R+D+I

Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (2015): Anàlisi preliminar de l’R+D+I

Ministerio HaciendaEl Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha presentat el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado per a l’any 2015. Tot i que es tracta d’un projecte subjecte a canvis abans de l’aprovació definitiva, és interessant comparar els recursos destinats a R+D+I respecte al projecte de l’any 2014.

La Política de Despesa 46 (Taula 1, feu un clic per ampliar-la) ha augmentat un 4,24 %, ja que ha passat de 6.146,2 milions d’euros (un 1,452 % del pressupost total de l’any 2014) a 6.406,75 milions (un 1,456 %, l’any 2015). Ara bé, 4 dels programes més rellevants (467C, 463B, 463A i 465A, representen un 72 % del total) han baixat respecte al projecte de pressupostos de l’any 2014. D’altra banda, cal destacar els programes 467I (Innovació tecnològica de les telecomunicacions) i 464B (Suport a la innovació tecnològica en el sector de la defensa) que han crescut, respectivament, un 12,13 % i un 64,12 %.

Taula 1.
Pressupost AGE

Per a més informació, podeu consultar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Convocatòria: Ayudas a las acciones de dinamización de carácter internacional Europa Redes y Gestores (2014)

La Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación  ha obert la convocatòria per a l’any 2014 de les Ayudas correspondientes a las acciones de dinamización de carácter internacional Europa Redes y Gestores. L’objectiu és reforçar o crear estructures sostenibles de gestió i promoció internacional de projectes d’R+D+I per promoure i facilitar la participació de grups de recerca espanyols en programes internacionals, sobretot al programa europeu Horizon 2020. També es tracta d’impulsar el treball en xarxa per crear sinergies entre agents del sistema espanyol de ciència, tecnologia i empresa.

El pressupost total de la convocatòria és de 5,3 milions d’euros. Les subvencions podran cobrir fins a un màxim de 250.000 euros per cada actuació.

Les sol·licituds s’han de presentar a través de la Seu Electrònica de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación. El termini de presentació de les sol·licituds finalitzarà el dia 9 de setembre de 2014.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.

L’informe Cotec 2014 constata el deteriorament continuat del sistema R+D+I espanyol

CotecLa Fundació Cotec para la innovación tecnológica ha presentat el seu «Informe Cotec 2014 sobre tecnologia e innovación en España», que constata el deteriorament continuat de la capacitat d’R+D+I de l’Estat espanyol. Ara bé, els experts consultats són menys pessimistes que en edicions anteriors. Per comunitats autònomes, Madrid, Catalunya, Andalusia, el País Basc i el País Valencià representen el 77,2 % de la despesa en R+D estatal.

L’informe recull l’evolució dels principals indicadors d’R+D+I de l’Estat espanyol i de les comunitats autònomes, així com la seva comparació internacional. A més de l’opinió dels experts, aquesta edició també inclou un capítol especial sobre les Key Enable Technologies (KETs) que la Comissió Europea (CE) està impulsant per a la modernització i enfortiment del teixit industrial europeu: microelectrònica, nanoelectrònica, nanotecnologia, fotònica, materials avançats, biotecnologia industrial i tecnologies de fabricació avançada.

La despesa en R+D executada l’any 2012 a l’Estat espanyol representa un 1,30 % del Producte Interior Brut (PIB), fet que la situa a nivells inferiors als del 2008, malgrat la contracció del PIB espanyol per la crisi econòmica. Respecte a l’any 2011, la despesa en R+D es va reduir un 5,6 %, la baixada anual més intensa des de l’any 2009. Així, l’Estat espanyol s’allunya encara més dels països de referència, sobretot pel que fa a les administracions públiques i les universitats. A més, aquests sectors són els que van experimentar una major reducció del nombre de persones ocupades en R+D en Equivalència a Dedicació Plena (EDP) en el període 2010-2012: el personal de les administracions públiques es va reduir un 9,2 % i el de l’ensenyament superior  un 7,3 %, mentre que al sector privat la baixada va ser d’un 3,1 %.

Segons la majoria dels experts consultats per Cotec, els problemes principals del sistema espanyol d’innovació són: el suport públic insuficient a les polítiques d’R+D+I; la manca de cultura dels mercats espanyols per a finançar la innovació; i, per últim, els pocs recursos que les empreses destinen a aquesta activitat.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de Cotec (cal registrar-se per accedir al text complet de l’informe), així com les altres entrades sobre el tema publicades en aquest blog.

Convocatòria: Ajudes per a la contractació de personal d’I+D+i en empreses (EXPANDE 2014)

IVACEL’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) de la Generalitat Valenciana ha obert la convocatòria d’Ajudes per a la contractació de personal d’I+D+i en empreses (EXPANDE) per a l’exercici 2014. La convocatòria pretén augmentar la capacitat de les empreses per a desenvolupar activitats d’R+D+I mitjançant la contractació de personal especialitzat i així potenciar la creació d’ocupació qualificada. Els llocs de treball creats s’hauran de mantenir, com a mínim, durant 2 anys a partir de l’1 de gener de 2015.

La convocatòria presenta 3 línies d’actuació:
Actuació 1: Contractació per PIME de personal per a desenvolupar exclusivament activitats d’R+D+I (5 contractes com a màxim).
Actuació 2: Contractació per grans empreses de personal per a desenvolupar exclusivament activitats d’R+D+I (5 contractes com a màxim).
Actuació 3: Contractació de personal tècnic (10 contractes com a mínim).

Els beneficiaris poden ser empreses industrials (PIME i/o gran empresa) o de serveis intensius en coneixement d’alta tecnologia (telecomunicacions, informàtica i R+D). El pressupost de la convocatòria és d’1 milió d’euros per a l’any 2014, que s’estima ampliar a 500.000 euros per al 2015. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 25 de setembre de 2014.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de l’IVACE.

Convocatòria: Projectes de fundacions de promoció R+D+I tecnològica adreçada a la prestació de serveis a empreses, susceptibles de ser cofinançades pels FEDER (2014)

Generalitat de CatalunyaEl Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya ha publicat una ordre per la qual s’aproven les Bases reguladores per seleccionar projectes de les fundacions que tinguin com a objecte la promoció de l’R+D+I tecnològica adreçada a la prestació de serveis a les empreses, susceptibles de ser cofinançades pels FEDER, dins el període 2007-2013, i s’obre la convocatòria per a l’any 2014.

Seran objecte de finançament els projectes d’inversió en infraestructures i/o adquisició d’equipaments destinats a activitats d’R+D. Poden ser beneficiàries fundacions amb majoria pública en els seus òrgans de govern i que tinguin com a objecte la promoció de la recerca, el desenvolupament i la innovació tecnològica adreçada a la prestació de serveis a les empreses. L’objectiu és que l’excel·lència científica i tecnològica pugui aplicar-se a les empreses.

Per a aquesta convocatòria es destina un import màxim de 4,5 milions d’euros que provenen del fons del Programa Operatiu FEDER Catalunya (2007-2013). L’import de cofinançament és del 50% de la despesa elegible dels projectes, la qual ha de superar el milió d’euros per tal d’assegurar la dimensió i l’impacte adequats. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 24 de juliol de 2014.

Per a més informació, podeu consultar l’Oficina Virtual de Tràmits (OVT) de la Generalitat de Catalunya.

Convocatòria: Nuclis d’Innovació Tecnològica (2014)

ACCIÓACCIÓ, l’agència de suport a l’empresa de la Generalitat de Catalunya, ha obert 3 convocatòries d’ajuts a projectes en forma de Nuclis d’Innovació Tecnològica per a l’any 2014:

1. Nuclis locals
Objectiu: Incentivar la realització, de forma individual o cooperativa, d’activitats d’R+D amb component internacional i duts a terme a Catalunya.
Beneficiaris: Empreses amb establiment operatiu a Catalunya.
Pressupost global: 100.000 euros (projectes individuals) i 150.000 (projectes cooperatius)
Termini: 10 de juliol de 2014

2. Nuclis Transnacionals ERA-net MANUNET II
Objectiu: Potenciar la realització d’activitats d’R+D amb component internacional i en el marc de la convocatòria ERA-net MANUNET II.
Beneficiaris: Empreses amb establiment operatiu a Catalunya i que s’han presentat prèviament a la convocatòria internacional del programa MANUNET.
Pressupost global: 200.000 euros per projecte
Termini: 17 de juliol de 2014

3. Nuclis Transnacionals Programa Bilateral Catalunya-Israel
Objectiu: Augmentar la realització de projectes d’R+D amb component internacional i en el marc del programa bilateral entre Catalunya i Israel.
Beneficiaris: Empreses amb establiment operatiu a Catalunya.
Pressupost global: 200.000 euros per projecte
Terminis: Presentació del formulari Eureka i de la sol·licitud de l’ajut d’ACCIÓ fins al 21 de juliol (fase 1). Sol·licitud del segell Eureka: del 22 de juliol de 2014 al 31 de juliol de 2014 (fase 2).

Per a més informació, podeu consultar el lloc web d’ACCIÓ.

Regions at a Glance interactive: Estadístiques regionals i metropolitanes de l’OECD

logooecd_enEl portal web Regions at a Glance interactive de l’Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) ofereix un seguit d’eines per a la consulta dinàmica i interactiva de la contribució al creixement i al benestar social per part de diverses regions i ciutats de tot el món. Així, mitjançant aplicacions com Regional eXplorer i Metropolitan eXplorer es poden comparar tendències demogràfiques, conèixer el desenvolupament econòmic, social i ambiental de regions i àrees metropolitanes dels països de l’OECD, i visualitzar mapes interactius i presentacions visuals. En el marc de l’R+D+I, es poden consultar dades sobre la inversió i el personal de recerca per sectors o el nombre de patents per habitants.

Pel que fa a Regional eXplorer (Imatge 1), permet visualitzar estadístiques de 2.000 regions de 34 països de l’OECD. A més, permet explorar de forma simultània dades espacials i temporals mitjançant indicadors numèrics i categòrics, des de múltiples perspectives. Actualment, abraça al voltant de 40 indicadors sobre demografia; comptes econòmics; mercat de treball; temes socials; i innovació.  

Imatge 1. Regional eXplorer Regional

Continua llegint

Informe CEOE: «El estado de la innovación empresarial en España en 2014»

Informe CEOELa Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha publicat un informe sobre «El estado de la innovación empresarial en España en 2014». La finalitat del document és caracteritzar la situació real de la innovació empresarial, així com la seva incidència en factors bàsics com el creixement, la competitivitat, la internacionalització i l’ocupació. A més, l’informe planteja propostes de caràcter general i particular, aplicables a temes com, per exemple, la transferència de tecnologia i coneixement, la política fiscal de l’R+D+I, les noves tecnologies i l’economia digital o la propietat industrial.

L’estudi és el resultat d’una enquesta electrònica enviada a empreses de tot l’Estat espanyol a mitjans de l’any 2013, on s’intentava determinar el perfil i els pilars bàsics de les empreses innovadores. També es volien identificar quins són els aspectes rellevants per donar suport a l’R+D+I empresarial.

Algunes de les principals conclusions de l’informe són les següents:
a) Existeix una forta incidència de l’R+D+I en la generació de valor en el teixit empresarial. Així, les activitats d’R+D+I han permès a les empreses encarar millor la crisi i generar competitivitat per operar en el mercat exterior i mantenir la creació d’ocupació.
b) Les deduccions fiscals a l’R+D+I són els ajuts públics més valorats per les empreses.
c) L’àmbit públic ha d’impulsar l’R+D+I empresarial. Aquests ajuts incideixen directament en la contractació de treballadors qualificats.
d) Les empreses han reduït de forma sensible el pressupost per a la col·laboració amb universitats i centres tecnològics, així com la presentació de patents.
e) Malgrat les seves grans potencialitats, hi ha un gran desconeixement sobre la Compra Pública Innovadora o el Programa europeu Horizon 2020.

Per a més informació, podeu consultar l’informe sobre «El estado de la innovación empresarial en España en 2014» de la CEOE, així com altres entrades sobre empreses publicades a aquest blog.

Convocatòria: Projectes EUREKA de cooperació en tecnologia i innovació (2014)

EurekaEUREKA, la xarxa europea per a la innovació, ha obert una convocatòria per a Joint Collaborative Project Proposals on Technology & Innovation Cooperation between Spain, Germany, France and the United Kingdom. Es tracta d’una nova convocatòria de projectes conjunts per a desenvolupar productes i aplicacions tecnològiques innovadores.

Com a coordinadors nacionals, hi participen les agències per a la innovació d’Alemanya, França, el Regne Unit i Espanya (en aquest darrer cas es tracta del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, CDTI). Per participar en la convocatòria, el projecte ha de ser transnacional i implicar, com a mínim, a dues empreses de països diferents. A més, els sol·licitants han d’impulsar projectes d’alta tecnologia que es puguin comercialitzar i serveis basats en la tecnologia. Les sol·licituds de projectes s’han de presentar abans de l’1 d’agost de 2014 a les agències nacionals d’innovació.

Continua llegint

Convocatòria: Emprendetur I+D+i (2014)

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo (MINETUR), en el marc del Plan Nacional e Integral de Turismo (PNIT, 2012-2015), ha obert la convocatòria Emprendetur I+D+i (2014). Amb aquesta convocatòria es vol donar suport a la recerca i desenvolupament aplicats a productes del sector turístic espanyol per tal de millorar la seva competitivitat, rendibilitat i internacionalització.

El programa està compost per dues línies:
1. Emprendetur I+D (40 milions d’euros de pressupost màxim).
2. Emprendetur Desarrollo de Productos Innovadores (40 milions d’euros de pressupost màxim).

Els ajuts atorgats s’hauran de destinar a la realització de projectes i models de negoci que s’adeqüin als àmbits de coneixement científic següents: Energia i sostenibilitat; Tecnologies de la informació i de les comunicacions; Materials i construcció; Humanitats, societat i ciències jurídiques; Transport i serveis associats; Gestió empresarial; i Accessibilitat.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 30 d’abril del 2014. Per a més informació, podeu consultar la convocatòria 2014 al lloc web del MINETUR.

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter