Publicació científica

Finlàndia impulsa l’accés obert a la ciència

scienceEl Ministry of Education and Culture de Finlàndia ha posat en funcionament la iniciativa Open Science and Research (2014-2017). L’objectiu del govern finès és esdevenir el país capdavanter de l’accés obert de la ciència i la investigació, i que la societat es pugui beneficiar àmpliament de les oportunitats de la ciència oberta. Aquest programa es duu a terme conjuntament amb els projectes National Digital Library i Open Knowledge Finland.

La iniciativa es centra en tres seccions diferents: Publicacions científiques, Dades de recerca i Mètodes de recerca. A més, inclou entorns d’investigació; habilitats; coneixements; i finalment, eines i serveis de suport de l’accés obert de la ciència. En aquest marc, per tal d’ajudar als investigadors i als organismes de recerca, es disposa d’una guia per a la bona gestió de dades de la recerca («Data Management Guide»), i properament, també es publicaran orientacions sobre temes de propietat intel·lectual i un «Open Science and Research Handbook».

Per més informació, podeu consultar el lloc web de l’Open Science and Research (2014-2017).

Novetats al portal web MERIDIÀ

Documents

Podeu consultar els últims documents que han estat actualitzats al portal web MERIDIÀ, així com les incorporacions noves, en els següents apartats:

Entitats

– ICREA. Memoir 2013.

– ERC. Annual Report on the ERC activities and achievements in 2013.

– JRC. Annual Report 2013.

Per a més informació, podeu consultar el portal web MERIDIÀ.

Novetats al portal web MERIDIÀ

Documents

Podeu consultar els últims documents que han estat actualitzats al portal web MERIDIÀ, així com les incorporacions noves, en els següents apartats:

Entitats

– ACCIÓ. TECNIO: Directori agents.

Context

– European Commission. Innovation Union Scoreboard 2014.

– European Commission. Regional Innovation Scoreboard 2014.

Recursos econòmics

– COSCE. Análisis de los recursos destinados a I+D+i (política de gasto 46) contenidos en los Presupuestos Generales del Estado aprobados para el año 2014.

– European Commission. Horizon 2020 in brief.

Recursos humans

– European Commission. Horizon 2020 in brief.

Patents

– EPO. Annual Report 2013.

– WIPO. 2013 PCT Yearly Review: The International Patent System.

– WIPO. World Intellectual Propertry Indicators 2013.

Per a més informació, podeu consultar el portal web MERIDIÀ.

Novetats al portal web MERIDIÀ

DocumentsPodeu consultar els últims documents que han estat actualitzats al portal web MERIDIÀ, així com les incorporacions noves, en els següents apartats:

Entitats

– CDTI. Informe anual 2012.

Context

– FECYT. Informe PITEC 2011: Financiación y capital humano en la innovación de las empresas.

– Fundación CYD. Las universidades españolas: una perspectiva autonómica 2013.

– European Commission. ERA Communication Synthesis report 2013.

– European Commission. ERAWATCH Country Reports 2012: Spain.

Recursos humans

– Generalitat de Catalunya. Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació: Informe de seguiment 2013.

– European Commission. Horizon 2020: The Framework Programme for Research and Innovation.

– European Commission. Horizon 2020: The Framework Programme for Research and Innovation. Impact Assessment Report.

– European Commission. Sixth FP7 Monitoring Report: Monitoring Report 2012.

Recursos econòmics

– Generalitat de Catalunya. Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació: Informe de seguiment 2013

– European Commission. Horizon 2020: The Framework Programme for Research and Innovation.

– European Commission. Horizon 2020: The Framework Programme for Research and Innovation. Impact Assessment Report.

– European Commission. Sixth FP7 Monitoring Report: Monitoring Report 2012.

Per a més informació, podeu consultar el portal web MERIDIÀ.

Els serveis de suport a la recerca de les biblioteques universitàries catalanes

Newton (British Library)

«Newton after William Blake» (British Library), per Eduardo Paolozzi. Font: Chris Beckett.

El suport a la recerca científica és una de les funcions bàsiques de les biblioteques universitàries. En aquest sentit, les biblioteques s’encarreguen de proveir accés a documents i fonts d’informació per als seus investigadors, a partir de la selecció de recursos bibliogràfics i d’instruments de cerca, ja sigui físicament o mitjançant suports electrònics. La creació del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC), ara integrat en el nou Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), ha contribuït de forma decisiva a la gestió eficient de grans col·leccions digitals i de serveis d’obtenció de documents.

Ara bé, en els darrers anys les biblioteques universitàries han anat desenvolupant serveis especialitzats en el suport a la recerca per donar resposta a una demanda en creixement constant. És a dir, més enllà de la gestió de recursos d’informació (catàlegs, bases de dades científiques, dipòsits digitals, etc.), cal demanar-se: quins serveis faciliten les biblioteques als investigadors? En darrer terme, es tracta de reivindicar la seva participació activa en la generació i transmissió de coneixement científic.

Continua llegint

Novetats al portal web MERIDIÀ

Documents

Podeu consultar els últims documents que han estat actualitzats al portal web MERIDIÀ, així com les incorporacions noves, en els següents apartats:

Entitats

– APTE. Directorio 2013.

– BIOCAT. Memòria d’activitats 2012.

– CRUE. La Universidad española en cifras (2012).

– CSIC. Datos 2012: centros e institutos.

– FEDIT. Informe anual 2012: centros tecnológicos de España.

Context

– ACUP. Indicadors de recerca i innovació de les universitats públiques catalanes 2013.

– BIOCAT. Informe Biocat 2013: una aposta pel valor i el creixement.

Publicacions

– FECYT. Rendimiento de las instituciones españolas en el Scimago Institutions Ranking (SIR) 2013.

Per a més informació, podeu consultar el portal web MERIDIÀ.

Directrius sobre l’accés obert al programa Horizon 2020

La Comissió Europea (CE) ha publicat una primera versió de les «Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data in Horizon 2020». Aquestes directrius són aplicables als beneficiaris dels projectes finançats o cofinançats en el marc del programa Horizon 2020, el qual estableix l’accés obert a les dades de recerca i a les publicacions científiques que se’n derivin.

Les directrius expliquen el concepte de l’accés obert, així com les raons i les bases polítiques i legals que justifiquen la seva inclusió al programa Horizon 2020. Segons aquest document, cal tenir en compte que un accés més ampli a les publicacions i a les dades proporciona múltiples avantatges per a la comunitat científica i la societat en general:
a) Basar-se en els resultats d’investigacions anteriors (millor qualitat dels resultats)
b) Fomentar la col·laboració i evitar la duplicació d’esforços (major eficiència)
c) Accelerar la innovació, que arriba més ràpidament al mercat (creixement més ràpid)
d) Involucrar els ciutadans i la societat (millora la transparència del procés científic).

Per a més informació, podeu consultar el text complet de les «Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data in Horizon 2020».

Novetats al portal web MERIDIÀ

Podeu consultar els últims documents que han estat actualitzats al portal web MERIDIÀ, així com les incorporacions noves, en els següents apartats:

EntitatsDocuments

– AGAUR. Memòria 2012.

– Fundació La Marató de TV3. Memòria d’activitats 2012.

– IEC. Síntesi memòria 2012-2013.

Context

– Cambra de Comerç de Barcelona. Memòria econòmica de Catalunya 2012.

– European Commission. The 2013 EU Industrial R&D Investment Scoreboard.

– OECD. OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2013.

Recursos econòmics

– CDTI. Participación española en el VII Programa Marco de I+D de la Unión Europea: resultados provisionales (2007-2013).

Més informació, podeu consultar el portal web MERIDIÀ.

Open Access Week (2013)

La setmana del 21 al 27 d’octubre de 2013 es celebrarà la 6a edició de la Setmana Internacional de l’Accés Obert (Open Access Week 2013). Es tracta d’un esdeveniment internacional que té l’objectiu de mostrar els beneficis de l’accés obert en el món de la recerca i compartir-ne el coneixement entre tota la comunitat científica. L’Open Acces (OA) té el potencial per a maximitzar les inversions en recerca, i augmentar l’exposició i l’ús de les investigacions publicades.

En l’Open Access Week (2013) hi participen universitats; escoles; centres de recerca; agències de finançament; biblioteques; i grups de reflexió de diverses localitats de tot el món. En el nostre context més proper, per exemple, hi col·labora la Biblioteca de la Universitat Politècnica de València (UPV) que organitza conferències i tallers a l’entorn de temes com ara la llicència Creative Commons i les directrius de la Unió Europea (UE) sobre l’OA. També hi participa el Servei de Biblioteques i Documentació de la Universitat de València (UV) que ha programat diverses activitats sota el lema «Publica i difon en accés obert: fes-te visible!».

Per més informació sobre les diverses activitats organitzades arreu del món podeu consultar el lloc web de l’Open Access Week. Així mateix podeu informar-vos de l’agenda de la Semana del Acceso Abierto a Espanya 2013 al portal AccesoAbierto.net.

Segell de qualitat de la FECYT per a 63 revistes científiques espanyoles

El segell de qualitat de la Fundación Española para la Ciència y la Tecnología (FECYT) identifica aquelles publicacions científiques espanyoles que compleixen uns requisits de professionalització reconeguts internacionalment. Enguany, 63 revistes espanyoles, d’entre les quals n’hi figuren 3 de publicades per entitats catalanes i 3 per entitats valencianes, han obtingut el reconeixement a la qualitat editorial excel·lent fins l’any 2016.

El primer segell de qualitat FECYT, que s’emmarca dins la convocatòria Evaluación de la Calidad Editorial y Científica de las Revistas Científicas Españolas (2011), el van obtenir 78 revistes que continuen complint els requisits exigits dels 12 indicadors avaluats. Alguns d’aquests són: repercussió i impacte de la revista en termes de citacions rebudes; presència en bases de dades; internacionalitat dels components del consell assessor i els autors; compliment d’un percentatge important d’articles de recerca; entre d’altres.

Quant a l’àmbit de coneixement de les 63 revistes aprovades, 36 són de ciències socials (57,1%); 15 pertanyen a l’àrea d’humanitats (23,8%); 6 pertanyen a ciències pures (9,5%); i 6 són de ciències de la vida (9,5%). Pel que fa al tipus d’institució a la qual pertanyen, 27 provenen d’universitats (42,9%), d’entre les quals se n’inclou una de la Universitat de Barcelona (UB), una de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i una altra de la Universitat de València (UV); 13 són d’associacions i societats científiques (20,6%); 8 provenen de centres d’estudis (12,70%), d’entre els quals s’inclou l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT); 6 pertanyen a altres tipus d’institucions (9,5%); 5 són del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) (8%); i finalment, 3 pertanyen a fundacions (4,8%).

Per a més informació, podeu consultar el llistat definitiu de revistes científiques que enguany han superat la qualitat editorial i científica, al lloc web de la FECYT.

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter