusions de l’estudi indiquen que, en la majoria dels temes, els enquestats consideren que la ciència i la innovació tecnològica podran fer front als problemes de la societat en els 15 anys que vénen. D’altra banda, la creació d’ocupació i la salut i atenció mèdica es destaquen com els dos temes prioritaris dels europeus, i a més una proporció relativament alta dels enquestats creu que la ciència i la innovació tecnològica hi tindran un impacte positiu. Així mateix, el 50% dels enquestats pensen que 7 dels 13 temes poden ser abordats a través de la ciència i la innovació.

Val a dir que hi ha diferències substancials entre països pel que fa a l’expectativa de la ciència i la innovació. Els països enquestats més optimistes sobre aquestes qüestions són els països nòrdics, Irlanda, Malta i Espanya. D’altra banda, Alemanya, Àustria, la República Txeca, Grècia i Itàlia tenen expectatives més baixes de què hi haurà canvis positius en els pròxims 15 anys.

Aquesta enquesta va ser realitzada per TNS Opinion als 28 estats membres de la Unió Europea (UE), entre el 14 i el 26 de juny del 2014.

Per més informació de l’estudi, podeu accedir al lloc web de la CE.

Imatge de la ciència avui: percepció social i vocacions CTM

La influència de la ciència i la tecnologia en pràcticament tots els aspectes de la vida és un fet inqüestionable. Darrerament, s’han presentat dues anàlisis que tenen com a objectiu orientar la cultura i el desenvolupament cientificotècnic de la societat: la VI Encuesta de Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología i l’informe Factors influents en l’elecció dels estudis.

Segons dades de la VI Encuesta de Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología, realitzada per la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), gairebé un 90% dels espanyols pensa que l’R+D+I millora la qualitat de vida i contribueix al desenvolupament econòmic. L’enquesta es realitza biennalment des de l’any 2002 amb l’objectiu de mesurar la forma en la qual la societat espanyola percep la ciència i la tecnologia. En aquesta edició, les dades s’han obtingut a partir de 7.784 entrevistes.

Continua llegint

SISOB, un nou projecte per mesurar l’impacte social de la ciència

SISOBEl projecte SISOB pretén anar més enllà dels mètodes tradicionals d’avaluació científica i té com a objectiu explorar nous models per mesurar l’impacte social de la recerca. El sistema es modelarà a partir de les complexes interaccions entre tots els actors de la recerca i prestarà especial atenció als mitjans de comunicació a Internet, com xarxes socials, blogs, pàgines personals, etc.

SISOB és un projecte finançat a través del programa Science in Society del 7th Framework Programme (7FP) en el que participen grups d’investigació de diversos països europeus i iberoamericans. Els resultats i materials derivats d’aquesta recerca també es publicaran en una revista electrònica bianual.

Percepción social de la ciencia y la tecnología 2010

Percepción Social de la Ciencia y TecnologiaLa Fundación Española para la Ciència y la Tecnologia (FECYT) ha publicat el cinquè informe sobre la Percepción social de la ciencia y la tecnología, corresponent a les dades de l’enquesta del 2010. Aquest estudi sociològic es realitza des del 2002, amb una periodicitat bienal, i  actualment compta amb una mostra de quasi 8.000 entrevistes. S’ha consolidat com un potent instrument d’anàlisi de l’opinió que té la societat sobre els avenços científics i tecnològics i la seva capacitat de millorar la qualitat de vida de la població.

Entre els seus  resultats destaca que l’interés ciutadà per la ciència i la tecnologia ha crescut un 37% des del 2008, sobretot entre els menors de 34 anys. També ha augmentant en un 10% el nombre de persones que associen el progrés científic al desenvolupament econòmic (88,4% dels entrevistats) i en un 20% aquells que ho vinculen amb la creació de llocs de feina (74,4%).

Interès creixent de la societat per la ciència i la tecnologia

La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) ha publicat els resultats de la cinquena edició de l’Enquesta Nacional de Percepció Social de la Ciència i la Tecnologia. L’enquesta es realitza des de l’any 2002 amb una periodicitat biennal, a partir d’una mostra àmplia i representativa de la població de totes les comunitats autònomes.

Continua llegint

Enquestes sobre ciència i tecnologia a Espanya

Dues enquestes de l’Instituto Nacional de Estadística (INE) i de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) revelen resultats destacables pel que fa a la taxa d’ocupació dels investigadors espanyols i l’augment de l’interès social per la ciència i la tecnologia. Continua llegint

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter