Programa SUMA

Convocatòria: Programa d’Integració de Centres CERCA (SUMA 2014)

La Institució CERCA ha obert la tercera convocatòria del Programa d’Integració de Centres CERCA (SUMA 2014) que va dirigida als centres de recerca catalans amb l’objectiu d’aconseguir un increment de la massa crítica i la competitivitat de les seves línies de recerca. Les actuacions que es duran a terme són les següents:
Noves integracions i fusions entre centres de recerca CERCA i/o altres estructures o institucions col·laboradores.
Renovació de projectes SUMA anteriorment finançats entre centres de recerca CERCA i/o altres estructures o institucions col·laboradores.

Aquesta convocatòria podrà ser sol·licitada pels centres de recerca de Catalunya membres del sistema CERCA. Els projectes que es presentin han de ser de col·laboració i un dels centres ha d’actuar com a coordinador. Les sol·licituds s’hauran de presentar únicament en suport electrònic, amb les signatures corresponents, mitjançant correu electrònic.

El termini de presentació de les propostes establert és el 17 d’octubre de 2014.

Per més informació podeu consultar les bases de la convocatòria al lloc web de la Institució CERCA.

Convocatòria: Programa d’Integració de Centres CERCA (SUMA 2013)

La Generalitat de Catalunya ha obert la segona convocatòria del Programa d’Integració de Centres CERCA (SUMA 2013) que va dirigida als centres de recerca catalans que s’adrecin a aconseguir un increment de la massa crítica i la competitivitat de les seves línies de recerca. Les actuacions que es duran a terme són les següents:
Noves integracions i fusions entre centres de recerca CERCA i/o altres estructures o institucions col·laboradores.
Renovació de projectes SUMA anteriorment finançats entre centres de recerca CERCA i/o altres estructures o institucions col·laboradores.

Aquesta convocatòria podran sol·licitar-la els centres de recerca de Catalunya membres del sistema CERCA. Els projectes que es presentin han de ser de col·laboració i un dels centres ha d’actuar com a coordinador. Les sol·licituds s’hauran de presentar únicament en suport electrònic, amb les signatures corresponents, mitjançant l’adreça de correu electrònic suma@cerca.cat.

El primer termini de presentació de les propostes establert és el 30 de setembre de 2013.

Per més informació podeu consultar les bases de la convocatòria al lloc web de la Institució CERCA així com l’entrada publicada el 30 de març de 2012 al Blog de l’OR-IEC.

El Programa d’Integració de Centres CERCA (SUMA) supera la primera fase

Programa SUMAA principis de l’any 2012, la Institució CERCA engegà el Programa d’Integració de Centres CERCA (SUMA). El programa pretén organitzar algunes de les estructures de recerca més estratègiques a Catalunya. Els projectes presentats han de ser en col·laboració, actuant un dels centres CERCA com a coordinador.

El Programa SUMA vol aconseguir un augment de la massa crítica i la competitivitat de les línies de recerca, mitjançant integracions i fusions o aliances/associacions entre centres CERCA i/o institucions col·laboradores, amb implementació de nous models de governança que incrementin la flexibilitat, l’eficiència i que comportin visibilitat internacional. S’entén com a col·laborador qualsevol altre centre de recerca, universitat, centre tecnològic, hospital, gran instal·lació o qualsevol altra entitat que tingui d’entre les seves finalitats principals la recerca.

El programa s’ha organitzat en dues fases:
1a) Presentació d’una sol·licitud acompanyada d’un avantprojecte amb memòria tècnica.
2a) Impuls dels avantprojectes seleccionats, mitjançant un acord entre la Generalitat i els centres.

Els projectes seleccionats en la primera fase són els següents:

Continua llegint

Convocatòria: Programa d’Integració de Centres CERCA (SUMA)

Programa SUMALa Institució CERCA ha convocat el Programa d’Integració de Centres CERCA (SUMA), que constitueix la primera iniciativa específica per assolir estructures integrades. El Programa SUMA va destinat a incentivar projectes, a implantar pels Centres de Recerca de Catalunya (CERCA), que s’adrecin a aconseguir un increment de la massa crítica i la competitivitat de les seves línies de recerca, mitjançant integracions i fusions o aliances/associacions entre aquests centres i/o institucions col·laboradores.

El programa s’organitza en dues fases:

1a) Presentació d’una sol·licitud acompanyada d’un avantprojecte amb memòria tècnica.
2a) Impuls dels avantprojectes seleccionats, amb la presentació de projectes executius en els termes que s’acordin. Aquesta segona fase es vehicularà mitjançant un acord, pel qual s’establiran les obligacions de les parts i el finançament associat, si escau, que serà de caràcter puntual en el temps, sense possibilitat de prorrogar-se en exercicis posteriors.

Podran ser sol·licitants d’aquest programa els centres CERCA, que només podran participar en un projecte dins del Programa SUMA. S’estableix un primer termini per a la presentació de propostes fins a 30 d’abril de 2012.

Per a més informació, podeu consultar les bases del Programa SUMA al lloc web de la Institució CERCA.

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter