Programa Severo Ochoa

23 centres i unitats d’excel·lència catalans i valencians

Excelencia Severo OchoaL’Agencia Estatal de Investigación ha resolt de forma provisional la convocatòria 2016 de la iniciativa d’Apoyo y acreditación de Centros de excelencia Severo Ochoa y de Unidades de excelencia María de Maeztu. L’objectiu és impulsar l’excel·lència de centres i unitats de recerca, el lideratge científic internacional dels quals estigui contrastat. En total, els centres i unitats de Catalunya i el País Valencià acumulen 23 acreditacions de les 42 concedides.

En concret, la convocatòria 2016 ha atorgat 9 noves distincions i, a més, 4 centres reconeguts l’any 2012 l’han renovat per 4 anys més. La inversió total d’aquesta convocatòria ha estat de 40 milions d’euros.

El criteri principal de la iniciativa és l’excel·lència científica i la selecció s’efectua pels resultats i programes estratègics en una avaluació amb més de 100 científics internacionals de prestigi. Per un costat, es reconeixen i acrediten els centres i unitats que destaquen per l’impacte i rellevància internacional dels resultats obtinguts els 4 darrers anys. A més, es financen els plans estratègics per un període de 4 anys amb l’objectiu de consolidar les capacitats científiques dels centres i unitats.

Continua llegint

Convocatòria: Beques Obra Social ”la Caixa” per a estudis de postgrau (2017)

Obra Social "La Caixa"L’Obra Social ”la Caixa” ha obert la convocatòria de l’any 2017 de Beques per a estudis de postgrau a Espanya, la resta d’Europa, l’Amèrica del Nord i la zona d’Àsia-Pacífic. En total, la convocatòria concedirà 197 beques per cursar doctorats i màsters universitaris, els quals es distribuiran en 4 modalitats diferents:

1) INPhINIT: 57 beques a joves investigadors de qualsevol nacionalitat en els camps de les ciències de la salut i de la vida, la tecnologia, la física, l’enginyeria i les matemàtiques. Aquesta modalitat ofereix un contracte laboral de 3 anys per a la realització del doctorat a una de les organitzacions acreditades amb el distintiu Severo Ochoa o María de Maeztu i els Instituts de Recerca Sanitària acreditats per l’Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). A més, els investigadors estableixen un pla de desenvolupament de carrera personal, que inclou oportunitats de mobilitat transnacionals, intersectorials i interdisciplinàries, i assisteixen al Programa de Formació Complementària. INPhINIT rep el suport europeu a través de les Marie Skłodowska-Curie Actions del programa europeu Horizon 2020. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 2 de febrer del 2017.

2) Doctorats a universitats o centres de recerca espanyols: 20 beques per formar nous investigadors a universitats i centres de recerca de l’Estat espanyol. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 28 de febrer del 2017.

3) Estudis de postgrau a Europa: 65 beques per cursar estudis de postgrau a universitats o centres d’ensenyament superior de països de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES). Els estudis són de màster o doctorat, però també s’admeten projectes predoctorals de recerca científica i tècnica en funció de l’interès del tema i la vàlua del candidat. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 2 de febrer del 2017.

4) Estudis de postgrau a l’Amèrica del Nord i l’Àsia-Pacífic: 55 beques per cursar estudis de postgrau en universitats de l’Amèrica del Nord (Estats Units o Canadà) i en universitats de la zona de l’Àsia-Pacífic (Austràlia, Corea del Sud, Índia, Japó, Singapur i Xina). Els estudis són de màster o doctorat, però també s’admeten projectes predoctorals de recerca científica i tècnica en funció de l’interès del tema i la vàlua del candidat. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 4 d’abril del 2017.

La presentació de sol·licituds s’ha de realitzar a través de la pàgina web de Beques de “la Caixa”.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de l’Obra Social la Caixa.

Convocatòria: Acreditaciones y ayudas públicas de «Centros de Excelencia Severo Ochoa» y de «Unidades de Excelencia María de Maeztu» (2016)

Excelencia Severo OchoaL’Agencia Estatal de Investigación  ha obert la convocatòria 2016 de les Acreditaciones y ayudas públicas de «Centros de excelencia Severo Ochoa» y de «Unidades de excelencia María de Maeztu». L’objectiu és impulsar l’excel·lència de la recerca de centres i unitats públiques, així com d’institucions privades d’investigació sense ànim de lucre, el lideratge científic internacional de les quals estigui contrastat, amb capacitats per contribuir decisivament a avançar en la frontera del coneixement i generar resultats d’alt impacte.

L’acreditació «Centros de excelencia Severo Ochoa» manté el finançament d’1 milió d’euros anuals durant 4 anys per impulsar els plans estratègics dels centres. El procés d’avaluació és rigorós i realitzat per comitès científics internacionals. En total, els territoris de llengua i cultura catalanes acumulen 14 de les 23 acreditacions atorgades en el conjunt de les 5 edicions, 11 a Catalunya i 3 al País Valencià.

A més, la convocatòria inclou la modalitat «Unidades de Excelencia María de Maeztu», per reconèixer les estructures estables sense personalitat jurídica pròpia que puguin estar integrades per la totalitat o part de la plantilla d’investigació d’un centre, departament universitari o institut de recerca. Aquesta modalitat té la finalitat d’impulsar unitats amb rellevància científica acreditada i resultats i investigadors de qualitat. Les unitats seleccionades comptaran amb 500.000 euros anuals durant 4 anys per finançar els seus programes estratègics de recerca. En conjunt, els territoris de llengua i cultura catalanes acumulen 7 de les 10 acreditacions atorgades en les 2 edicions, 6 a Catalunya i 1 al País Valencià.

El pressupost màxim de la convocatòria és de 40 milions d’euros per al període 2017-2020. La presentació de sol·licituds s’ha de realitzar a través de la Seu electrònica del Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO). El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 6 d’octubre de 2016.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web del MINECO i la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), així com altres entrades sobre aquest tema publicades al Blog.

21 centres i unitats d’excel·lència catalans i valencians

La Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación  ha resolt provisionalment la convocatòria 2015 adreçada a l’Apoyo y acreditación de Centros de excelencia Severo Ochoa y de Unidades de excelencia María de Maeztu. L’objectiu de la convocatòria és impulsar l’excel·lència de la recerca pública amb una elevada rellevància i impacte a escala internacional, sense oblidar el ressò empresarial i social i l’atracció de talent.

En concret, s’han atorgat 7 noves acreditacions i, a més, els 8 primers centres acreditats l’any 2011 han renovat la distinció per 4 anys més. La inversió total d’aquesta convocatòria és de 52 milions d’euros. Tots els centres han estat seleccionat pels seus resultats científics i els seus programes estratègics després d’una rigorosa avaluació on han participat 115 científics internacionals de reconegut prestigi.

Continua llegint

Convocatòria: Acreditaciones y ayudas públicas de «Centros de Excelencia Severo Ochoa» y de «Unidades de Excelencia María de Maeztu» (2015)

Excelencia Severo OchoaLa Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación  ha obert la convocatòria 2015 de les Acreditaciones y ayudas públicas de «Centros de excelencia Severo Ochoa» y de «Unidades de excelencia María de Maeztu». L’objectiu és impulsar l’excel·lència de la recerca de centres i unitats públiques, així com d’institucions privades d’investigació sense ànim de lucre, el lideratge científic internacional de les quals estigui contrastat, amb capacitats per contribuir decisivament a avançar en la frontera del coneixement i generar resultats d’alt impacte.

L’acreditació «Centros de excelencia Severo Ochoa» manté el finançament d’1 milió d’euros anuals durant 4 anys per impulsar els plans estratègics dels centres. El procés d’avaluació és rigorós i realitzat per comitès científics internacionals. En total, els territoris de llengua i cultura catalanes acumulen 12 de les 20 acreditacions atorgades fins al moment, 9 a Catalunya i 3 al País Valencià.

A més, la convocatòria inclou la modalitat «Unidades de Excelencia María de Maeztu», per reconèixer les estructures estables sense personalitat jurídica pròpia que puguin estar integrades per la totalitat o part de la plantilla d’investigació d’un centre, departament universitari o institut de recerca. Aquesta modalitat té la finalitat d’impulsar unitats amb acreditada rellevància científica i resultats i investigadors de qualitat. Les unitats seleccionades comptaran amb 500. 000 euros anuals durant 4 anys per finançar els seus programes estratègics de recerca. De les 6 unitats beneficiàries de la primera convocatòria, 4 estan localitzades a Catalunya.

El pressupost màxim de la convocatòria és de 52 milions d’euros per al període 2016-2019. La presentació de sol·licituds s’ha de realitzar a través de la Seu electrònica del Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO). El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 29 de juliol de 2015.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de la Secretaría de Estado de I+D+I, així com altres entrades sobre aquest tema publicades al Blog.

Convocatòria: Ayudas para contratos predoctorales para la formación de doctores (2015)

MINECOEn el marc del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2013-2016), la Secretaría de Estado de I+D+I ha obert la convocatòria d’Ayudas para contratos predoctorales para la formación de doctores de l’any 2015. Aquests ajuts de 4 anys de durada volen fomentar la contractació d’un màxim de 1.018 investigadors en formació a universitats i organismes d’investigació.

Amb un pressupost global de 94,42 milions d’euros, la convocatòria promou la formació de doctors i el desenvolupament de la seva carrera investigadora mitjançant la realització de tesis doctorals a centres amb una trajectòria científica i acadèmica demostrada. L’investigador ha de seguir un programa de doctorat en el curs 2015/2016 i la tesi doctoral ha d’estar associada a un projecte d’R+D o d’R+D+I de la convocatòria 2014 del Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) o a un projecte de recerca d’un centre d’excel·lència Severo Ochoa.

Els ajuts inclouen 3 conceptes: finançament dels contractes; realització d’estades en altres centres d’R+D (4.750 euros per investigador); i, per últim, finançament de les despeses de matrícula en programes de doctorat (1.500 euros per investigador). Cada ajut de contracte atorgat rebrà 20.500 euros anuals, amb un salari mínim de 16.422 euros bruts. Els ajuts es destinen necessàriament a cofinançar el salari i la quota empresarial de la Seguretat Social del personal contractat.

La sol·licitud s’ha de realitzar obligatòriament a través de la Seu Electrònica del MINECO. La convocatòria restarà oberta fins al 29 de juny de 2015.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de la Secretaría de Estado de I+D+I, així com altres entrades sobre el tema publicades al blog.

Nou reconeixement dels centres de recerca d’excel·lència catalans i valencians

La Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación  ha resolt provisionalment la convocatòria 2014 de les Acreditaciones y ayudas públicas de Centros de excelencia Severo Ochoa y de Unidades de excelencia María de Maeztu. L’objectiu és impulsar l’excel·lència de la recerca pública amb una elevada rellevància i impacte a escala internacional, sense oblidar el ressò empresarial i social i l’atracció de talent. Per primer cop, la convocatòria inclou una modalitat adreçada a unitats, amb la finalitat de reconèixer l’excel·lència en estructures organitzatives de recerca més petites que els centres, situades sobretot a universitats. El pressupost global és de 20 milions d’euros.

Els dos centres que han aconseguit la distinció Severo Ochoa són l’Institut de Física Corpuscular (IFIC) (centre mixt del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) i de la Universitat de València (UV)) i l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC). El programa concedeix una acreditació vàlida per 4 anys, amb un import anual d’1 milió d’euros.

Continua llegint

Convocatòria: Acreditaciones y ayudas públicas de Centros de excelencia Severo Ochoa y de Unidades de excelencia María de Maeztu (2014)

Excelencia Severo OchoaLa Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación  ha obert la convocatòria 2014 de les Acreditaciones y ayudas públicas de Centros de excelencia Severo Ochoa y de Unidades de excelencia María de Maeztu. L’objectiu és impulsar l’excel·lència de la recerca pública amb una elevada rellevància i impacte a escala internacional, sense oblidar el ressò empresarial i social i l’atracció de talent internacional.

L’acreditació Centros de excelencia Severo Ochoa manté el finançament d’1 milió d’euros anuals durant 4 anys. El procés d’avaluació és rigorós i realitzat per comitès científics internacionals. En total, els territoris de llengua i cultura catalanes acumulen 10 de les 18 acreditacions atorgades fins al moment, 8 a Catalunya i 2 al País Valencià.

Com a novetat, la convocatòria inclou la modalitat Unidades de Excelencia María de Maeztu, per reconèixer les estructures estables sense personalitat jurídica pròpia que puguin estar integrades per la totalitat o part de la plantilla d’investigació d’un centre, departament universitari o institut de recerca. La nova modalitat té la finalitat d’impulsar unitats amb acreditada rellevància científica i resultats i investigadors de qualitat. Les unitats seleccionades comptaran amb 500. 000 euros anuals durant 4 anys, ja que els costos de gestió, organització i estructura són inferiors als dels centres. En qualsevol cas, la qualitat científica i els requisits científics exigits són exactament iguals a les dues modalitats.

El pressupost de la convocatòria és de 20 milions d’euros. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 15 de gener de 2015.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de la Secretaría de Estado de I+D+I, així com altres entrades sobre aquest tema publicades al Blog.

Convocatòria: Ayudas para contratos predoctorales «Severo Ochoa» para la formación de doctores en los Centros/Unidades de Excelencia «Severo Ochoa» (2014)

Excelencia Severo OchoaLa Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación  ha obert la convocatòria per a l’any 2014 de les Ayudas para contratos predoctorales «Severo Ochoa» para la formación de doctores en los Centros/Unidades de Excelencia «Severo Ochoa». Els ajuts tenen l’objectiu de formar doctors mitjançant el finançament de contractes laborals predoctorals de personal investigador en formació que vulgui realitzar una tesi doctoral en els centres i unitats d’excel·lència acreditats pel Programa Severo Ochoa (dels 18 centres acreditats, 8 són catalans i 2 valencians).

A més d’impulsar els contractes de personal investigador en formació, els ajuts finançaran la contractació laboral d’un any dels doctorands que obtinguin el títol de doctor abans de l’inici de la darrera anualitat de l’ajut. Així mateix, s’autoritzen quantitats suplementàries per a les matrícules de doctorats i per a reforçar l’especialització i la internacionalització dels investigadors predoctorals amb estades breus a centres d’R+D, incloses empreses, sobretot a l’estranger.

Els ajuts tindran una durada de 4 anys i la quantitat anual per a cada contracte serà de 20.600 euros. El nombre de contractes que es podran finançar és de 94. Així, la quantitat total màxima d’ajuts és de 8,756 milions d’euros.

Les sol·licituds s’han de presentar a través de la Seu Electrònica de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 19 de setembre de 2014.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, així com altres entrades sobre el tema publicades en aquest blog.

Informe OECD: «Promoting Research Excellence: New Approaches to Funding»

Els sistemes nacionals de recerca s’enfronten a un entorn cada vegada més competitiu per a les idees, el talent i els fons de finançament, i els governs es veuen obligats a modificar la forma de finançar la recerca. L’informe «Promoting Research Excellence: New Approaches to Funding», publicat per l’Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) presenta evidències sobre com els governs dirigeixen i financen la recerca en les institucions d’educació superior i de recerca pública mitjançant iniciatives d’excel·lència en recerca (sigles en anglès, REIs). Aquests instruments fomenten la investigació d’alt nivell proporcionant finançament a gran escala i a llarg termini.

L’informe proporciona informació sobre com funcionen les REIs i les característiques de les institucions que han estat designades com a centres d’excel·lència. A banda de mostrar els beneficis d’aquestes iniciatives, l’estudi també indica els errors que cal evitar abans de posar-les en funcionament. També recull casos de diversos països de l’OECD com ara el d’Espanya, en què es menciona la iniciativa dels  Centros de Excelencia Severo Ochoa. Altres anàlisis detallades són els de Dinamarca, Alemanya, el Japó, Noruega, Portugal i Eslovènia.

Per a més informació, podeu consultar l’informe «Promoting Research Excellence: New Approaches to Funding» al lloc web de l’OECD.

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter