Personal

Realitat i ficció a les convocatòries estatals d’R+D+I

MINECOEl passat 6 de febrer, el Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) publicà una nota de premsa on s’anunciava que el Govern espanyol havia resolt tres convocatòries, que mobilitzaven 435 milions d’euros (M€) d’inversió privada en activitats d’R+D+I. Segons la nota, els ajuts arribaven a prop de 1.500 beneficiaris, sobretot petites i mitjanes empreses. Les tres convocatòries implicades donaven suport a 670 actuacions i mobilitzaven 7.300 llocs de treballs.

Els ajuts han estat finançats amb fons europeus FEDER. Els instruments financers utilitzats són majoritàriament bestretes reemborsables i préstecs avantatjosos, amb un interès inferior al 1,5%. Ara bé, les quantitats totals atorgades són força inferiors als pressuposts inicials (1.092,9 M€), consultables al lloc web de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación. Aquesta situació es veu agreujada per dos factors importants: primer, els pressupostos inicials ja havien baixat respecte a les convocatòries anteriors; segon, una prioritat bàsica del nou Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2013-2016) és la innovació en el sector privat.

Les tres convocatòries implicades són les següents:

1) INNPACTO impulsa la col·laboració entre els sectors públic i privat. S’han concedit 380 M€ en total, 75 en subvencions i 305 en préstecs. El pressupost inicial de la convocatòria 2012 era de 851,7 M€ (a les dues convocatòries anteriors va ser de 827,5 M€, l’any 2010, i 951,9 M€, l’any 2011).

2) INNCORPORA facilita la incorporació de personal amb formació en innovació a les empreses. S’hi han destinat 30 M€, però el pressupost previst era de 91,2 M€ (l’any 2011 va ser de 342 M€).

3) INNPLANTA possibilita l’adquisició d’equipament per entitats ubicades als parcs científics i tecnològics. S’han concedit 12 M€ respecte als 150 M€ en préstecs que estaven pressupostats. A més, cal tenir en compte les previsions pressupostàries anteriors: 248,8 M€ (any 2010) i 651,5 M€ (any 2011).

Per a més informació, podeu consultar la nota de premsa del MINECO.

Catalunya ha perdut un 5,9% dels investigadors el 2011

L’Institut Nacional d’Estadística (INE) ha publicat les dades definitives de l’Estadística sobre actividades en I+D 2011. Des de l’any 2009, es confirma l’aturada inicial i el descens actual de la despesa en R+D i del personal que s’hi dedica, després un període de creixements importants. Les xifres són especialment preocupants en l’àmbit dels recursos humans. Així, en un any, Catalunya ha perdut un 5,9% dels seus investigadors.

Continua llegint

Paralització de la despesa en R+D

INEDesprés d’un llarg període de creixement, la despesa en R+D porta dos anys sense augmentar a l’Estat espanyol. Així ho confirmen els resultats provisionals de l’Estadística de I+D 2010, publicats per l’Instituto Nacional de Estadística (INE). L’any 2010 la despesa interna espanyola en R+D ha sigut de 14.588,5 milions d’euros (M€), amb un augment del 0,05% respecte a l’any 2009, que va baixar un 0,81%. En relació al Producte Interior Brut (PIB), la despesa del 2010 ha representat el 1,39% del PIB espanyol. Les comunitats autònomes que han realitzat un major esforç en activitats d’R+D han sigut Madrid (2,02% del PIB), Navarra (1,97%), el País Basc (1,95%) i Catalunya (1,63%). Ara bé, tots aquests territoris han registrat lleus decreixements respecte al 2009 (per exemple, els 3.227,2 M€ de Catalunya suposen un descens del 1,74% en relació a l’any anterior). Pel que fa al País Valencià, la despesa ha sigut de 1.081 M€ (1,06% del PIB), amb una davallada del 3,51%. Destaca l’evolució positiva de les Illes Balears, amb un creixement interanual del 10,6% l’any 2010 (110,4 M€ i 0,41% del PIB).
Continua llegint

Convocatòria: Ajuts per a la internacionalització d’R+D+I mitjançant la incorporació de personal de gestió de la recerca i la innovació (Connect-EU Gestió 2011)

L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ha obert la convocatòria d’Ajuts a la internacionalització de l’R+D+I mitjançant la incorporació de personal de gestió de la recerca i la innovació (Connect-EU Gestió 2011), en organismes de recerca i empreses ubicats a Catalunya. La finalitat és donar suport a la internacionalització d’R+D+I, potenciar la gestió de la recerca i fomentar la participació en projectes del Seventh Framework Programme (FP7) de la Unió Europea (UE).

Aquesta actuació forma part del Programa Connect-EU, iniciativa de la Generalitat de Catalunya que pretén donar suport a les empreses catalanes a trobar socis per a presentar projectes tecnològics de col·laboració a les convocatòries de l’FP7. Els sol·licitants dels ajuts poden ser organismes d’R+D públics i privats ubicats a Catalunya (universitats, centres CERCA i altres centres d’R+D, centres de la xarxa TECNIO i hospitals de la xarxa sanitària o les fundacions respectives), i les empreses amb establiment operatiu al territori català.

El termini de presentació de les sol·licituds és el 13 de gener de 2012, i cal presentar-les telemàticament i en format paper mitjançant el formulari que facilita l’AGAUR.

Alentiment de l’activitat científica del CSIC

L’Informe Activitats d’R+D del CSIC, actualitzat recentment al portal MERIDIÀ, constata l’any 2009 un decreixement global en el nombre de projectes, contractes i serveis, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). En aquest sentit, les xifres procedents de les memòries anuals recullen un total de 2.137 activitats a Espanya, 597 menys respecte l’any 2008. Tot i que a Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears també s’observa un descens en el nombre absolut d’activitats, val a dir que, en proporció al global espanyol, s’ha incrementat de forma considerable el percentatge d’activitats científiques des de l’any 1996 fins al 2009. Aquestes activitats fan referència al nombre de projectes de recerca estatals i europeus, al de contractes i serveis amb entitats públiques i privades, i a d’altres modalitats.

Continua llegint

La inversió pública en R+D del 2009 creix, però en disminueix la privada

El 16 de novembre del 2010 l’Institut Nacional d’Estadística (INE) publicava els resultats definitius de l’”Estadística sobre actividades de I+D” de l’any 2009. Els resultats principals mostren que la despesa d’R+D a Espanya va ascendir a 14.582.000 euros, la qual cosa significava una caiguda del 0,8% respecte l’any 2008. Aquesta inversió va suposar l’1,38% del Producte Interior Brut (PIB). A Catalunya, al País Valencià i a les Illes Balears el descens ha estat del 4,5%, el 6,5% i el 25,6%, respectivament.

Continua llegint

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter