Programa Ramón y Cajal

Convocatòria: Ayudas para contratos Ramón y Cajal (RYC 2016)

cajalEn el marc del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2013-2016), la Secretaría de Estado de I+D+I ha obert la convocatòria de l’any 2016 de les Ayudas para contractos Ramón y Cajal. Aquests ajuts s’adrecen a promoure la incorporació, a centres d’R+D, d’investigadors espanyols i internacionals amb una trajectòria científica destacada.

De la mateixa manera que a les 4 convocatòries anteriors, s’ofereix un màxim de 175 ajuts amb una durada de 5 anys per a la contractació laboral de doctors a centres espanyols, amb un pressupost global de 54 milions d’euros. Els ajuts, 33.720 euros per any, es destinen a cofinançar el salari i la quota empresarial de la Seguretat Social dels investigadors contractats, a més d’un ajut addicional de 40.000 euros per 4 anys per cobrir les despeses directament relacionades amb l’execució de les activitats de recerca. De manera addicional hi haurà un ajut per a la creació de llocs de treball de caràcter permanent, amb 100.000 euros per cada plaça.

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 24 de gener de 2017. Les sol·licituds s’han de presentar mitjançant la Seu electrònica del Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO).

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de la Secretaría de Estado de I+D+I, així com altres entrades sobre el tema publicades en aquest blog.

Convocatòria: Ayudas a contratos Ramón y Cajal (RYC 2015)

En el marc del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2013-2016), la Secretaría de Estado de I+D+I ha obert la convocatòria de l’any 2015 de les Ayudas para contractos Ramón y Cajal. Aquests ajuts s’adrecen a promoure la incorporació a centres d’R+D d’investigadors espanyols i internacionals amb una trajectòria científica destacada.

De la mateixa manera que a les 3 convocatòries anteriors, s’ofereix un màxim de 175 ajuts amb una durada de 5 anys per a la contractació laboral de doctors a centres espanyols, amb un pressupost global de 54 milions d’euros. Els ajuts, 33.720 euros per any, es destinen a cofinançar el salari i la quota empresarial de la Seguretat Social dels investigadors contractats, a més d’un ajut addicional de 40.000 euros per 4 anys per cobrir les despeses directament relacionades amb l’execució de les activitats de recerca. De manera addicional hi haurà un ajut per a la creació de llocs de treball de caràcter permanent, amb 100.000 euros per cada plaça.

Les sol·licituds s’han de presentar mitjançant la Seu electrònica del Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO). El termini de sol·licitud finalitzarà el 20 de gener de 2016.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de la Secretaría de Estado de I+D+I, així com altres entrades sobre el tema publicades en aquest blog.

Convocatòria: Ajudes per a la contractació de personal investigador doctor (2016)

Generalitat ValencianaLa Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana ha obert la convocatòria de l’any 2016 de 2 modalitats d’ajuts per a la contractació de personal investigador doctor, adreçades a empreses i centres d’investigació del País Valencià. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 30 de novembre de 2015.

1) Ajudes per a la contractació de personal investigador doctor en empreses de la Comunitat Valenciana (AEST)

L’objectiu és la contractació per entitats de transferència tecnològica i empreses, de personal investigador doctor per executar projectes d’R+D+I, impulsar empreses de base tecnològica i preparar propostes de participació en el programa europeu Horizon 2020. Les ajudes finançaran les despeses de personal derivades de la contractació fins a un màxim de 18.000 euros anuals. Les ajudes tindran una durada màxima de dos anys.

2) Ajudes per a donar suport a la contractació de personal investigador doctor del Programa Ramón y Cajal, per part de centres d’investigació (ACOND)

La finalitat és complementar el finançament del cost de la contractació laboral, vigent el 2016, de personal investigador doctor en el marc del programa Ramón y Cajal, per part de centres d’investigació del País Valencià. Les ajudes es destinaran a finançar el 50% del cost del contracte no finançat pel programa.

Tota la informació necessària, així com els models d’impresos normalitzats, estan disponibles al lloc web de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport.

Convocatòria: Ayudas para contratos Ramón y Cajal (RYC 2014)

En el marc del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2013-2016), la Secretaría de Estado de I+D+I ha obert la convocatòria de l’any 2014 de les Ayudas para contractos Ramón y Cajal. Aquests ajuts s’adrecen a promoure la incorporació d’investigadors amb una trajectòria científica destacada a centres d’R+D.

Igual que a les 2 convocatòries anteriors, s’ofereix un màxim de 175 ajuts amb una durada de 5 anys per a la contractació laboral de doctors a centres espanyols, amb un pressupost global de 54 milions d’euros. Els ajuts, 33.720 euros per any, es destinen a cofinançar el salari i la quota empresarial de la Seguretat Social dels investigadors contractats, a més d’un ajut addicional de 40.000 euros per executar en 4 anys per cobrir les despeses directament relacionades amb l’execució de les activitats de recerca. De manera addicional hi haurà un ajut per a la creació de llocs de treball de caràcter permanent, amb 100.000 euros per cada plaça.

Les sol·licituds s’han de presentar mitjançant la Seu electrònica del Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO). El termini de sol·licitud finalitzarà el 20 de gener de 2015.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de la Secretaría de Estado de I+D+I, així com altres entrades sobre el tema publicades en aquest blog.

Convocatòria: Beques i ajudes de la Generalitat Valenciana (2015, 2n termini)

Generalitat ValencianaLa Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana ha obert dues noves convocatòries de recerca per a l’any 2015.

1) Ajudes per a recolzar la contractació de personal investigador doctor del Programa Ramón y Cajal per part de centres d’investigació (ACOND): Ajuts per al cofinançament de la contractació laboral, vigent en 2015, de personal investigador doctor en el marc del Programa Ramón y Cajal del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2013-2016) per part de centres valencians.

2) Ajudes per a grups d’investigació per a la captació de projectes europeus (APE): Ajuts a grups d’investigació per a finançar les despeses derivades de propostes de lideratge (4.000 euros com a màxim) o participació (2.000 euros com a màxim) en projectes d’R+D de la Unió Europea (UE). Les despeses poden ser viatges, manutenció i allotjament, subcontractació de serveis i altres despeses associades a la preparació per a la presentació del projecte.

El termini de sol·licitud d’ambdues convocatòries finalitzarà el dia 30 de desembre de 2014.

Tota la informació necessària, així com els models d’impresos normalitzats, estan disponibles al lloc web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.

Catalunya ha rebut 1.119 investigadors Ramón y Cajal en el període 2001-2012

MINECODes de l’any 2001, el Programa Ramón y Cajal (RYC) és un instrument destacat de la política científica del govern espanyol. El programa facilita la contractació temporal d’investigadors doctors de qualsevol àrea científica i amb una carrera de qualitat reconeguda. Un cop avaluats, els candidats seleccionats reben un contracte de 5 anys que està cofinançat pel govern espanyol i la institució receptora.

En el període 2001-2012, Catalunya ha rebut 1.119 investigadors RYC, un 26,1 % del total espanyol. Per aprofundir en el tema, es pot consultar l’Informe Programa Ramón y Cajal del portal web MERIDIÀ, que incorpora els nous contractes atorgats als territoris de llengua i cultura catalanes en les convocatòries 2001-2012. La font d’informació són les resolucions del lloc web del ministeri competent, així com les publicades al Boletín Oficial del Estado (BOE).

A continuació es comenten les dades principals de l’Estat espanyol i dels territoris de llengua i cultura catalanes, segons la seva distribució territorial, temporal, temàtica i institucional.

Continua llegint

Convocatòria: Ayudas para contratos Ramón y Cajal (2013)

La Secretaría de Estado de I+D+i ha obert una nova convocatòria de les Ayudas para contractos Ramón y Cajal. Aquesta convocatòria s’emmarca en el Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad en I+D+i del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2013-2016). Aquests ajuts s’adrecen a promoure la incorporació d’investigadors amb una trajectòria científica destacada a centres d’R+D.

Igual que a la convocatòria anterior, s’ofereix un màxim de 175 ajuts amb una durada de 5 anys per a la contractació laboral de doctors a centres espanyols, amb un pressupost global de 54 milions d’euros. Els ajuts, 33.720 euros per any, es destinen a cofinançar el salari i la quota empresarial de la Seguretat Social dels investigadors contractats, a més d’un ajut addicional de 40.000 euros per executar en 4 anys per cobrir les despeses directament relacionades amb l’execució de les activitats de recerca. Addicionalment hi haurà un ajut per a la creació de llocs de treball de caràcter permanent, amb 100.000 euros per cada plaça.

Les sol·licituds s’han de presentar mitjançant la seu electrònica del Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO). El termini de sol·licitud finalitzarà el 6 de febrer de 2014.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de la Secretaría de Estado de I+D+i, així com altres entrades sobre el tema publicades en aquest Blog.

Convocatòria: Ajudes de la Generalitat Valenciana (2013)

La Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació de la Generalitat Valenciana ha obert dues noves convocatòries de recerca, relacionades amb la contractació d’investigadors i la captació de projectes europeus.

1) Ajudes per a recolzar la contractació de personal investigador doctor del Programa Ramón y Cajal, per part de centres d’investigació

Objecte: Els ajuts es destinaran a cofinançar el cost del personal investigador. La subvenció serà de la meitat del contracte no finançat pel programa Ramón y Cajal.

Termini de sol·licitud: De l’1 al 30 de desembre de 2013, ambdós inclusivament.

2) Ajudes per a grups d’investigació per a la captació de projectes europeus

Objecte: Concessió d’ajuts (màxim de 2.500 euros) a grups d’investigació per a finançar les despeses de participació en convocatòries per a projectes d’R+D de programes marc europeus.

Termini de sol·licitud: De l’1 al 31 de desembre de 2013, ambdós inclusivament.

Tota la informació necessària, així com els models d’impresos normalitzats, estan disponibles a la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació.

Panorama del Programa Ramón y Cajal (2001-2011)

MINECODes de l’any 2001, el Programa Ramón y Cajal (RYC) és un instrument important de la política científica del govern espanyol. El programa facilita la contractació temporal d’investigadors doctors de qualsevol àrea científica i amb una carrera de qualitat reconeguda. Un cop avaluats, els candidats seleccionats reben un contracte que està cofinançat pel govern espanyol i la institució receptora.

A finals de l’any 2012, la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación del Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) va obrir la convocatòria 2012 del Programa RYC però, recentment, ha publicat una resolució que amplia de 6 a 12 mesos el termini màxim de resolució de la concessió d’ajuts, fet que ha sigut qüestionat pel possible alentiment del procés.

Per aprofundir en el tema, es pot consultar l’Informe Programa Ramón y Cajal del portal web MERIDIÀ, que incorpora les dades de les convocatòries 2001-2011 per als territoris de llengua i cultura catalanes. La font d’informació són les resolucions publicades al lloc web del ministeri competent, així com les publicades al Boletín Oficial del Estado (BOE).

A continuació es comenten les dades principals de l’Estat espanyol i dels territoris de llengua i cultura catalanes, segons la seva distribució territorial, temporal, temàtica i institucional.

Continua llegint

Convocatòria: Ajuts per recolzar la contractació de personal investigador doctor del Programa Ramón y Cajal (2013)

CEFiO de la Generalitat ValencianaLa Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació de la Generalitat Valenciana ha obert la convocatòria Ajudes per a recolzar la contractació de personal investigador doctor del Programa Ramón y Cajal per part de centres d’investigació. Aquests ajuts s’adrecen a centres de recerca valencians amb l’objectiu de cofinançar la contractació laboral vigent durant 2013 dels investigadors doctors en segona o posterior anualitat.

Les sol·licituds es poden de tramitar telemàticament fins el 30 de desembre de 2012. Trobareu tota la informació sobre aquesta convocatòria al lloc web de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació.

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter