R+D+I

Convocatòries: Projectes d’adquisició, creació o millora d’infraestructures de recerca i d’equipaments i plataformes científiques i tecnològiques susceptibles de ser cofinançats pel FEDER (2015)

Secretaria Universitats i RecercaLa Secretaria d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya ha obert 2 convocatòries per un import total de 20 milions d’euros destinades al cofinançament de projectes d’adquisició, creació o millora d’infraestructures de recerca i d’equipaments i plataformes científiques i tecnològiques. El cofinançament procedeix del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) assignat al Programa Operatiu FEDER de Catalunya (2014-2020). El nou programa operatiu preveu una inversió total a Catalunya de 868,4 milions d’euros, el 41% dels quals (326,7 milions) es destinaran a potenciar l’R+D+I. Una part d’aquest import, 132 milions d’euros, serà executada per la Secretaria d’Universitats i Recerca.

Les 2 convocatòries obertes donen prioritat a l’activitat científica relacionada amb alguna de les tecnologies facilitadores transversals recollides en l’Estratègia per a l’especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT): tecnologies de la informació i la comunicació, nanotecnologia, materials avançats, fotònica, biotecnologia i manufactura avançada.

Continua llegint

Convocatòria: Emprendetur I+D+i (2015)

MINETUREn el marc del Plan Nacional e Integral de Turismo (PNIT, 2012-2015), el Ministerio de Industria, Energía y Turismo (MINETUR) ha obert la convocatòria Emprendetur I+D+i per a l’any 2015. Aquesta iniciativa té l’objectiu de donar suport a l’R+D+I aplicat a productes del sector turístic, així com facilitar la internacionalització de les empreses i els projectes d’emprenedoria. La durada màxima d’execució de les actuacions serà de 3 anys.

Els ajuts aniran destinats a projectes i models de negoci dels següents àmbits de coneixement científic i tecnològic del sector turístic: Energia i sostenibilitat; TIC; Materials i construcció; Humanitats, societat i ciències jurídiques; Transport i serveis associats; Gestió empresarial; i finalment, Accessibilitat.

Aquesta convocatòria inclou dues línies: Emprendetur I+D (10 milions d’euros de finançament) i Emprendetur Desarrollo de Productos Innovadores (5 milions d’euros). El termini de presentació de sol·licituds per ambdues línies és el dia 27 de juliol de 2015.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web del MINETUR.

326,7 milions d’euros en Fons FEDER per activitats d’R+D+I a Catalunya (2014-2020)

fons-europeus_new.jpg_608858231El Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) suposarà una inversió de 868,4 milions d’euros a Catalunya els pròxims 7 anys (2014-2020), xifra que representa un 68,1% més de recursos rebuts durant el període de programació anterior (2007-2013). Durant l’actual període de programació, la política de cohesió de la Unió Europea (UE) prioritza les regions desenvolupades i tractores que, com Catalunya, han de liderar i empènyer la recuperació de l’economia europea. En aquest sentit, els recursos procedents del FEDER es destinaran, en la seva major part, a sectors d’activitat d’alt valor afegit i amb una forta capacitat d’arrossegament d’altres inversions.

El nou Programa Operatiu (PO) es preveu que comportarà una inversió total de 1.676,9 milions de cofinançament públic i privat que es centrarà en 5 eixos:
1. Recerca i Desenvolupament (326,7 milions, un 41% del total de recursos)
2. Millora de les TIC (60,2 milions, 7% del total)
3. Competitivitat de les pimes (151,9 milions, 19% del total)
4. Economia baixa en carboni (129 milions, 16% del total)
5. Conservació ambiental i promoció de l’eficiència dels recursos (132 milions, 16% del total)

En aquest marc, cal destacar que el 41% dels recursos disponibles es destinaran a potenciar la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació. Els projectes que es finançaran s’emmarcaran en l’Estratègia RIS3CAT que elabora estratègies d’R+D+I per a l’especialització intel·ligent i defineix les polítiques científiques i tecnològiques a Catalunya per al període 2014-2020. Així, es fomentaran els projectes de col·laboració entre empreses i institucions científiques en l’àmbit de l’R+D+I. A més, s’impulsaran mesures per a enfortir i consolidar les institucions i infraestructures.

D’altra banda, també es finançaran actuacions que s’emmarquen en l’Estratègia Catalunya 2020 (ECAT 2020). La finalitat principal és reactivar l’economia i reorientar el sector productiu cap a un nou model econòmic més intel·ligent, més sostenible i més integrador. Un dels 6 àmbits d’actuació de l’ECAT 2020 és la innovació i el coneixement.

Per a més informació podeu consultar la nota de premsa publicada al lloc web de la Generalitat de Catalunya.

Les Comunitats RIS3CAT es posen en funcionament

RIS3CAT

La Generalitat de Catalunya ha posat en marxa les Comunitats RIS3CAT, agrupacions voluntàries d’empreses i agents científics i tecnològiques que impulsen plans d’R+D+I de transformació econòmica en els àmbits sectorials líders. Es tracta de la concreció pràctica de l’Estratègia per a l’especialització intel·ligent RIS3CAT (2014-2020), aprovada l’any passat d’acord amb les directrius marcades per la Unió Europea (UE) amb l’estratègia Europe 2020.

En aquesta línia, ACCIÓ ha atorgat ajusts a les entitats coordinadores per dinamitzar i estructurar les potencials Comunitats RIS3CAT, que quedaran constituïdes a finals d’any després d’un procés competitiu de valoració dels projectes d’innovació de 3 anys de durada. Els ajuts d’ACCIÓ serveix per preparar les convocatòries d’acreditació de comunitats 2015 i 2016. Així, les Comunitats RIS3CAT optaran a una acreditació específica de la Generalitat de Catalunya, que dóna opció a obtenir un ajut europeu a través del Programa Operatiu FEDER de Catalunya (2014-2020) (es preveu destinar 72 milions d’euros provinents de fons europeus i mobilitzar més del doble a través de capital privat).

Continua llegint

El rol de les regions en els programes europeus de recerca

Mobilising regionsLa Comissió Europea (CE) ha presentat la publicació «Mobilising regions for growth and jobs: Regions of knowledge and research potential». L’estudi descriu els dos programes del 7th Framework Programme (2007-2013) dirigits a impulsar l’excel·lència i el potencial d’R+D+I de les regions europees, a més d’impulsar sinèrgies entre les polítiques científiques i tecnològiques. Així, els programes Regions of Knowledge (FP7-REGIONS) i Research Potencial of Convergence Regions (FP7-REGPOT) han finançat 235 projectes, amb un pressupost global de 466 milions d’euros. Cal destacar que els territoris de llengua i cultura catalana han tingut una participació diferent als dos programes, amb un paper destacat a FP7-REGIONS.

En el període 2007-2013, el programa FP7-REGPOT ha tractat d’estimular el potencial investigador de les regions menys desenvolupades i perifèriques de la Unió Europea (UE) amb la finalitat que puguin participar amb èxit a les activitats científiques europees. En total, el programa ha finançat 169 projectes amb un pressupost de 340 milions d’euros. La participació d’entitats de territoris catalans s’ha limitat a 2 projectes amb entitats catalanes i 2 amb entitats valencianes.

D’altra banda, el programa FP7-REGIONS ha intentat enfortir el potencial científic i tecnològic de les regions europees, sobretot a través de clústers regionals d’universitats, centres de recerca, empreses, administracions públiques i altres agents. La participació dels territoris de llengua i cultura catalana ha sigut important: dels 66 projectes finançats amb 126 milions d’euros, 6 han tingut participació catalana, 4 valenciana i 1 balear. Com a exemple, la publicació destaca el projecte «Sustainable forest management providing renewable energy, sustainable construction and bio-based products (ROK-FOR)», que ha comptat amb la participació del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC), la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Lleida i  la Generalitat de Catalunya.

Per a més informació, podeu consultar la publicació «Mobilising regions for growth and jobs: Regions of knowledge and research potential», així com altres entrades sobre el tema publicades a aquest blog.

Convocatòria: Ajuts per a la coordinació i lideratge d’actuacions destinades a la dinamització i estructuració de potencials comunitats RIS3CAT (2014)

RIS3CATACCIÓ ha obert la convocatòria dels Ajuts per a la coordinació i lideratge d’actuacions destinades a la dinamització i estructuració de potencials comunitats RIS3CAT per a l’any 2014. En el marc de l’estratègia Europa 2020 de la Unió Europea (UE), la Generalitat de Catalunya va aprovar el febrer de 2014 l’Estratègia per a l’especialització intel·ligent a Catalunya (RIS3CAT) per al període 2014-2020. Per a la seva implementació, cal desenvolupar nous instruments com les Comunitats RIS3CAT: agrupacions d’empreses i d’agents del sistema R+D+I que impulsen plans de transformació econòmica de les activitats productives emmarcades en els àmbits sectorials líders definits: Alimentació; Química, energia i recursos; Indústries relacionades amb la mobilitat sostenible; Sistemes industrials; Indústries basades en el disseny; Indústries de la salut; i Indústries culturals i basades en l’experiència.

Les Comunitats RIS3CAT optaran a una acreditació específica de la Generalitat de Catalunya, que dóna opció a obtenir un ajut europeu que es vehicula a través del Programa Operatiu FEDER de Catalunya (2014-2020). En aquesta convocatòria, les actuacions subvencionables són liderar, coordinar i dinamitzar grups d’empreses i agents R+D+I que puguin esdevenir una comunitat potencial per a les properes convocatòries d’acreditació de l’any 2015 o 2016. La quantitat màxima destinada a la línia d’ajuts és de 300.000 euros.

Són beneficiaris d’aquest ajut les empreses i agents del sistema R+D+I, és a dir, organismes públics de recerca; els adscrits o dependents d’altres administracions públiques; les universitats sense finalitat de lucre; els agents de la Xarxa Tecnològica de Catalunya (TECNIO); els centres de recerca CERCA; els centres tecnològics i centres de suport a la innovació tecnològica; i, per últim, les entitats privades sense afany de lucre amb capacitat de prestar serveis d’R+D+I. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 29 de desembre de 2014.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web d’ACCIÓ.

Convocatòria: Emprendetur I+D+i (2015)

MINETUREn el marc del Plan Nacional e Integral de Turismo (PNIT, 2012-2015), el Ministerio de Industria, Energía y Turismo (MINETUR) ha obert les convocatòries Emprendetur I+D+i i Emprendetur Jóvenes Emprendedores per a l’any 2015. Aquestes iniciatives tenen l’objectiu de donar suport a l’R+D+I aplicat a productes del sector turístic, així com facilitar la internacionalització de les empreses i els projectes d’emprenedoria.

1. Emprendetur I+D+i (2015)
– Finançament: 80 milions d’euros (40 milions per a la línia Emprendetur I+D, i 40 milions d’euros per a la línia Emprendetur Desarrollo de Productos Innovadores).
– Termini de sol·licituds: 2 de febrer de 2015

2. Emprendetur Jóvenes Emprendedores (2015)
– Finançament: 30 milions d’euros.
– Termini de sol·licituds: 2 de febrer de 2015

Per a més informació, podeu consultar el lloc web del MINETUR.

L’OECD reclama una estratègia continuada per impulsar la innovació

OECDL’Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) ha publicat l’«OECD Science, Technology and Industry Outloook 2014». Es tracta d’una anàlisi bianual de les tendències globals en ciència, tecnologia i innovació a gairebé 50 països. L’informe constata l’impacte considerable en la despesa en R+D causada per la recessió econòmica i el ritme moderat de recuperació.

Segons l’OECD, les perspectives actuals de creixement econòmic lent i de pressupostos públics retallats requereixen una estratègia continuada per impulsar la innovació i afrontar els objectius socials i ambientals dels pròxims anys. A més, la construcció d’ecosistemes nacionals d’R+D+I atractius és imperativa en un context globalitzat i competitiu.

D’altra banda, els Estats Units d’Amèrica, la Unió Europea (UE) i el Japó han perdut terreny respecte a les principals economies emergents, encapçalades per la Xina. A més, els països europeus divergeixen en la despesa en R+D, ja que alguns avancen mentre que d’altres retrocedeixen.

Continua llegint

World Bank Data ofereix 8 estadístiques bàsiques sobre l’evolució mundial de l’R+D+I

World Bank Data és un portal amb informació estadística oberta i gratuïta sobre el desenvolupament dels diferents països del planeta. Aquest portal del World Bank inclou una eina d’anàlisi i visualització que permet personalitzar mètriques, quadres, gràfics i mapes segons indicadors, països i períodes de temps (Gràfic 1). A més, aquests informes es poden compartir a través de xarxes socials i descarregar en múltiples formats. D’altra banda, els usuaris registrats tenen la possibilitat d’emmagatzemar la selecció de dades, compartir-la amb altres usuaris o incorporar-la a altres llocs web.

Gràfic 1. Despesa interna en R+D (% PIB)
World Data Bank

Pel que fa a la recerca, el desenvolupament i la innovació (R+D+I), el portal World Bank Data presenta els 8 informes estadístics següents: Continua llegint

Convocatòria: Energy Efficiency – PPP EEB and Spire Topics (2015)

Horizon 2020En el marc del programa Horizon 2020, la Comissió Europea (CE) ha obert la convocatòria Energy Efficiency – PPP EEB and Spire Topics per a l’any 2015. La finalitat de la convocatòria és impulsar projectes d’R+D+I sobre eficiència energètica en 2 àmbits concrets:

a) Buildings design for new highly energy performing buildings (EE-02-2015): Projectes d’innovació centrats en el desenvolupament i demostració de solucions que redueixen significativament el cost dels nous edificis eficients.

b) New technologies for utilization of heat recovery in large industrial systems, considering the whole energy cycle from heat production to transformation, delivery and end use (EE-18-2015): Accions de recerca i innovació sobre tecnologies, tècniques i enfocaments operatius per recuperar la calor residual dels processos industrials amb l’objectiu de transformar-la en formes d’energia útil per a la societat.

El pressupost total de la convocatòria és de 17 milions d’euros. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 4 de febrer del 2015.

Per ampliar la informació, podeu consultar el Participant Portal de la CE.

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter