Publicació científica

Open Access Week (2015)

open-access2015Durant l’Open Access Week la comunitat científica comparteix el coneixement sobre els beneficis socials i econòmics de l’accés obert, així com els progressos en les polítiques locals. Enguany, la setmana del 19 al 25 d’octubre, es celebrarà la 8a edició d’aquest esdeveniment internacional organitzat pel consorci de biblioteques acadèmiques i de recerca Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition (SPARC).

L’accés obert a la informació té implicacions directes i generalitzades per al món acadèmic; la medicina; la ciència; la indústria; i per a la societat en el seu conjunt. També té el potencial per maximitzar les inversions en recerca; augmentar l’exposició i l’ús de la investigació publicada; i facilitar la capacitat per dur a terme la investigació en tota la literatura disponible. L’Open Access Week es planteja com una oportunitat clau perquè tots els membres de la comunitat científica prenguin mesures per mantenir aquest impuls cap endavant.

Com edicions anteriors, universitats; col·legis; instituts d’investigació; organismes de finançament; biblioteques; i think tanks contribuiran en la millora de l’accés a la informació científica per mitjà de diverses activitats: tallers; taules rodones; conferències; jornades; seminaris; entre d’altres.

Per a més informació, podeu consultar les diverses activitats organitzades arreu del món al lloc web Open Access Week.

DataCite localitza, identifica i cita dades de recerca

DataCiteDataCite és una organització internacional que promou la localització, accés i reutilització de les dades de recerca. El seu propòsit és crear i donar suport a mètodes per localitzar, identificar i citar conjunts de dades i altres objectes digitals relacionats amb la recerca científica. Específicament, DataCite desenvolupa estàndards per a identificadors permanents que assignen les 31 institucions membres d’arreu del món (sobretot, centres de dades i biblioteques). D’aquesta forma, les dades es poden incorporar al circuit de la publicació científica i, de retruc, s’obren possibilitats per a noves mètriques i models de publicació.

En concret, DataCite col·labora per donar suport a:
Investigadors: trobar, identificar i citar dades de recerca.
Centres de dades: proveir identificadors persistents per als conjunts de dades, així com a processos de treball i estàndards per a publicació de dades.
Editors de revistes: facilitar que els articles estiguin enllaçats amb dades i altres objectes.

Recentment, DataCite ha incorporat re3data.org com un dels seus serveis. En funcionament des de l’any 2012, re3data.org és un directori global amb més de 1.250 dipòsits digitals de dades de recerca. L’ús d’aquest directori està recomanat pel document «Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data in Horizon 2020» de la Comissió Europea (CE).

Per a més informació, podeu consultar el lloc web DataCite.

Novetats al portal web MERIDIÀ

DocumentsPodeu consultar els últims documents que han estat actualitzats al portal web MERIDIÀ, així com les incorporacions noves, en els apartats següents:

ENTITATS

– Institució CERCA. Avaluació dels centres de recerca CERCA 2012-2013.

CONTEXT

– Fundación CYD. Las universidades españolas: una perspectiva autonómica 2014.
– Generalitat Valenciana. La investigación científica y el desarrollo tecnológico en la Comunitat Valenciana: Informe 2013-2014.

RECURSOS HUMANS

– AGAUR. Resultats de la participació catalana al 7è Programa marc d’R+D de la UE (període 2007-2013).

RECURSOS ECONÒMICS

– AGAUR. Resultats de la participació catalana al 7è Programa marc d’R+D de la UE (període 2007-2013).
– AGAUR. Participació de Catalunya en ajuts de l’European Research Council (ERC).

PUBLICACIONS

– Generalitat Valenciana. Estudio de la producción científica de la Comunidad Valenciana (2009-2011).
– FECYT. Indicadores bibliométricos de la actividad científica española 2011.

Per a més informació, podeu consultar el portal web MERIDIÀ.

Recomanacions de la FECYT per a la difusió en accés obert

Recomendaciones OA FECYTLa Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) ha fet públic el document «Recomendaciones para la implementación del artículo 37 Difusión en Acceso Abierto de la Ley de Ciencia, la Tecnología y la Innovación». Aquest article de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación recull els principals aspectes a tenir en compte a l’hora de difondre en obert els resultats de la recerca finançada amb fons públics i acceptats per a la seva publicació. Ara bé, no queden clares quines són les etapes que han de seguir els diferents agents involucrats per complir i aplicar la normativa legal.

L’objectiu del document és generar una guia pràctica que defineixi els aspectes principals de la política espanyola d’accés obert i on es detallin un conjunt de recomanacions per un correcte seguiment i avaluació del mandat legal. El públic del document són tots els sectors implicats en la producció i gestió del mercat de la informació científica: gestors d’ajuts públics a l’R+D+I; universitats i centres d’investigació; investigadors; i, per últim, entitats subscriptores de revistes científiques.

Per elaborar el document, la FECYT, amb la col·laboració de la Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN), va posar en marxa un grup de treball amb experts nacionals i representants d’institucions espanyoles amb una estratègia pròpia d’accés obert.

Per a més informació, podeu consultar el document «Recomendaciones para la implementación del artículo 37 Difusión en Acceso Abierto de la Ley de Ciencia, la Tecnología y la Innovación» de la FECYT.

Open Access Week (2014)

OA

Enguany, la setmana del 20 al 26 d’octubre es celebrarà la 7a edició de l’Open Access Week organitzada pel consorci de biblioteques acadèmiques i de recerca Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition (SPARC). En aquest esdeveniment internacional la comunitat científica comparteix el coneixement sobre els beneficis socials i econòmics de l’accés obert així com els progressos en les polítiques locals.

Com edicions anteriors, universitats; col·legis; instituts d’investigació; organismes de finançament; biblioteques; i think tanks contribuiran en la millora de l’accés a la informació científica per mitjà de diverses activitats: tallers; taules rodones; conferències; jornades; seminaris, etc.

En el nostre context més proper, hi participaran les entitats catalanes i valencianes següents: l’Oficina de Difusió del Coneixement de la Universitat de Barcelona (CRAI-UB); la Universitat Oberta de Catalunya (UOC); el Servei de Biblioteques de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB); la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC); l’Institut d’Investigacions Biomèdiques Agustí Pi i Sunyer (IDIBAPS); la Universitat Politècnica de València (UPV); el Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana (COBDV); i finalment, el Servei de Biblioteques i Documentació de la Universitat de València (UV).

Per a més informació, podeu consultar les diverses activitats organitzades arreu del món al lloc web Open Access Week.

Segell de qualitat FECYT de revistes científiques

El segell de qualitat de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) identifica les publicacions científiques espanyoles que compleixen uns requisits de professionalització reconeguts internacionalment. A la IV Convocatoria de Evaluación de la Calidad Editorial y Científica de las Revistas Científicas Españolas s’hi van presentar 355 revistes de diferents àrees de coneixement, de les quals 98 publicacions han rebut el segell de qualitat.

Els criteris d’avaluació de la FECYT tenen en compte 12 indicadors que examinen els aspectes següents: repercussió i impacte de la revista; presència en bases de dades; internacionalització dels components del consell assessor i dels autors; compliment d’un percentatge important d’articles d’investigació o periodicitat; orientació de la revista; estructura de la revista i dels articles, entre d’altres.

Pel que fa als resultats de la IV Convocatoria per àrees temàtiques, de les 98 revistes acreditades amb el segell de qualitat, 41 pertanyen a l’àmbit de les Ciències Socials; 41 a Humanitats; 12 a Ciències Pures; i finalment, 4 a Ciències de la Vida. Quant a la distribució per tipus d’institucions, el nombre més gran de revistes l’obtenen les universitats amb 55 publicacions (56,1 % del total), seguides pel Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), amb 9 revistes certificades de les 10 que es van presentar.

Des de l’any 2008, 190 revistes científiques espanyoles han rebut el segell de qualitat. Segons la FECYT, aquesta acreditació ha permès a moltes revistes situar-se en el mercat nacional i internacional, i formar part de bases de dades com Web of Science (WOS) i Scopus.

Per obtenir  informació més detallada, podeu accedir a la nota de premsa publicada per la FECYT.

Novetats al portal web MERIDIÀ

DocumentsPodeu consultar els últims documents que han estat actualitzats al portal web MERIDIÀ, així com les incorporacions noves, en els següents apartats:

Entitats
– Fundació La Marató de TV3. Memòria d’activitats 2013.
– Asociación de Parques Científicos i Tecnológicos de España (APTE). Directorio 2014.
– Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Memoria 2013.

Context
– Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya (CTESC). Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya (2013). Capítol II: Societat del coneixement.
– Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS). Central de Resultats. Recerca en Ciències de la Salut. Dades 2012.
– Generalitat Valenciana (GVA). La investigación científica y el desarrollo tecnológico en la Comunitat Valenciana: Informe 2012.
– Fundación Conocimiento y Desarrrollo (Fundación CYD).  Informe CYD 2013.

Recursos humans
– Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO). Científicas en cifras 2013.
– Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI). Horizonte 2020: Guía del participante.

Recursos econòmics
– Generalitat de Catalunya. El finançament de l’R+D+I l’any 2013.
– Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI). Horizonte 2020: Guía del participante.

Patents
– World Intellectual Property Organization (WIPO). WIPO IP Facts and Figures (2013).
– Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). Estadísticas 2013.

Publicacions
– Universitat Rovira i Virgili (URV). Producció científica de la Universitat Rovira i Virgili, any 2013.

Per a més informació, podeu consultar el portal web MERIDIÀ.

Novetats al portal web MERIDIÀ

Documents

Podeu consultar els últims documents que han estat actualitzats al portal web MERIDIÀ, així com les incorporacions noves, en els següents apartats:

Entitats

– AQU. Memòria d’activitats 2013.

– Generalitat de Catalunya. Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació: Informe de seguiment 2013.

– FCRI. Memòria d’activitats 2013.

– IRTA. Memòria d’activitat 2013.

– APTE. Memoria de actividades 2013.

– RedOTRI Universidades (CRUE). Memoria RedOTRI 2012.

– EIT ICT Labs. Annual Report 2013.

Context

– Generalitat de Catalunya. Informe anual sobre la indústria a Catalunya 2013.

Patents

– OEPM. Memoria de actividades 2013.

Per a més informació, podeu consultar el portal web MERIDIÀ.

Conferència: «L’aposta per l’accés obert a Europa: Novetats del programa Horizon 2020»

GTCREl Grup de Treball Coneixement i Recerca, una iniciativa impulsada pel Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya (COBDC) i l’Observatori de la Recerca de l’Institut d’Estudis Catalans (OR-IEC), va organitzar una trobada el dimecres 4 de juny de 2014 a l’IEC. L’acte va incloure la conferència «L’aposta per l’accés obert a Europa: Novetats del programa Horizon 2020», a càrrec d’Ignasi Labastida, de l’Oficina de Difusió del Coneixement de la Universitat de Barcelona (UB). Ara ja es pot consultar el document de la presentació (en format Adobe Acrobat), així com l’enregistrament vídeo de la conferència.

A més, la trobada comptà amb un espai de col·laboració entre els assistents, amb intervencions breus (5-10 minuts) per compartir projectes, coneixements especialitzats i recursos informatius. L’espai de col·laboració va incloure les següents intervencions:
– Lluís Anglada (Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya) explicà les principals actuacions realitzades per implementar ORCID, un sistema d’identificació unívoca per a investigadors.
– Anna Guillaumet (SIGMA) presentà el projecte de càrrega automàtica de dades de producció científica des de fonts externes cap a sistemes de gestió d’informació de recerca.
– Beatriz Mas (Elsevier) explicà les funcionalitats bàsiques del producte bibliomètric SciVal.
– Helena Solé (Govern d’Andorra) comentà el projecte d’un dipòsit digital sobre temàtica andorrana.

Per a més informació, podeu consultar la pàgina web del Grup de Treball Coneixement i Recerca.

Novetats al portal web MERIDIÀ

Documents

Podeu consultar els últims documents que han estat actualitzats al portal web MERIDIÀ, així com les incorporacions noves, en els següents apartats:

Entitats

MINECO. Memoria de actividades de I+D+I 2012.

Context

– European Commission. The 2013 EU Survey on Industrial R&D Investment Trends.

– European Commission. EU Regional Competitiveness Index (RCI 2013).

Recursos humans

– European Commission. Marie Skłodowska-Curie actions: a pocket guide.

Recursos materials

– CSUC. Memòria d’activitats de 2013.

Per a més informació, podeu consultar el portal web MERIDIÀ.

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter