Portals web

Ranking Web of Repositories (2017)

Ranking web repositoriesEl Cybermetrics Lab del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha presentat la 20a edició del Ranking Web of Repositories, corresponent al mes de gener del 2017. L’objectiu del rànquing és donar suport a iniciatives d’accés obert per al lliure accés a les publicacions científiques i acadèmiques en format electrònic.

El Cybermetrics Lab està dedicat a l’anàlisi quantitativa d’Internet i de continguts web, sobretot d’aquells relacionats amb el procés de generació i comunicació del coneixement científic. Així, l’ús d’indicadors cibermètrics complementa els resultats obtinguts mitjançant mètodes bibliomètrics.

A més del Ranking Web of Repositories, el Cybermetrics Lab també gestiona productes relacionats (com, per exemple, els rànquings dedicats a universitats, centres de recerca i hospitals) i ofereix un decàleg de bones pràctiques per a institucions científiques i acadèmiques de cara a tenir una presència web adequada.

El Ranking Web of Repositories conté dipòsits digitals que tenen domini o subdomini web propi i que inclouen publicacions amb sistema d’avaluació d’experts (en anglès, peer review). Els repositoris (temàtics i institucionals) es poden consultar per àrees geogràfiques i es classifiquen en funció de 4 indicadors: mida (10%); visibilitat (50%); presència a xarxes socials (10%); i, per últim, indexació a Google Scholar (30%). A  més, s’ha elaborat un rànquing diferenciat per als 2.197 dipòsits institucionals (n’hi ha 2 de catalans i 2 de valencians entre els 100 primers).

D’altra banda, l’apartat Top portals conté 223 portals que s’han exclòs del rànquing principal perquè són difícils de classificar. Entre els 100 primers, 5 són de Catalunya i 1 del País Valencià:
RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert) (Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya)
TDX (Tesis Doctorals en Xarxa) (Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya)
Hemeroteca Científica Catalana (HCC) (Institut d’Estudis Catalans)
Revistes Científiques de la Universitat de Barcelona (RCUB)
Revistes Digitals (ReDi) (Universitat Autònoma de Barcelona)
PoliPapers (Universitat Politècnica de València)

Per a més informació, podeu consultar l’edició actual del Ranking Web of Repositories.

SIUVP, el Sistema d’Informació de les Universitats Valencianes Públiques

SIUVPEl SIUVP (Sistema d’Informació de les Universitats Valencianes Públiques) és un portal web que ofereix un quadre complet d’indicadors sobre les activitats i els resultats de les universitats del País Valencià. El SIUVP s’ha desenvolupat mitjançant la col·laboració de les 5 universitats públiques valencianes: Universitat de València (UV); la Universitat Politècnica de València (UPV); la Universitat d’Alacant (UA); la Universitat Jaume I (UJI); i finalment, la Universitat Miguel Hernández (UMH).

Des de l’any 2012, l’Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques (IVIE) i les universitats han creat una metodologia compartida per oferir informació homogènia, comparable i accessible a tota la ciutadania. En l’actualitat, la plataforma recull informació sobre 61 indicadors relacionats amb l’oferta i la demanda docent; el rendiment acadèmic dels estudiants; la internacionalització; l’activitat investigadora; la transferència de coneixement que realitza a la societat; i els recursos i resultats econòmics de la seva activitat.

Per més informació, podeu consultar el lloc web del SIUVP.

Buscaciència, l’agenda de la cultura científica

BuscacienciaL’Associació Catalana de Comunicació Científica (ACCC) ha publicat el nou portal Buscaciència, l’agenda de la cultura científica a Catalunya. Aquest recurs d’informació recull de forma exhaustiva les activitats de divulgació científica, tecnològica, ambiental i de salut del territori català, dirigides sobretot al gran públic, amb la finalitat d’apropar la recerca a la societat. La iniciativa parteix de l’experiència d’èxit del blog homònim creat el setembre de l’any 2009 per Octavi Planells.

El portal aglutina també coneixement científic, bàsicament en forma d’articles periodístics; cròniques; crítiques; vídeos; àudios; i entrevistes. A més, ofereix un cercador que permet buscar actes de divulgació per paraula clau, categoria, municipi i data.

Buscaciència permet realitzar un registre d’usuari i rebre alertes per correu electrònic de les activitats que es considerin interessants. Així mateix, les entitats que organitzen activitats de cultura científica poden difondre i promoure els seus actes, amb el suport dels gestors del portal.

Per a més informació, podeu accedir al portal Buscaciència.

Precipita, una plataforma de finançament col·lectiu de la recerca

PrecipitaGestionada per la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), Precipita és una plataforma web pública de finançament col·lectiu de projectes científics i de divulgació científica. Tots els projectes procedeixen de centres de recerca públics i prestigiosos i han estat validats per la FECYT. L’objectiu és que la societat els pugui valorar i en pugui participar activament a través de petites donacions.

Els projectes rebran fins a un màxim de 25.000 euros si arriben a l’objectiu mínim de finançament en un període de 90 dies. En cas que transcorregut aquest temps no s’assoleixi l’objectiu establert, es tornarà l’import íntegre de la donació. Països capdavanters en R+D+I tenen una àmplia experiència en aquest tipus d’aportacions individuals o micromecenatge. En aquest sentit, Precipita vol ser una eina per a millorar la comunicació dels científics amb l’entorn més proper per aconseguir que el valor de la seva investigació es faci tangible.

La plataforma admet projectes d’investigació i de divulgació de totes les disciplines científiques. Actualment, Precipita compta amb 12 projectes (9 d’investigació i 3 de divulgació) que tracten temes com, per exemple, el mètode de detecció precoç del VIH en nens menors de 18 mesos o bé el desenvolupament d’un videojoc d’estimulació cognitiva accessible a persones amb discapacitat intel·lectual.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web Precipita així com la nota de premsa publicada per la FECYT.

World Bank Data ofereix 8 estadístiques bàsiques sobre l’evolució mundial de l’R+D+I

World Bank Data és un portal amb informació estadística oberta i gratuïta sobre el desenvolupament dels diferents països del planeta. Aquest portal del World Bank inclou una eina d’anàlisi i visualització que permet personalitzar mètriques, quadres, gràfics i mapes segons indicadors, països i períodes de temps (Gràfic 1). A més, aquests informes es poden compartir a través de xarxes socials i descarregar en múltiples formats. D’altra banda, els usuaris registrats tenen la possibilitat d’emmagatzemar la selecció de dades, compartir-la amb altres usuaris o incorporar-la a altres llocs web.

Gràfic 1. Despesa interna en R+D (% PIB)
World Data Bank

Pel que fa a la recerca, el desenvolupament i la innovació (R+D+I), el portal World Bank Data presenta els 8 informes estadístics següents: Continua llegint

e-Revist@s, una plataforma d’accés obert de revistes científiques espanyoles i llatinoamericanes

e-revistase-Revist@s és un projecte impulsat pel Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que es va iniciar l’any 2004 dins el portal Tecnociencia. Es tracta d’una plataforma digital d’accés obert de revistes científiques que té l’objectiu de contribuir en la difusió i visibilitat de les publicacions de l’Amèrica Llatina, el Carib, Espanya i Portugal.

Actualment, el portal conté 1.008 revistes i 251.705 articles que compleixen uns criteris de qualitat formal i de contingut extrets de Latindex. A més, e-Revist@s actua com un proveïdor de dades conforme al protocol Open Archives Initiative – Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH), la qual cosa facilita que altres portals, bases de dades i serveis d’informació puguin accedir a les metadades dels documents.

A través de la cerca avançada es pot buscar per títol, autor, resum i paraules clau dels articles. També es poden aplicar diversos filtres: revistes; classificació; i data de publicació de l’article. D’altra banda, des de la pàgina inicial es pot accedir al directori de revistes per temàtiques i països.

Per obtenir informació addicional, podeu consultar el portal e-Revist@s.

TARACEA, plataforma de mecenatge de projectes de divulgació científica

TaraceaMitjançant la plataforma TARACEA, empreses i particulars poden participar en el finançament de més de 250 projectes de divulgació científica amb donacions des de 5 euros. Es tracta d’un programa de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) que pretén donar un impuls social a la realització d’activitats de divulgació de la ciència i la innovació.

Els projectes de TARACEA han superat l’avaluació de la convocatòria anual pública de la FECYT i corresponen a tipologies ben diverses: concursos, llibres, jornades, cursos, projeccions documentals, etc. En un alt percentatge s’adrecen a nens i joves que cursen estudis des de primària fins a la universitat. Podeu consultar tots els projectes des del seu cercador web per tipologia de projecte, categoria i subcategoria i comunitat autònoma.

Per col·laborar cal estar registrat en el sistema i omplir un formulari electrònic. Trobareu tota la informació al lloc web de TARACEA.

Coneixement i recerca de la cultura trobadoresca

Amb el nom de Corpus des Trobadours,  es va presentar el 19 de maig de 2011 a l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) un portal web que reuneix textos i estudis relacionats sobre l’obra trobadoresca. L’estudi complet d’aquesta matèria era de difícil accés fins ara, degut a l’antiguitat i la dispersió de les obres que es trobaven en edicions individuals.

Continua llegint

MERIDIÀ: Nova interfície de consulta

Innovació

El portal web MERIDIÀ disposa d’una nova interfície gràfica que permet consultar alguns informes estadístics en forma de taules, gràfics i mapes. Aquestes representacions aporten una perspectiva visual i/o geogràfica a l’actual accés per períodes temporals, dimensions i indicadors. A tall d’exemple, es poden consultar, mitjançant el navegador d’Internet Mozilla Firefox, el Mapa de despesa interna en R+D per comunitats autònomes (1996-2009, en milions d’euros) i el Mapa de despesa en innovació per comunitats autònomes (1998-2009, en milions d’euros).

En els propers mesos, l’equip de l’Observatori de la Recerca (OR-IEC) crearà noves representacions de la informació disponible a la base de dades. Per a qualsevol comentari o per estar al dia de les darreres novetats, podeu enviar un correu electrònic a l’OR-IEC, o consultar aquest blog.

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter