Programa JAE

Convocatòria: Becas de introducción a la investigación para estudiantes universitarios (JAE INTRO 2017)

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha obert la convocatòria de Becas de introducción a la investigación para estudiantes universitarios (INTRO 2017), en el marc del Programa Junta para la Ampliación de Estudios (JAE). Aquest programa s’articula al voltant de tres línies d’actuació: formació, internacionalització i transferència del coneixement.

La convocatòria està dirigida a estudiants universitaris amb un expedient acadèmic excel·lent, que estudien el penúltim i últim curs de la carrera. L’objectiu és iniciar-los en la seva activitat investigadora, i possibilitar-los la vinculació als instituts o centres del CSIC.

En total es concediran 100 beques, amb una durada de dos mesos cadascuna, en règim de concurrència competitiva i d’acord amb els principis d’objectivitat i publicitat. La dotació econòmica màxima serà de 200.000 euros (2.000 euros per a cada beca).

La presentació de sol·licituds s’ha d’efectuar a través de la Seu electrònica del CSIC. El termini de presentació finalitza el 9 de maig de 2017.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web del CSIC, així com altres entrades sobre el tema publicades en aquest blog.

Convocatòria: Becas de introducción a la investigación para estudiantes universitarios (JAE INTRO 2016)

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha obert la convocatòria de Becas de introducción a la investigación para estudiantes universitarios (INTRO 2016), en el marc del Programa Junta para la Ampliación de Estudios (JAE). Aquesta convocatòria està dirigida a estudiants universitaris interessats en iniciar una carrera investigadora, i possibilita la realització del treball de fi de grau en alguns dels instituts o centres del CSIC.

En total es concediran 100 beques, amb una durada dos mesos cadascuna, en règim de concurrència competitiva i d’acord amb els principis d’objectivitat i publicitat. La dotació econòmica màxima serà de 200.000 euros (2.000 euros per a cada beca).

La presentació de sol·licituds s’ha d’efectuar a través de la Seu electrònica del CSIC. El termini de presentació finalitza el 2 de maig de 2016.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web del CSIC, així com altres entrades sobre el tema publicades a aquest blog.

Convocatòria: Becas de introducción a la investigación para estudiantes de posgrado (JAE Intro 2015)

JAEEl Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha obert la convocatòria de Becas de introducción a la investigación para estudiantes de posgrado (INTRO 2015), en el marc del Programa Junta para la Ampliación de Estudios (JAE). Aquesta convocatòria està dirigida a estudiants universitaris interessats en iniciar una carrera investigadora, i possibilita la realització del treball de fi de grau en alguns dels instituts o centres del CSIC.

En total es concediran 100 beques, amb una durada de dos mesos cadascuna, a alumnes llicenciats o graduats que estiguin matriculats a un màster universitari oficial en el curs acadèmic 2014-2015 o que hagin realitzat la inscripció o preinscripció a un màster universitari oficial per al curs 2015-2016. La dotació econòmica màxima de la convocatòria serà de 200.000 euros (2.000 euros per a cada beca).

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 25 de maig de 2015 i cal fer-la a través de la Seu electrònica del CSIC.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web del CSIC, així com altres entrades sobre el tema publicades a aquest blog.

Convocatòria: Becas de introducción a la investigación para estudiantes universitarios (JAE INTRO 2014)

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha obert la convocatòria de Becas de introducción a la investigación para estudiantes universitarios (INTRO 2014), en el marc del Programa Junta para la Ampliación de Estudios (JAE). Aquesta convocatòria està dirigida a estudiants universitaris interessats en iniciar una carrera investigadora, i possibilita la realització del treball de fi de grau en alguns dels instituts o centres del CSIC.

En total es concediran 100 beques, amb una durada tres mesos cadascuna, en règim de concurrència competitiva i d’acord amb els principis d’objectivitat i publicitat. La dotació econòmica màxima serà de 200.000 euros (2.000 euros per a cada beca).

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 20 d’abril de 2014. La documentació que cal presentar està disponible a la seu electrònica del CSIC.

Convocatòria: Becas de introducción a la investigación para estudiantes universitarios (JAE INTRO CP 2013)

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha obert la convocatòria de Becas de introducción a la investigación para estudiantes universitarios (JAE INTRO CP 2013), en el marc del programa Junta para la Ampliación de Estudios (JAE). La convocatòria va dirigida a alumnes matriculats en cursos intermedis de carrera, facultats i escoles tècniques superiors universitàries. Els objectius són donar a conèixer els estudiants interessats en seguir una carrera investigadora, i les possibilitats que ofereixen els centres i instituts del CSIC, així com propiciar el coneixement dels problemes cientificotècnics actuals i els mètodes per a resoldre’ls.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 23 d’abril de 2013 i es pot realitzar a través de la seu electrònica del CSIC. Es concediran 42 beques en règim de concurrència competitiva i d’acord amb els principis d’objectivitat i publicitat. El pla de treball es desenvoluparà en els centres i instituts propis o mixtos del CSIC, sota la direcció dels investigadors.

Per a més informació, podeu consultar les bases de la convocatòria JAE INTRO CP 2013.

Convocatòria: Subprograma JAE-predoc de ayudas para el desarrollo de tesis doctorales (2012)

JAE CSICEl Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha obert la convocatòria Ayudas JAE PREDOC CP con Cargo a Proyecto 2012 per a la realització de tesis doctoral en els seus centres. S’adreça a titulats superiors universitaris i té una durada total de quatre anys, dos amb beca i dos amb contracte.

El termini de sol·licitud és el 7 de juny de 2012. Podeu consultar la informació sobre aquesta convocatòria al lloc web del CSIC.

Convocatòria: Incorporación de personal con grado doctor para su formación como técnico de transferencia de conocimiento (JAE TRANSFER 2011)

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha obert, en el marc del Programa Junta para la Ampliación de Estudios (JAE), la convocatòria JAE TRANSFER 2011, per a la incorporació de personal en grau de doctor per a la seva formació com a tècnic de transferència de coneixement, mitjançant contracte de pràctiques. L’objectiu és formar personal en grau de doctor en les àrees de coneixement de Ciències de la vida i la salut; Tecnologia dels aliments, recursos naturals i ciències agràries; Ciències de la matèria, de la física i de la química no farmacèutica; Física; Ciències humanes i socials; i Protecció i Comercialització de resultats de la investigació.

La convocatòria ofereix la formalització de sis contractes laborals i d’especialització a través de la pràctica en centres del CSIC (vegeu l’annex 1 de la resolució de la convocatòria), sota la supervisió i coordinació de la Vicepresidencia Adjunta de Transferencia del Conocimiento (VATC). Aquesta també es farà càrrec de la formació de les persones amb grau de doctor mitjançant l’assistència a cursos específics relacionats amb les funcions que hauran de desenvolupar. El període de contracte de treball no superarà els 36 mesos.

El termini de presentació de sol·licituds és el 5 de gener de 2012, i s’ha de formalitzar per via telemàtica a través del lloc web del CSIC.

Convocatòria: Becas de Introducción a la Investigación para estudiantes universitarios (JAE INTRO 11)

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) convoca les Becas de Introducción a la Investigación para estudiantes universitarios (JAE INTRO 11), en el marc del Programa Junta para la Ampliación de Estudios (JAE). Els objectius de la convocatòria són donar a conèixer les possibilitats que ofereixen els centres i instituts del CSIC als estudiants interessats en seguir una carrera investigadora, i propiciar que s’iniciïn en el coneixement dels problemes cientificotècnics d’actualitat i els mètodes utilitzats per a resoldre’ls.

El programa finançarà 100 beques, de dos mesos de duració (entre l’1 de juny i el 30 de setembre de 2012), d’introducció a la recerca, per a alumnes que estiguin realitzant cursos entremitjos d’una carrera universitària de grau superior. El pla de treball d’aquestes beques es desenvoluparà en els centres propis, mixtes i unitats associades del CSIC, sota la direcció dels investigadors de plantilla.

El termini de presentació de sol·licituds és el 9 de gener de 2012, i s’ha de formalitzar per via telemàtica a través del lloc web del CSIC.

Convocatòria: Programa Junta para la Ampliación de Estudios (Convocatoria JAE DOC 2011)

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha obert la Convocatoria JAE DOC 2011 dins del Programa Junta para la Ampliación de Estudios (JAE), per a la incorporació d’investigadors amb grau de doctor, mitjançant contracte de pràctiques. L’objectiu d’aquesta línia d’actuació és formalitzar 97 contractes laborals per a perfeccionar la formació i l’experiència de doctors en centres i instituts del CSIC, durant un període de temps que no superi els 36 mesos.

Els contractes estan cofinançats pel nou Programa Operativo Plurirregional Adaptabilidad y Empleo 2007-2013, i estan dirigits especialment a aquells investigadors que han realitzat una estada postdoctoral en un centre diferent al que sol·liciten incorporar-se, i que volen adquirir una major especialització en el CSIC. També hi poden optar els investigadors que acaben de finalitzar la tesi doctoral i volen continuar la carrera investigadora en un centre diferent d’on van realitzar la formació predoctoral.

El termini de presentació de sol·licituds és el 15 de gener de 2012, i s’ha de formalitzar per via telemàtica a través del lloc web del CSIC.

Convocatòria: Ayudas JAE PREDOC CP con cargo a proyecto (2011)

JAEEl Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha publicat la convocatòria 2011 d’Ayudas JAE PREDOC CP con cargo a proyecto dins del Programa Junta de Ampliación de Estudios (JAE). S’adreça a titulats superiors universitaris per a la realització de tesis doctoral en un dels centres del CSIC dins dels temes llistats en la convocatòria. La durada és de quatre anys, dos de becari i dos amb contracte laboral en pràctiques. Trobareu tota la informació i el formulari de sol·licitud al web del CSIC. La data límit de presentació és l’11 de setembre de 2011.

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter