Plataforma CTI

Una Agenda per prioritzar la innovació

Agenda per a la innovació i la competitivitat de Catalunya 2015-2020La recerca científica i la innovació són factors clau per a la competitivitat econòmica i el desenvolupament social. Alhora, constitueixen una eina imprescindible per evolucionar cap a un model productiu més intensiu en coneixement. L’«Agenda per a la innovació i la competitivitat de Catalunya 2015-2020» vol respondre a tots aquests reptes i situar la innovació com una prioritat de primer ordre per a les administracions públiques, les empreses, les institucions acadèmiques i les entitats de la societat civil.

El document és fruit del treball de la Plataforma Coneixement, Territori i Innovació (CIT), impulsada per l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP), en col·laboració amb un conjunt de 22 organitzacions catalanes (associacions empresarials i empreses, institucions públiques i universitats).

L’«Agenda per a la innovació i la competitivitat de Catalunya 2015-2020» vol ser un document viu de revisió permanent que permeti anar concretant les accions consensuades pels diversos agents en matèria d’innovació; vol esdevenir una eina que promogui la coherència de les polítiques públiques i les accions dels actors públics i privats;  i busca establir un sistema d’indicadors clau per a la mesura del sistema d’innovació, així com per al seu seguiment i avaluació permanents.

El document s’estructura en cinc apartats:
1) Introducció i justificació.
2) Situació i reptes actuals de la recerca, la innovació i la competitivitat de Catalunya, on es fa un breu diagnòstic compartit sobre l’estat de la innovació i els reptes socials i econòmics més rellevants de Catalunya, fent referència a altres contexts.
3) Iniciatives i polítiques en matèria d’innovació i competitivitat a Catalunya, on es fa un repàs dels principals plans, polítiques i programes en matèria d’innovació, capital humà i innovació social dels darrers anys a Catalunya.
4) L’Agenda 2015-2020: visió, àmbits i objectius. S’hi explicita la visió de l’Agenda i es concreten els objectius i les mesures específiques que es proposen dur a terme.
5) L’Agenda 2015-2020: sistema d’indicadors i quadre de seguiment. S’hi presenta la proposta d’indicadors de seguiment de l’estat de la innovació a Catalunya, atenent principalment els índexs europeus d’innovació i competitivitat.

Per a més informació, podeu consultar el document de l’«Agenda per a la innovació i la competitivitat de Catalunya 2015-2020».

Atles de la innovació a Catalunya: Experiències de cooperació Universitat-Empresa

Plataforma CITLa Plataforma Coneixement, Territori, Innovació (Plataforma CTI) és un projecte estratègic promogut per l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP), el Foment del Treball Nacional i la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC). L’objectiu és enfortir el desenvolupament econòmic i social, i promoure la cooperació estable entre universitats, empreses i administracions públiques de Catalunya.

En aquest context, la Plataforma CTI ha elaborat l’Atles de la innovació a Catalunya, on recull casos d’estudi que descriuen les experiències de cooperació entre grups de recerca de les universitats públiques i empreses de Catalunya. La finalitat és mostrar els elements que intervenen en aquesta cooperació des d’àmbits i casos molt diversos: com sorgeix la necessitat de cooperar; quins són els mecanismes per posar en contacte ambdues organitzacions; què succeeix durant la col·laboració; quins problemes sorgeixen i com es resolen; quins són els resultats per ambdues organitzacions; entre d’altres.

Per a informar-vos en detall dels diversos casos d’estudi, podeu consultar el lloc web de la Plataforma CTI.

Plataforma Coneixement, Territori, Innovació (CTI)

La Plataforma Coneixement, Territori, Innovació (CTI) és un projecte estratègic promogut per les universitats membres de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) i per la patronal Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC) per enfortir el desenvolupament econòmic i social de Catalunya. L’objectiu és promoure la interacció i la cooperació estable entre les universitats, el món empresarial i les administracions publiques de Catalunya per tal de treballar conjuntament pel progrés social, la competitivitat econòmica i la vitalitat cultural.

La Plataforma CTI és una eina de suport al creixement econòmic i el progrés social basat en el coneixement, la tecnologia i el valor afegit. Per a dur a terme aquesta tasca desenvolupa diverses activitats com les Jornades Catalunya futura; produeix informes i estudis; elabora l’Atles de coneixement que recull les millors pràctiques nacionals i internacionals en aquest àmbit; i fomenta la producció de projectes estratègics. Així mateix, elabora i facilita documentació sobre temes concrets emmarcats en les necessitats detectades de la iniciativa.

El projecte també compta amb el suport de l’Obra Social ‘la Caixa’, la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i diverses empreses. Per a més informació, podeu consultar el lloc web de la Plataforma CTI.

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter