Rànquings

Ranking Web of Research Centers

Ranking Web Research CentersEl Laboratorio de Cibermetría del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha fet pública l’edició de juliol de 2014 del Ranking Web of Research Centers. Aquest rànquing classifica els llocs web de més de 8.000 centres de recerca amb presència independent a Internet. A més d’organismes d’investigació científica, el rànquing inclou xarxes de comunicacions, biblioteques digitals i serveis de suport a la recerca, així com agències públiques, acadèmies, fundacions, etc. A escala mundial, cal destacar entre els 100 primers dominis la presència de 4 de l’Estat espanyol, dels quals 2 corresponen a Catalunya.

L’anàlisi quantitativa d’Internet i dels seus continguts, sobretot dels relacionats amb el procés de generació i comunicació del coneixement científic, són la finalitat principal del Laboratorio de Cibermetría. A més del rànquing de centres de recerca també publica classificacions mundials d’universitats, hospitals, escoles de negocis i dipòsits digitals.

Continua llegint

Estudi bibliomètric: «Índice H de las Revistas Científicas Españolas según Google Scholar Metrics (2009-2013)»

El Grupo de Investigación EC3 (Evaluación de la Ciencia y la Comunicación Científica) ha publicat l’estudi «Índice H de las Revistas Científicas Españolas según Google Scholar Metrics (2009-2013)». L’objectiu d’aquest treball és comprovar l’abast de Google Scholar Metrics (GSM) respecte a les revistes científiques espanyoles.

L’estudi presenta els rànquings de les revistes científiques espanyoles que figuren al GSM, per camps científics i disciplines i ordenades segons l’Índex H. En aquest sentit, els dos criteris d’inclusió de les revistes són comptar amb 100 treballs (en aquest cas publicats en el període 2009-2013) i tenir com a mínim una cita.

En l’actualitat, el GSM no permet agrupar i ordenar les revistes segons el seu país de publicació i només ofereix informació de 62 revistes espanyoles, les quals estan incloses dins del llistat de les 100 publicacions en espanyol d’Índex H més elevat.

Les cerques bibliogràfiques es van dur a terme entre el 27 de juny i el 2 de juliol de 2014. En total, s’han identificat 1.003 revistes, de les quals 520 són de Ciències Socials; 218 d’Art i Humanitats; 146 de Ciències de la Salut;  i 119 de Ciències Naturals i Enginyeries.

Per més informació, podeu consultar també els treballs publicats anteriorment «Índice H de las revistas científicas españolas según Google Scholar Metrics (2008-2012)» i «Índice H de las revistas científicas españolas según Google Scholar Metrics (2007-2011)». Així mateix podeu accedir a altres entrades sobre el grup EC3 publicades al Blog.

Dos rànquings bibliomètrics confirmen la bona qualitat de la recerca catalana

En els darrers dies s’han presentat les actualitzacions de dos interessants rànquings bibliomètrics, un d’abast internacional (Mapping Scientific Excellence) i un altre d’estatal (CSIC, CIEMAT, IEO, INIA, INTA, ISCIII, CNIC, CNIO Researchers ranked by Google Scholar Citations profiles). Tot i que ambdues classificacions presenten metodologies i fonts d’informació diferents, el més interessant és constatar que es confirma la bona qualitat de la recerca als territoris de llengua i cultura catalanes.

Mapping Scientific ExcellenceMapping Scientific Excellence ha publicat una segona edició internacional, que permet visualitzar (mitjançant llistes i mapes) el rendiment científic d’universitats i organismes d’investigació a 17 àrees temàtiques. A gairebé totes les àrees, hi ha una o més institucions de Catalunya, el País Valencià o les Illes Balears entre les 5 primeres posicions de l’Estat Espanyol. A més, alguns centres ocupen les primeres posicions mundials com, per exemple, l’Institut Català d’Investigació Química (ICIQ) a Chemistry o l’Institut de Ciències Fotòniques (ICFO) a Physics and Astronomy.

Continua llegint

Innovació: Empreses capdavanteres i polítiques públiques

Thomson Reuters ha publicat el rànquing 2013 dels Top 100 Global Innovators. Es tracta d’una llista de les 100 millors corporacions i empreses mundials que tenen com a pilar fonamental la innovació, d’acord amb una sèrie d’indicadors relacionats amb les patents i la ciència.

El rànquing inclou les empreses amb 100 o més invents únics al llarg del darrer trienni. Així, les 3 corporacions que encapçalen la llista són dues dels Estats Units d’Amèrica (3M Company i Abbott Laboratories) i la suïssa ABB. El rànquing permet cercar les empreses innovadores per país o regió, així com consultar els llistats d’edicions anteriors. No hi ha cap empresa dels territoris de llengua i cultura catalanes ni tampoc de l’Estat espanyol.

Pel que fa altres iniciatives relacionades amb l’àmbit de la innovació, l’Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) i el World Bank han llançat en versió beta la Innovation Policy Platform (IPP). L’objectiu de la plataforma és proporcionar als polítics una eina senzilla i fàcil d’usar per al suport en la formulació de polítiques d’innovació. Així, la plataforma conté informació pràctica sobre el finançament de la innovació, la transferència de tecnologia i la comercialització, i la iniciativa empresarial innovadora. El seu objectiu és esdevenir una eina que es basi en estudis de cas, notes sobre polítiques i eines de treball en col·laboració.

Per més informació, podeu consultar altres entrades sobre innovació publicades a aquest blog.

Rànquing bibliomètric dels investigadors del CSIC a partir de Google Scholar

CSICEl Laboratorio de Cibermetría del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha publicat la segona edició (en versió beta) del Rànquing CSIC Researchers ranked by Google Scholar Citations profiles, amb més de 200 nous perfils d’investigadors. Els 1.143 perfils actuals estan ordenats segons l’Índex H de l’investigador i també s’informa del centre on treballa i del nombre total de citacions obtingudes a Google Scholar. Cal destacar que els territoris de llengua i cultura catalanes aporten els 3 primers científics del Rànquing.

A l’hora d’analitzar els resultats, cal tenir en compte la font d’informació per elaborar el Rànquing. Així, només s’inclouen els científics amb un perfil públic a Google Scholar i en el qual figurin adreces web del CSIC.  En aquest sentit, el Laboratorio de Cibermetría adverteix de l’existència d’errades i llacunes d’informació, que es poden comunicar per correu electrònic.

Malgrat això, el Rànquing facilita informació valuosa sobre el CSIC, l’organisme científic públic més gran d’Espanya i un dels primers d’Europa. Segons la Memòria 2012, el CSIC té 125 centres (propis i mixtos) amb 12.795 treballadors, dels quals 4.722 són científics. Per tant, el Rànquing bibliomètric indexa un 24,2% dels investigadors del CSIC. Per la seva banda, els territoris de llengua i cultura catalanes disposen de 35 centres (28% estatal), amb 1.134 investigadors (24%).

Continua llegint

Estudi bibliomètric: «Índice H de las Revistas Científicas Españolas según Google Scholar Metrics (2008-2012)»

L’estudi «Índice H de las Revistas Científicas Españolas según Google Scholar Metrics (2008-2012)», publicat pel Grupo de Investigación EC3 (Evaluación de la Ciencia y la Comunicación Científica) de la Universidad de Granada (UGR), permet trobar l’impacte d’una revista a partir del recompte de cites que ofereix Google Scholar Metrics (GSM). Amb aquest treball es pretén comprovar quin és l’abast que té el GSM de les revistes científiques espanyoles. L’objectiu principal és superar la limitació que té l’eina, la qual no permet agrupar i ordenar les revistes segons el país de publicació.

El treball presenta els rànquings de les revistes científiques espanyoles que figuren al GSM, per camps científics i disciplines. Aquests s’ordenen d’acord amb l’Índex H, que és l’indicador bibliomètric basat en la quantitat de citacions que rep un article per a mesurar la qualitat professional dels científics. Els dos criteris d’inclusió de les revistes que s’utilitzen són: comptar amb 100 treballs publicats i tenir com a mínim una cita. Les cerques bibliogràfiques es van dur a terme entre el 4 i el 14 de novembre de 2013. En total, s’han identificat 1.051 revistes, de les quals 541 són de Ciències Socials; 242 d’Art i Humanitats; 154 de Ciències de la Salut;  i 114 de Ciències Naturals i Enginyeries.

En l’actualitat, el GSM no permet agrupar i ordenar les revistes segons el seu país de publicació. D’altra banda, ofereix els rànquings generals per llengües (les 100 que tenen un factor d’impacte major), i en el cas de les revistes en anglés, els rànquings per àrees temàtiques i disciplines. En aquest últim cas, només presenta les 20 revistes amb l’Índex H més elevat. D’aquesta opció han quedat excloses les revistes dels altres 9 idiomes en què es presenten llistats (xinès; portuguès, alemany; espanyol; francès; japonès; holandès; i italià). Google Scholar només ofereix informació de 64 revistes espanyoles  que tenen un factor d’impacte major. Aquestes estan incloses dins del llistat de les 100 publicacions en espanyol d’Índex H més elevat.

Per a aprofundir en l’estudi, podeu consultar l’«Índice H de las revistas españolas de Ciencias Sociales y Jurídicas según Google Scholar (2008-2012)». Així mateix podeu accedir a l’entrada publicada sobre aquest tema al Blog de l’OR-IEC.

Scholarly Publishers’ Indicators, rànquing d’editorials en Ciències Socials i Humanitats

SPI projecte

El Grupo de Investigación de Evaluación de Publicaciones Científicas (EPUC) del CSIC ha presentat el projecte Scholarly Publishers’ Indicators (SPI), on s’elabora un rànquing d’editorials espanyoles de llibres en l’àmbit de les Ciències Socials i Humanitats basat en l’opinió de més de tres mil experts enquestats. SPI ofereix elements per orientar i ajudar en l’avaluació de la producció científica en aquestes àrees, on els llibres són un element important de la comunicació científica. També representa una primera aproximació  a l’estudi de qualitat de les editorials, ajudant a objectivar la utilització de l’indicador “prestigi de l’editorial” emprat per les agències d’avaluació.

SPI és un dels resultats del projecte de recercaCategorización de publicaciones científicas en Ciencias Humanas y Sociales“, finançat pel CSIC, i punt de partida del projecte del Plan Nacional de I+D+i “Evaluación de editoriales científicas (españolas y extranjeras) de libros en Ciencias Humanas y Sociales a través de la opinión de los expertos y del análisis de los procesos editoriales“.

Per a més informació, consulteu el lloc web del projecte SPI.

Rànquing web de repositoris del món

Internetlab

El Rànquing Web de Repositoris del Món és una iniciativa del Laboratorio de Cibermetria del CSIC, que es dedica a l’anàlisi quantitatiu de la informació electrònica que circula per Internet, concretament aquella relacionada amb el procés de generació i comunicació acadèmica del coneixement científic.

Continua llegint

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter