PDI

Convocatòria: Subvenciones de movilidad de profesores e investigadores en centros extranjeros de enseñanza superior e investigación (2014)

MECDEn el marc del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2013-2016), el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD) ha obert la convocatòria per a l’any 2014 de les Subvenciones de movilidad de profesores e investigadores en centros extranjeros de enseñanza superior e investigación. Les estades tindran una durada mínima de 3 mesos i màxima de 6, improrrogables i en un període únic, que ha de coincidir amb els períodes d’activitat acadèmica o científica dels centres de destinació.

La convocatòria presenta 2 modalitats:
a) Modalitat A: Es convoquen un màxim de 330 ajuts per a estades a centres estrangers (inclòs el programa «Salvador de Madariaga») de professors i investigadors amb experiència i trajectòria professional acreditades.
b) Modalitat B: Es convoquen un màxim de 260 ajuts per a estades de mobilitat a l’estranger «José Castillejo» per a joves doctors.

Els sol·licitants d’estades als Estats Units d’Amèrica, podran optar per presentar-se dins del programa general o en el marc de la Comissió Fulbright. El nombre màxim de beneficiaris Fulbright serà de 30 per a la modalitat A i de 20 per a la modalitat B.

L’import total estimat dels ajuts és de 8,229 milions d’euros. En funció del país de destinació, les subvencions inclouran els conceptes següents:
a) Una dotació mensual per a despeses d’allotjament i manutenció de 2.150 a 3.100 euros.
b) Una dotació per a despeses de viatge fins a un màxim de 1.200 euros.
c) Una dotació per a despeses d’instal·lació fins a un màxim de 2.500 euros.

Les sol·licituds s’han de presentar a través de la Seu electrònica del MECD i el termini de presentació finalitzarà el 24 de juny de 2014.

Per a més informació, podeu consultar la convocatòria oficial del MECD.

El Programa ICREA Acadèmia ha premiat l’excel·lència de 149 investigadors en el període 2008-2013

ICREAA més de la contractació d’investigadors, la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) ha impulsat des de l’any 2008 el Programa ICREA Acadèmia. Ara s’ha publicat la resolució de la sisena convocatòria, que correspon a l’any 2013. Aquesta iniciativa vol incentivar i recompensar l’excel·lència investigadora del personal docent i investigador (PDI) doctor vinculat a les universitats públiques de Catalunya. Es tracta d’un programa d’intensificació de la recerca destinat exclusivament al professorat universitari que està impartint docència i que es troba en fase plenament activa i d’expansió de la seva activitat.

El reconeixement com a investigador ICREA Acadèmia comporta la dedicació prioritària a activitats de recerca durant 5 anys, amb una dotació anual que es destinarà preferentment a la contractació de personal que permeti rebaixar la tasca docent del premiat o donar suport a la seva activitat de recerca.

Les 6 convocatòries del període 2008-2013 han reconegut l’excel·lència de 119 investigadors i 30 investigadores. A continuació es pot consultar la distribució dels 149 reconeixements per àrees ICREA (Gràfic 1, feu un clic per ampliar-lo), on predomina l’àmbit de les ciències experimentals i matemàtiques.

Continua llegint

Convocatòria: Programa ICREA Acadèmia (2013)

La Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) ha convocat el Programa ICREA Acadèmia 2013, el qual té la  finalitat d’incentivar i recompensar l’excel·lència investigadora del personal docent i investigador (PDI) doctor amb vinculació permanent a les universitats públiques de Catalunya. Es tracta d’un programa d’intensificació de la recerca destinat exclusivament al professorat universitari que està impartint docència i que es troba en fase plenament activa i d’expansió de la seva activitat.

El nombre màxim de candidats que poden ser reconeguts com a investigador ICREA Acadèmia en aquesta convocatòria és de 30 investigadors. El programa té una durada de 5 anys, i per a cada investigador reconegut com a ICREA Acadèmia, comporta:
–  Un premi personal de 16.000 euros (quantitat bruta) de lliure disposició.
Un ajut de 20.000 euros per a la universitat a la qual pertany l’investigador que s’haurà de destinar a projectes de recerca relacionats amb la seva activitat, i molt especialment, a la contractació de personal que permeti rebaixar la tasca docent del premiat.
–  Un cànon de 4.000 euros per a la universitat a la qual pertany l’investigador per la participació en la gestió del programa.

El termini de presentació finalitza el 21 de gener de 2014, i les sol·licituds únicament es poden presentar mitjançant l’opció Apply accessible al final de les bases del Programa ICREA Acadèmia 2013.

Per a més informació sobre les convocatòries d’ICREA podeu consultar les diverses entrades publicades al Blog de l’OR-IEC.

120 investigadors premiats per ICREA Acadèmia (2008-2012)

ICREAA més de la contractació d’investigadors, la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) ha impulsat des de l’any 2008 el Programa ICREA Acadèmia. Aquesta iniciativa vol incentivar i recompensar l’excel·lència investigadora del personal docent i investigador (PDI) doctor vinculat a les universitats públiques de Catalunya. Es tracta d’un programa d’intensificació de la recerca destinat exclusivament al professorat universitari que està impartint docència i que es troba en fase plenament activa i d’expansió de la seva activitat.

El reconeixement com a investigador ICREA Acadèmia comporta la dedicació prioritària a activitats de recerca dins de la universitat durant cinc anys, amb una dotació anual que es destinarà preferentment a la contractació de personal que permeti rebaixar la tasca docent del premiat o donar suport a la seva activitat de recerca. Les 5 convocatòries del període 2008-2012 han reconegut l’excel·lència de 96 investigadors i 24 investigadores, si bé el nombre de premis ha anat davallant progressivament, de 40 (any 2008) a 13 (any 2012).

A continuació es pot consultar la distribució dels 120 reconeixements per àrees ICREA (Gràfic 1) i per universitats (Gràfic 2).

Continua llegint

Convocatòria: Programa ICREA Acadèmia (2012)

La Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) ha convocat el Programa ICREA Acadèmia 2012 que té la  finalitat d’incentivar i recompensar l’excel·lència investigadora del personal docent i investigador (PDI) doctor amb vinculació permanent a les universitats públiques de Catalunya. Es tracta d’un programa d’intensificació de la recerca destinat exclusivament al professorat universitari que està impartint docència i que es troba en fase plenament activa i d’expansió de la seva activitat.

El Programa té caràcter anual i dura cinc anys, i per a cada investigador reconegut com a ICREA Acadèmia, comporta:

–  Una dotació de 25.000 euros de lliure disposició per a l’investigador.
Un ajut de 20.000 euros per a la universitat a la qual pertany l’investigador que s’haurà de destinar a projectes de recerca relacionats amb la seva activitat, i molt especialment, a la contractació de personal que permeti rebaixar la tasca docent del premiat.
–  Un cànon de 5.000 euros per a la universitat a la qual pertany l’investigador per la participació en la gestió del Programa.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 21 de gener de 2013, i únicament es poden presentar telemàticament mitjançant el botó Apply del final del text de les bases del Programa ICREA Acadèmia 2012.

Per a més informació sobre les convocatòries d’ICREA podeu consultar les diverses entrades publicades al Blog de l’OR-IEC.

Una anàlisi del Programa ICREA Acadèmia (2008-2011)

ICREALa Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) és una fundació impulsada  per la Generalitat de Catalunya. La cooperació, l’obertura internacional i l’afany d’excel·lència són característiques d’ICREA. A més de la contractació d’investigadors d’arreu del món, des de l’any 2008 ha impulsat el Programa ICREA Acadèmia. Aquest programa té la finalitat d’incentivar l’excel·lència investigadora del personal docent i investigador (PDI) doctor vinculat a les universitats públiques de Catalunya. S’adreça particularment a aquell professorat universitari que es troba en fase plenament activa i d’expansió de la seva activitat investigadora.

El reconeixement com a investigador ICREA Acadèmia comporta la dedicació prioritària a activitats de recerca dins de la universitat durant cinc anys, amb una dotació anual que es destinarà preferentment a la contractació de personal que permeti rebaixar la tasca docent del premiat o donar suport a la seva activitat de recerca. Les 4 convocatòries del període 2008-2011 han reconegut l’excel·lència de 88 investigadors i 19 investigadores, si bé el nombre de premis ha anat davallant progressivament, de 40 (any 2008) a 12 (any 2011).

Entre els premiats de la darrera convocatòria, hi ha el Dr. Daniel Recasens, professor del Departament de Filologia Catalana de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i director del Laboratori de Fonètica de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC).

A continuació es pot consultar la distribució dels 107 reconeixements per àrees i per universitats.
Continua llegint

Convocatòria: ICREA Sènior (2012)

La Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) convoca 20 places d’investigador sènior en qualsevol àrea temàtica. Els candidats seleccionats tindran un contracte permanent amb la Institució, i treballaran en universitats o centres de recerca de Catalunya. El salari s’adequarà al pagat per les universitats catalanes.

Aquesta convocatòria s’adreça a candidats amb una sòlida trajectòria científica. Les persones interessades en participar-hi hauran d’haver obtingut preferiblement el títol de doctor/a abans del 2008, i hauran de tenir quatre anys d’experiència en centres internacionals, a nivell pre-doctoral i/o post-doctoral. Es tindran en compte els candidats que tinguin una capacitat excel·lent de lideratge.

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 7 de maig de 2012. Cal fer la inscripció per via electrònica. Per a informar-vos al detall dels requeriments de les sol·licituds podeu consultar el lloc web d’ ICREA. També podeu accedir a  les diverses entrades publicades al Blog de l’OR-IEC.

Convocatòria: Programa ICREA Acadèmia (2011)

ICREA Acadèmia 2011El Programa ICREA Acadèmia 2011 convocat per la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) té la finalitat d’incentivar l’excel·lència investigadora del personal docent i investigador (PDI) doctor vinculat a les universitats públiques de Catalunya. El Programa es dirigeix particularment a aquell professorat universitari que es troba en fase plenament activa i d’expansió de la seva activitat investigadora.

El reconeixement com a investigador ICREA Acadèmia comporta la dedicació prioritària a activitats de recerca dins de la universitat durant cinc anys, amb una dotació anual de 25.000 euros. També s’atorga un ajut de 20.000 euros a la universitat a la qual pertany l’investigador. Aquest es destinarà preferentment a la contractació de personal que permeti rebaixar la tasca docent  del premiat o donar suport a la seva activitat de recerca.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 28 de novembre de 2011 a les 14:00h. Podeu consultar tota la informació sobre aquesta convocatòria i tramitar-la mitjançant el lloc web d’ICREA.

Professorat de les universitats públiques catalanes

Ministerio de EducaciónS’ha actualitzat l’Informe Personal Docent Investigador (PDI), per universitats, departaments i àrees, del portal MERIDIÀ, que presenta les dades del professorat de les universitats públiques de Catalunya. Segons les dades facilitades per la Secretaria d’Universitats i Recerca (Generalitat de Catalunya), el curs 2009-2010 s’han comptabilitzat un total de 15.626 professors en el conjunt d’universitats, 3.917 més que fa 11 anys. L’informe no inclou el personal docent investigador amb categoria d’ajudants ni els investigadors en formació.

Pel que fa a les àrees de coneixement, es pot constatar que el PDI d’Enginyeria Telemàtica, Comunicació Audiovisual i Publicitat, Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial i Estudis d’Àsia Oriental ha crescut més del 100%, des del curs 1999-2000 fins el 2009-2010.

Per ampliar la informació, podeu consultar l’anàlisi de les dades de l’Estat Espanyol a l’entrada publicada l’1 d’octubre de 2010, al Blog de l’OR-IEC. Tanmateix, l’entrada del 13 de maig de 2010 mostra la distribució departamental del professorat de les universitats públiques del País Valencià i de les Illes Balears, en el període 1999-2008.

Estadístiques de professorat de les universitats espanyoles: categories, dedicació i contractació

Ministerio de Educación

A l’apartat de Recursos Humans del portal MERIDIÀ s’han actualitzat els informes sobre professorat de les universitats públiques i privades de l’Estat espanyol, des del curs 1999-2000 fins el 2008-2009. L’origen de les dades és l’Estadística de enseñanza universitaria elaborada anualment per l’Instituto Nacional de Estadística (INE).

Continua llegint

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter