Preservació

El CSUC publica dos documents sobre la gestió de dades de recerca

CSUCEl Grup de Treball de Suport a la Recerca del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) ha publicat al Dipòsit de la Recerca de Catalunya (RECERCAT) dos documents sobre la gestió de dades de recerca, en concret sobre els plans de gestió i la selecció d’un repositori.

El document «Plans de Gestió de Dades» pretén donar suport als investigadors a l’hora de crear plans per gestionar les dades dels projectes finançats pel programa europeu Horizon 2020. Cada apartat del document (dades del projecte, referència i descripció del conjunt de dades, estàndards i metadades, dades compartides, arxiu i preservació) presenta indicacions concretes i exemples pràctics.

D’altra banda, el document «Recomanacions per seleccionar un repositori per al dipòsit de dades de recerca» s’adreça als investigadors que necessiten seleccionar un dipòsit, atès que a partir de l’any 2017 l’Open Research Data Pilot (ORD Pilot) del programa Horizon 2020 requerirà a tots els projectes finançats la publicació de les dades de recerca en obert.

La decisió d’escollir un repositori pot arribar a ser tot un repte perquè només algunes disciplines acadèmiques han establert i consolidat determinats dipòsits de dades de recerca. També cal recordar l’existència de repositoris multidisciplinaris com, per exemple, Zenodo. La selecció del dipòsit comporta una planificació a l’hora de generar les dades, ja que cal complir amb els seus requisits (estàndards de metadades, documentació, drets d’autor, preservació…).

Per a més informació, podeu consultar el lloc web del CSUC, així com els documents publicats a RECERCAT.

OAPEN Library, una biblioteca de llibres acadèmics en accés obert

AOPENL’OAPEN Library és una biblioteca en línia que allotja i divulga llibres acadèmics en accés obert, principalment en l’àrea d’humanitats i ciències socials. Aquesta plataforma té l’objectiu de construir una col·lecció de llibres de qualitat controlada  i oferir serveis per als editors, biblioteques i entitats finançadores de la recerca. La col·lecció consta actualment de més de 2.500 publicacions de més de 100 editorials de 18 països i l’any 2015 va superar els 2,5 milions de descàrregues.

Aquest recurs és gestionat per una fundació d’universitats, biblioteques i acadèmies dels Països Baixos. L’OAPEN Library proporciona 4 elements bàsics: qualitat de les publicacions; agregació dels llibres; preservació digital; i finalment, difusió. A més, també disposa d’un cercador que permet buscar les publicacions per text sencer i per metadades, així com explorar els documents per múltiples característiques (matèria, llengua o editorial) o alfabèticament per títol o autor.

Per més informació, podeu consultar el lloc web de lOAPEN Library.

El nou Centre de Documentació Jordi Nadal preservarà el patrimoni industrial del mNACTEC

mNACTECEl Centre de Documentació Jordi Nadal és el nou centre de documentació del Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC). Ubicat a l’antiga biblioteca del museu, és el resultat de la compra i les donacions d’una gran quantitat d’arxius sobre la història de la tècnica i el patrimoni industrial de Terrassa, i el seu destacat paper des del segle XIX. El centre porta per nom el cèlebre historiador industrial,  Jordi Nadal, que ha contribuït amb el seu treball a l’estudi i coneixement de la industrialització de Catalunya.

Amb la creació d’aquest centre, el mNACTEC vol fomentar el coneixement de la història de la ciència i de la tècnica, preservar el patrimoni industrial i difondre la industrialització. Amb aquesta finalitat s’ha adquirit i catalogat una gran quantitat de llibres, documents escrits i material audiovisual, i així mateix, s’ha modernitzat l’espai de reserva i el de consulta pública. L’acte d’inauguració del centre es va dur a terme el dimecres passat 6 de febrer.

Per a més informació, podeu accedir al lloc web del mNACTEC.

Informe sobre la conservació i reutilizació de dades científiques

La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) ha elaborat un document que descriu els aspectes rellevants que intervenen en la gestió correcta de les dades de recerca en accés obert. L’Informe preliminar para la conservación y reutilización de los datos científicos en España és fruit d’un grup d’experts que forma part del projecte RECOLECTA, gestionat per la FECYT en col·laboració amb la Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN). El document pretén ser, en el marc de la nova Ley de la Ciencia, un referent en els aspectes de gestió, d’infraestructura tecnològica, i de bones pràctiques de l’activitat investigadora, i així mateix, presentar el panorama general de la situació espanyola.

L’informe presenta els tipus de dades de recerca (numèrics, descriptius i visuals); el format en què s’han d’arxivar; les diferents etapes de gestió i les infraestructures necessàries; i finalment, el marc legal relacionat amb la preservació i divulgació de les dades. Per a més informació, podeu disposar de l’informe des del lloc web de RECOLECTA o de la FECYT.

«Corpus Literari Digital», un projecte per preservar i difondre el patrimoni literari català

Conveni Corpus Literari DigitalEl president de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), Salvador Giner, i el rector de la Universitat de Lleida (UdL), Roberto Fernández, van signar el dijous 10 de novembre un conveni per col·laborar en el desenvolupament del projecte «Corpus Literari Digital».

El «Corpus Literari Digital» és un projecte que pretén preservar, difondre i promoure els estudis sobre el patrimoni català contemporani. El projecte fa accessible, per mitjà d’Internet, les edicions originals, manuscrits i enregistraments dels escriptors catalans, començant pels dels segles XIX i XX. El Corpus està estructurat en cinc seccions (hemeroteca, biblioteca, manuscrits, fonoteca i videoteca), vinculades mitjançant una base de dades de textos i amb possibilitat de consultar-les amb un cercador.

Per ampliar informació, podeu consultar la notícia al lloc web de l’IEC.

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter