Programa Ramón y Cajal

Convocatòria: Ayudas para la contratación de investigadores y personal técnico (2012)

MINECOLa Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo en Innovación del Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) ha publicat la convocatòria dels ajuts per a la contractació de doctors i personal tècnic mitjançant els subprogrames Ramón y Cajal (RYC), Juan de la Cierva (JDC), Personal Técnico de Apoyo (PTA) i Torres Quevedo (PTQ). L’import global de la convocatòria és de 104 milions d’euros, amb el següent nombre màxim d’ajuts per cada subprograma: RYC (175 contractes de 5 anys), JDC (225 contractes de 3 anys), PTA (210 contractes de 3 anys anys) i PTQ (330 contractes de 3 anys).

Els diferents terminis de presentació de sol·licituds són els següents:
a) Subprograma RYC: del 29/10/2012 al 27/11/2012 a les 15:00 hores.
b) Subprograma JDC: del 29/10/2012 al 29/11/2012 a les 15:00 hores. El termini per a la signatura del formulari electrònic per part de l’investigador finalitza el 20/11/2012 a les 15:00 hores.
c) Subprograma PTA: del 31/10/2012 al 11/12/2012 a les 15:00 hores. El termini per a la signatura del formulari electrònic per part del tècnic finalitza el 21/11/2012 a les 15:00 hores.
d) Subprograma PTQ: del 06/11/2012 al 13/12/2012 a les 15:00 hores.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web del MINECO així com les publicacions d’aquest blog sobre el tema (consulteu les etiquetes d’aquesta entrada).

El Programa Ramón y Cajal continua en actiu

La Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación del Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) novament posa en marxa la convocatòria del Programa Ramón y Cajal per als propers set anys. L’objectiu principal és enfortir la capacitat investigadora dels grups i institucions d’R+D+I, tant del sector públic com del privat, mitjançant la contractació d’investigadors que hagin obtingut el grau de doctor. Aquesta edició, que també incorpora el Programa Intensificación e incorporación de la actividad investigadora (I3), concedirà un total de 175 places (75 menys que l’anterior) pel valor de 54 milions d’euros (10 milions més).

Continua llegint

Convocatòria: Ajuts per a recolzar la contractació de personal investigador doctor per organismes d’investigació (2012)

Conselleria d'Educació de la GVALa Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana ha convocat els Ajuts per a donar suport a la contractació de personal investigador doctor per part d’organismes d’investigació (2012). L’objecte d’aquesta convocatòria és el cofinançament de contractes laborals vigents durant l’any 2012, en segona o posterior anualitat, formalitzats pels organismes sol·licitants en el marc del Programa Ramón y Cajal. La subvenció serà del 50% del cost del contracte no finançat pel Programa Ramón y Cajal i  podran ser beneficiaris els organismes d’investigació de la Comunitat Valenciana. La data límit de presentació de sol·licituds és el 30 de desembre de 2011.

Balanç del Programa Ramón y Cajal (2001-2009)

El Subprograma Ramón y Cajal (MICINN-RYC) del Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN) concedeix ajuts per a la contractació laboral de doctors per part de centres d’R+D.  A l’apartat Recursos Humans del portal web MERIDIÀ, s’ha actualitzat l’Informe Programa Ramón y Cajal (RYC) que incorpora les dades corresponents a la convocatòria de 2009. La taula mostra el nombre de nous contractes per entitats de recerca, i permet visualitzar les dades, per dimensions, com l’àrea geogràfica (per comunitat autònoma) i l’àrea científica de l’entitat (per àmbits dels Reports de la recerca a Catalunya, o bé, per Áreas ANEP).

Continua llegint

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter