PIB

Informe: «The Europe 2020 Regional Index»

La Comissió Europea (CE) ha publicat l’informe «The Europe 2020 Regional Index». L’objectiu del document és elaborar un índex compost que mesuri el progrés regional cap als objectius bàsics de l’estratègia de creixement Europe 2020. Creada l’any 2010, l’estratègia es fonamenta en 5 objectius bàsics: R+D, ocupació, educació, lluita contra la pobresa i l’exclusió social i, per últim, sostenibilitat ambiental. Els objectius estan quantificats i adaptats a cada país membre de la Unió Europea (UE).

Pel que fa a la recerca, la UE va fixar un objectiu d’inversió en R+D d’un 3% del Producte Interior Brut (PIB), objectiu que també va ser assumir per l’Estat espanyol. Cal tenir en compte que l’any 2010 l’Estat espanyol arribà a un 1,4% del PIB però la darrera dada disponible ha baixat fins a l’1,24% (any 2013).

L’índex compost (Figura 1) es calcula segons una mitjana aritmètica ponderada de les distàncies de cada regió respecte als objectius fitxats pel seu país (el sistema assigna la mateixa importància als 5 objectius bàsics). La distribució per quartils de les regions europees segons les dades dels anys 2011-2012, situa Catalunya en el 3r quartil, mentre que el País Valencià i les Illes Balears ocupen la part final del 4t quartil. L’Estat Espanyol presenta 7 de les 10 regions amb un índex més baix.

Figura 1
Europe_2020_Regional_Index

Per a més informació, podeu consultar l’informe «The Europe 2020 Regional Index».

Quina és l’estructura del nostre sistema d’R+D? Evolució i comparació internacional (1996-2011)

INE

El proper 14 de novembre de 2013, l’Instituto Nacional de Estadística (INE) publicarà els resultats definitius de l’any 2012 corresponents a l’Estadística sobre actividades de I+D. Per contextualitzar aquestes dades, el portal web MERIDIÀ ofereix un conjunt d’informes estadístics sobre la despesa interna total en activitats d’R+D (1996-2011) i els recursos humans que s’hi dediquen (1996-2010). Les dades permeten examinar detalladament l’evolució dels territoris de llengua i cultura catalanes i, a més, establir comparacions internacionals i amb la resta de comunitats autònomes.

Més enllà de l’etapa d’expansió i de la posterior contracció per la crisi econòmica, és necessari intentar respondre a dues preguntes fonamentals: Quina és l’estructura econòmica del nostre sistema d’R+D? Quina és la situació d’altres models de referència internacional? A continuació es comenten alguns dels elements més destacables en relació a la despesa interna total en activitats d’R+D, segons el percentatge del Producte Interior Brut (PIB) i la distribució per sectors d’execució (agents de recerca) i d’origen dels fons (entitats finançadores).

Continua llegint

45.000 milions d’euros invertits en R+D des de l’any 1996

INEEn les properes setmanes, l’Instituto Nacional de Estadística (INE) publicarà els resultats provisionals de l’any 2012 de l’Estadística sobre actividades en I+D. Per tant, és un bon moment de fer un balanç dels darrers 15 anys de la despesa en Recerca i Desenvolupament (R+D) i en Innovació per comunitats autònomes. Aquesta informació es pot consultar al portal web MERIDIÀ, de manera dinàmica a través d’informes estadístics i mapes. És el moment de plantejar-se seriosament si volem mantenir l’esforç considerable realitzat en els darrers anys: gairebé 45.000 milions d’euros en R+D als territoris de llengua i cultura catalanes.

R+DL’Informe Despesa interna total en activitats d’R+D, per comunitats autònomes conté les dades del període 1996-2011 a partir de 4 indicadors: despesa (milions d’euros); percentatge de contribució estatal; percentatge del Producte Interior Brut (PIB); i, per últim, taxa de variació internanual. En general, les dades van créixer fins a l’inici de la crisi econòmica (2008-2009) i l’any 2011, la taxa de variació interanual era negativa a gairebé totes les comunitats, excepte en el cas de Castella La Manxa i, sobretot, Navarra i el País Basc.

Tot i així, els territoris de llengua i cultura catalanes han augmentat el percentatge respecte al total estatal: Catalunya ha passat d’un 21,15% (any 1996) a un 21,88% (any 2011); les Illes Balears, d’un 0,55% a un 0,68%; i el País Valencià, d’un 6,35% a un 7,36%. Des de l’any 1996, les quantitats acumulades en R+D són molts importants, gairebé uns 45.000 milions d’euros distribuïts de la següent manera: 32.831,71 (Catalunya), 956,52 (les Illes Balears) i 11.061,35 (el País Valencià).

InnovacióD’altra banda, l’Informe Despesa en innovació, per comunitats autònomes prové de l’Encuesta sobre innovación en las empresas, elaborada per l’INE de forma anual des de l’any 2002. En aquest camp, els territoris de llengua i cultura catalanes han perdut terreny, sobretot respecte a Madrid, que arribà a acumular un 38,83% del total estatal l’any 2009. Així, Catalunya representava un 27,77 % de la despesa estatal en innovació l’any 1998, però anà baixant fins el 18,98% l’any 2008 (ara ha remuntat fins el 23,09% de l’any 2011). El descens també va ser considerable al País Valencià (6,89% l’any 1998 i 4,75% l’any 2011) però força més accentuat a les Illes Balears (del 0,84% al 0,27%).

Per a més informació, podeu consultar l’apartat de Context del portal web MERIDIÀ.

Catalunya ha perdut un 5,9% dels investigadors el 2011

L’Institut Nacional d’Estadística (INE) ha publicat les dades definitives de l’Estadística sobre actividades en I+D 2011. Des de l’any 2009, es confirma l’aturada inicial i el descens actual de la despesa en R+D i del personal que s’hi dedica, després un període de creixements importants. Les xifres són especialment preocupants en l’àmbit dels recursos humans. Així, en un any, Catalunya ha perdut un 5,9% dels seus investigadors.

Continua llegint

L’OECD alerta sobre l’impacte de la crisi en l’R+D+I mundial

OECD STI Outlook 2012L’Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) acaba de publicar l’OECD Science, Technology and Industry Outloook 2012, que ofereix informació estadística sobre les tendències actuals dels principals indicadors de ciència i tecnologia als països membres. L’informe revela com la crisi econòmica està tenint un fort impacte negatiu en la despesa en R+D+I a nivell mundial, que va experimentar una caiguda rècord del 4,5% (any 2009).

Segons l’OECD, les dèbils perspectives de recuperació econòmica conduiran a un creixement molt lent de la despesa en R+D+I, particularment al sud i a l’est d’Europa, i amb prediccions més incertes per a països com França, Alemanya, el Regne Unit i els Estats Units d’Amèrica. D’altra banda, la inversió en R+D a les economies asiàtiques ha continuat creixent durant la crisi: a la Xina un 29,5% i a Corea i l’Índia un 20,5% (any 2010).

La crisi també impacta als sectors industrials. Ara bé, el major descens l’experimenten les PIMEs de tipus tecnològic. D’altra banda, les grans companyies de software i del sector de la salut han augmentat la inversió en R+D durant aquest període. La creació d’empreses i la inversió de capitals no han recuperat els nivells anteriors a la crisi i s’ha accelerat la tendència de les companyies a localitzar l’R+D i la manufactura a l’exterior, principalment als mercats asiàtics.

Pel que fa a les polítiques públiques, la despesa total en R+D governamental en relació al Producte Interior Brut (PIB) ha estat d’un 0,82% (any 2009). Es preveu un descens durant els propers anys en països com Espanya, Grècia, Irlanda o Eslovènia, mentre que França, el Regne Unit i els Estats Units d’Amèrica segurament mantindran els nivells de despesa actual. Tan sols Xile, Dinamarca, Alemanya i Turquia tenen previst estimular la inversió a curt termini.

Per a més informació, podeu consultar el comunicat al lloc web de l’OCDE o l’apartat de Context del portal MERIDIÀ.

Paralització de la despesa en R+D

INEDesprés d’un llarg període de creixement, la despesa en R+D porta dos anys sense augmentar a l’Estat espanyol. Així ho confirmen els resultats provisionals de l’Estadística de I+D 2010, publicats per l’Instituto Nacional de Estadística (INE). L’any 2010 la despesa interna espanyola en R+D ha sigut de 14.588,5 milions d’euros (M€), amb un augment del 0,05% respecte a l’any 2009, que va baixar un 0,81%. En relació al Producte Interior Brut (PIB), la despesa del 2010 ha representat el 1,39% del PIB espanyol. Les comunitats autònomes que han realitzat un major esforç en activitats d’R+D han sigut Madrid (2,02% del PIB), Navarra (1,97%), el País Basc (1,95%) i Catalunya (1,63%). Ara bé, tots aquests territoris han registrat lleus decreixements respecte al 2009 (per exemple, els 3.227,2 M€ de Catalunya suposen un descens del 1,74% en relació a l’any anterior). Pel que fa al País Valencià, la despesa ha sigut de 1.081 M€ (1,06% del PIB), amb una davallada del 3,51%. Destaca l’evolució positiva de les Illes Balears, amb un creixement interanual del 10,6% l’any 2010 (110,4 M€ i 0,41% del PIB).
Continua llegint

Evolució positiva (però insuficient) de la despesa en activitats d’R+D

Unió EuropeaOECDL’Informe Despesa interna total en activitats d’R+D en relació al PIB facilita la comparació de les dades de Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears amb altres 46 països, sobretot membres de la Unió Europea (UE) i de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OECD), a més de les principals potències emergents. En el període 1996-2009, la despesa interna total en R+D ha augmentat de manera significativa en els territoris de llengua i cultura catalanes. Així, Catalunya ha passat d’una despesa del 0,92% del PIB (1996) al 1,68% (2009), el País Valencià del 0,56% al 1,1%, i les Illes Balears del 0,21% al 0,38%.

Continua llegint

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter