Personal

World Bank Data ofereix 8 estadístiques bàsiques sobre l’evolució mundial de l’R+D+I

World Bank Data és un portal amb informació estadística oberta i gratuïta sobre el desenvolupament dels diferents països del planeta. Aquest portal del World Bank inclou una eina d’anàlisi i visualització que permet personalitzar mètriques, quadres, gràfics i mapes segons indicadors, països i períodes de temps (Gràfic 1). A més, aquests informes es poden compartir a través de xarxes socials i descarregar en múltiples formats. D’altra banda, els usuaris registrats tenen la possibilitat d’emmagatzemar la selecció de dades, compartir-la amb altres usuaris o incorporar-la a altres llocs web.

Gràfic 1. Despesa interna en R+D (% PIB)
World Data Bank

Pel que fa a la recerca, el desenvolupament i la innovació (R+D+I), el portal World Bank Data presenta els 8 informes estadístics següents: Continua llegint

Convocatòria: Subvenciones para impulsar el Programa Estratégico de los Institutos de Investigación Sanitaria acreditados (2014)

ISCIIIL’Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) ha obert la convocatòria per a l’any 2014 de les Subvenciones para impulsar el Programa Estratégico de los Institutos de Investigación Sanitaria (IIS) acreditados. La finalitat consisteix a finançar la implementació d’un pla de recerca clínica i traslacional en els instituts acreditats.

La quantitat total màxima d’aquesta actuació és de 4,5 milions d’euros, ampliable amb un import addicional de 0,6 milions. Les activitats susceptibles de finançament són l’adquisició i millora d’infraestructures, així com la contractació de personal i de serveis relacionats amb el desenvolupament del pla d’investigació clínical i traslacional de cada institut.

La presentació de sol·licituds s’ha de realitzar a través del lloc web de l’ISCIII. El termini de presentació de les sol·licituds és de 15 dies hàbils a partir del3 d’octubre de 2014.

Per a més informació, podeu consultar la convocatòria oficial de l’ISCIII.

L’Observatori del Sistema de Salut de Catalunya analitza la recerca sanitària

OSSCLa missió de l’Observatori del Sistema de Salut de Catalunya (OSSC) és afavorir la transparència i la generació de coneixement del sector de la salut a Catalunya. Entre els objectius de l’OSSC, que depèn del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, s’hi troba estructurar la informació del sistema de salut per propiciar les activitats de recerca i elaborar estudis per generar coneixement i contribuir a la millora de la qualitat. L’OSSC inclou l’Observatori d’Innovació en Gestió de la Sanitat a Catalunya, els Indicadors de salut i publicacions o un apartat dedicat a Dades obertes de salut.

En el marc de l’OSSC, la Central de Resultats és un projecte de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) que pretén mesurar, avaluar i difondre els resultats pel que fa a la salut i qualitat assolits pels diferents agents del sistema sanitari. Des de l’any 2010, la Central de Resultats ha publicat informes generals del sistema, així com específics sobre l’àmbit hospitalari, atenció primària, àmbit sociosanitari, salut mental i addicions, etc. Ara per primer cop s’analitza la recerca en ciències de la salut a Catalunya a escala quantitativa mitjançant l’«Informe de la Central de Resultats. Recerca en ciències de la salut. Dades 2012», centrat en 19 centres de recerca i instituts de recerca sanitària de Catalunya.

L’informe destaca que per cada euro que la Generalitat de Catalunya inverteix en els centres de recerca biomèdica, aquests aconsegueixen captar-ne tres. Així, la recerca catalana mobilitza més de 260 milions d’euros, dels quals 55,4 milions són aportats per la Generalitat de Catalunya, mentre que les entitats capten 178 milions de fons competitius. D’aquests, un 66% són fons obtinguts a convocatòries públiques competitives internacionals, europees, estatals o iniciatives com la Fundació La Marató de TV3, entre d’altres. La resta dels fons provenen fonamentalment de la realització d’assajos clínics promoguts per la indústria (2.853 assajos actius l’any 2012).

D’una altra banda, la recerca en ciències de la salut a Catalunya ocupa 10.037 persones, de les quals un 60% són dones. A més, l’any 2012 s’han registrat 29 noves patents i s’han creat 8 empreses derivades o spin-off. Pel que fa als resultats científics, la recerca en ciències de la salut ha generat més de 6.400 articles originals i revisions indexades, de les quals més d’un 60% es troben en revistes del primer quartil de la base de dades Journal Citation Reports (JCR), de Thomson Reuters.

Per a més informació, podeu consultar l’OSSC, així com l’«Informe de la Central de Resultats. Recerca en ciències de la salut. Dades 2012».

Convocatòria: Acción Estratégica en Salud (AES 2014)

ISCIIIEn el marc del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2013-2016), l’Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) ha aprovat la convocatòria per a l’any 2014 de subvencions de l’Acción Estratégica en Salud (AES), el principal instrument estatal de finançament de l’R+D+I en l’àmbit de la recerca traslacional biomèdica. La finalitat és contribuir a fomentar la salut i el benestar dels ciutadans, així com a desenvolupar els aspectes preventius, diagnòstics, curatius, rehabilitadors i pal·liatius de la malaltia, augmentant la competitivitat internacional de l’R+D+I del Sistema Nacional de Salut (SNS) i de les empreses relacionades.

L’ISCIII ha presentat una AES renovada que incorpora la innovació i que inclou noves modalitats de contractes de formació, com els predoctorals en col·laboració amb empreses. La quantitat total màxima dels ajuts de l’AES 2014 és de 108,1 milions d’euros, tot i que existeix la possibilitat d’una ampliació de 45,6 milions si augmenta el crèdit disponible. Ara bé, des de l’any 2008 (223,3 milions d’euros concedits) resulta evident el fort descens (un -51,6%) de les subvencions.

A partir de les prioritats temàtiques de l’AES, les línies de recerca fonamentals són:
a) Tecnologies moleculars i cel·lular d’aplicació a les intervencions sobre la salut humana.
b) Investigació traslacional i clínica sobre la salut humana.
c) Foment de la investigació en salut pública, salut ambiental, salut laboral i dependència i serveis de salut, per a la millor qualitat de vida funcional de la població.
d) Investigació en medicaments, productes sanitaris i teràpia cel·lular.
e) Investigació en tecnologies per a la salut.

Continua llegint

Regions at a Glance interactive: Estadístiques regionals i metropolitanes de l’OECD

logooecd_enEl portal web Regions at a Glance interactive de l’Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) ofereix un seguit d’eines per a la consulta dinàmica i interactiva de la contribució al creixement i al benestar social per part de diverses regions i ciutats de tot el món. Així, mitjançant aplicacions com Regional eXplorer i Metropolitan eXplorer es poden comparar tendències demogràfiques, conèixer el desenvolupament econòmic, social i ambiental de regions i àrees metropolitanes dels països de l’OECD, i visualitzar mapes interactius i presentacions visuals. En el marc de l’R+D+I, es poden consultar dades sobre la inversió i el personal de recerca per sectors o el nombre de patents per habitants.

Pel que fa a Regional eXplorer (Imatge 1), permet visualitzar estadístiques de 2.000 regions de 34 països de l’OECD. A més, permet explorar de forma simultània dades espacials i temporals mitjançant indicadors numèrics i categòrics, des de múltiples perspectives. Actualment, abraça al voltant de 40 indicadors sobre demografia; comptes econòmics; mercat de treball; temes socials; i innovació.  

Imatge 1. Regional eXplorer Regional

Continua llegint

Informe CEOE: «El estado de la innovación empresarial en España en 2014»

Informe CEOELa Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha publicat un informe sobre «El estado de la innovación empresarial en España en 2014». La finalitat del document és caracteritzar la situació real de la innovació empresarial, així com la seva incidència en factors bàsics com el creixement, la competitivitat, la internacionalització i l’ocupació. A més, l’informe planteja propostes de caràcter general i particular, aplicables a temes com, per exemple, la transferència de tecnologia i coneixement, la política fiscal de l’R+D+I, les noves tecnologies i l’economia digital o la propietat industrial.

L’estudi és el resultat d’una enquesta electrònica enviada a empreses de tot l’Estat espanyol a mitjans de l’any 2013, on s’intentava determinar el perfil i els pilars bàsics de les empreses innovadores. També es volien identificar quins són els aspectes rellevants per donar suport a l’R+D+I empresarial.

Algunes de les principals conclusions de l’informe són les següents:
a) Existeix una forta incidència de l’R+D+I en la generació de valor en el teixit empresarial. Així, les activitats d’R+D+I han permès a les empreses encarar millor la crisi i generar competitivitat per operar en el mercat exterior i mantenir la creació d’ocupació.
b) Les deduccions fiscals a l’R+D+I són els ajuts públics més valorats per les empreses.
c) L’àmbit públic ha d’impulsar l’R+D+I empresarial. Aquests ajuts incideixen directament en la contractació de treballadors qualificats.
d) Les empreses han reduït de forma sensible el pressupost per a la col·laboració amb universitats i centres tecnològics, així com la presentació de patents.
e) Malgrat les seves grans potencialitats, hi ha un gran desconeixement sobre la Compra Pública Innovadora o el Programa europeu Horizon 2020.

Per a més informació, podeu consultar l’informe sobre «El estado de la innovación empresarial en España en 2014» de la CEOE, així com altres entrades sobre empreses publicades a aquest blog.

Catalunya generà el 31,3% del volum de negoci de les empreses espanyoles d’alta tecnologia l’any 2012

INEL’Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicat els resultats definitius del 2012 de l’estadística «Indicadores del sector de alta tecnologia» a les empreses espanyoles. En general, gairebé tots els indicadors estatals de les empreses dels sectors d’alta i mitjana alta tecnologia van baixar lleugerament. Catalunya ocupà la primera posició estatal de forma destacada en volum de negoci i valor afegit, però la situació no va ser tan bona en els indicadors d’ocupació o d’inversió i personal dedicat a activitats d’R+D.

Tot seguit s’analitzen els principals resultats dels «Indicadores del sector de alta tecnologia» (2012).

1) Volum de negoci

L’any 2012, el volum de negoci de les empreses manufactureres dels sectors d’alta i mitjana alta tecnologia se situà en 148.899 milions d’euros, un 3,8% inferior a l’any anterior. El valor afegit generat va ser de 32.798 milions d’euros. En els sectors de tecnologia alta destacà la Fabricació de productes farmacèutics, amb un volum de negoci superior als 13.853 milions d’euros (un 61,1% del total del sector). D’altra banda, en el sector de tecnologia mitjana alta, la Fabricació de material i equipament elèctric, maquinària i vehicles de motor superà els 81.483 milions (un 64,5% del sector).

Continua llegint

Informe: «Eficiencia de las ayudas públicas a las actividades de I+D+I»

Informe CEOELa Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha publicat un informe sobre «Eficiencia de las ayudas públicas a las actividades de I+D+I». Els objectius de l’informe són, per un costat, avaluar el model espanyol d’ajuts públics a les activitats empresarials d’R+D+I i, d’un altre costat, examinar la seva incidència sobre el creixement, la competitivitat i l’ocupació.

L’estudi és el resultat d’una enquesta on van participar gairebé 700 empreses de l’Estat espanyol. L’enquesta es realitzà la segona meitat de l’any 2013 i abraçava el període 2008-2012.

A continuació s’extreuen algunes de les principals conclusions de l’informe:
– Es confirma una gran incidència de les activitats d’R+D+I, que permeten a les empreses afrontar millor la crisi econòmica, reduir menys el nombre de treballadors i generar la competitivitat necessària per operar en el mercat exterior amb nous productes innovadors i d’alt valor afegit.
– Existeix bona disposició a la formació de consorcis de tot tipus, amb clients, proveïdors, competidors, etc. El 86% de les empreses han col·laborat amb centres tecnològics i universitats, però les actuacions del Programa Horizon 2020 són poc conegudes per les empreses.
– El 56% de les empreses afirmen que han augmentat el personal qualificat com a resultat dels ajuts públics. Ara bé, les retallades en els ajuts públics han incidit fortament en la pèrdua de treballadors i han alentit el creixement exterior, sobretot pel que fa a les empreses de major valor afegit.
– Respecte al tipus d’ajut públic, s’aprecia un creixement dels préstecs respecte a les subvencions o a les deduccions fiscals, que són l’incentiu més valorat per les empreses. Un 65% considera que es redueix l’eficàcia del préstec si comporta el pagament d’interessos o l’exigència de garanties.
– Pel que fa a la protecció de la tecnologia, la crisi ha fet créixer la infrautilització de les patents i s’ha reduït el pressupost empresarial que s’hi destina.

Per a més informació, podeu consultar l’informe sobre «Eficiencia de las ayudas públicas a las actividades de I+D+I» de la CEOE, així com altres entrades sobre empreses publicades a aquest blog.

Catalunya crea el 30,8 % del valor afegit espanyol en manufactures d’alta i mitjana-alta tecnologia

INEL’Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicat els resultats definitius del 2011 dels Indicadores del sector de alta tecnologia a les empreses espanyoles.

El volum de negoci de les empreses espanyoles manufactureres en els sectors d’alta i mitjana-alta tecnologia augmentà un 1,5 % l’any 2011, fins assolir els 154.705 milions d’euros (M€), amb un valor afegit de 34.627 M€. Per sectors, destaquen el de la Fabricació de productes farmacèutics (un 61,3% del volum de negoci del sector manufacturer de tecnologia alta) i el de la Fabricació de material i equipament elèctric, maquinària i vehicles de motor (un 66,7 % del global del sector de tecnologia mitjana-alta). També cal destacar el  descens important en el volum de negocis dels sectors de Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics (un -30,3 % respecte l’any 2010) i de Construcció naval, aeronàutica i espacial (un -20,7 %).

A Catalunya, l’any 2011 el volum de negoci dels sectors manufacturers d’alta i mitjana tecnologia arribà als 46.856,7 M€ (un 30,3 % del total espanyol), mentre que el valor afegit va ser de 10.649,9 M€ (un 30,8 %). D’altra banda, el País Valencià representà un 8,6 % del volum de negoci estatal i un 7,8 % del valor afegit, mentre que les Illes Balears només suposaren un 0,1 % d’ambdòs indicadors.

Pel que fa a Espanya, els sectors d’alta i mitjana-alta tecnologia ocuparen a 1.202.303 persones l’any 2011, amb un augment d’un 0,5% respecte a 2010. Per comunitats autònomes, Catalunya ocupà la primera posició (302.900 ocupats), seguida per Madrid (279.100) i el País Basc (116.300). Si es comparen aquests indicadors amb el total d’ocupats, les posicions capdavanteres són per al País Basc (12,5 %), Navarra (11,5 %), Aragón (10,0 %), Madrid (9,9 %) i Catalunya (9,8 %). Quant a la resta dels territoris de llengua i cultura catalanes, el País Valencià (5,2 %) i les Illes Balears (2,7 %) se situaren per sota de la mitjana estatal (un 6,6 % d’ocupats en sectors d’alta tecnologia).

Continua llegint

Informe PITEC 2010: el finançament de la innovació empresarial

Informe PITEC 2010L’Observatorio Español de I+D+i (ICONO) de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) manté actualitzada la informació de la base de dades Panel de Innovación Tecnológica (PITEC). El PITEC és el resultat de la cooperació entre la FECYT, l’Instituto Nacional de Estadística (INE) i la Fundación Cotec, amb l’assessorament d’un grup d’experts acadèmics. La base de dades conté informació del període 2003-2010 i té l’objectiu de millorar les estadístiques disponibles sobre les activitats tecnològiques de les empreses, així com les seves condicions per realitzar investigacions científiques.

A més, des de l’any 2006 la FECYT publica un informe anual, en el qual s’analitzen les dades globals de l’Estat espanyol. El darrer informe publicat, PITEC 2010, estudia l’impacte de l’activitat innovadora de les empreses del PITEC des de diferents perspectives: recursos empleats, resultats tecnològics i finançament.

Continua llegint

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter