R+D+I

Les empreses catalanes perden terreny en els projectes R+D+I del CDTI (2000-2012)

CDTILa captació d’ajuts i crèdits del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) és un bon indicador dels projectes d’R+D+I desenvolupats pel sector empresarial. Al portal web MERIDIÀ s’ha actualitzat l’Informe Projectes del CDTI per comunitats autònomes amb la informació de la convocatòria 2012. Per tant, ja es pot consultar la informació completa del període 2000-2012 en format de taula o de mapa.

La convocatòria del CDTI de l’any 2012 ha suposat una davallada considerable en el nombre de projectes finançats (1.211 activitats, per 2.147 l’any 2011) i de l’import dels crèdits concedits (1.203 milions d’euros, per 2.147 l’any 2011).  En relació al global estatal, cal destacar que les empreses catalanes continuen al capdavant, però amb una tendència clara a la baixa.

Continua llegint

Catalunya perd posicions en la distribució autonòmica del Plan Nacional de I+D+I (2001-2011)

Plan Nacional I+D+IEn el moment actual de retallades en la inversió pública en R+D+I, és important disposar d’informació detallada sobre el finançament científic i tecnològic per part de les diferents administracions. En aquest sentit, al portal web MERIDIÀ s’ha actualitzat l’Informe Activitats del Plan Nacional de I+D+I, per comunitats autònomes, que abraça el període 2001-2011. L’informe presenta el finançament estatal d’activitats d’R+D+I en tres edicions successives del Plan Nacional de I+D+I, estructurades per modalitats (projectes d’investigació, recursos humans, equipaments i infraestructures, etc.).

En termes absoluts, Madrid i Catalunya ocupen les primeres posicions estatals, seguides per Andalusia, el País Valencià i el País Basc. Ara bé, la situació canvia quan es ponderen les dades de finançament per habitant, on destaquen clarament Navarra, el País Basc i Madrid. L’anàlisi per modalitats també ofereix informació interessant com, per exemple, el lideratge absolut de Catalunya en l’Acción Estratégica de Salud o d’Andalusia en infraestructures i equipament.

La font d’informació és la Comissió Interministerial de Ciència i Tecnologia (CICYT) i, posteriorment, el Ministeri d’Economia i Competitivitat (MINECO). Cal tenir en compte que les dades corresponents a l’any 2000 no van ser publicades i, a més, alguns indicadors s’han deixat d’actualitzar per part del govern espanyol (per exemple, la distinció entre subvencions i préstecs). D’altra banda, només les modalitats de projectes d’investigació, recursos humans i equipament i infraestructura ofereix informació completa del període 2001-2011.

Continua llegint

La COSCE creu insuficient l’augment dels pressupostos estatals en R+D+I (2014)

COSCELa Confederación de Sociedades Científiques de Espanya (COSCE) ha presentat l’informe «Análisis de los recursos destinados a I+D+i (Política de Gasto 46) contenidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2014». Des de l’any 2005, la COSCE compta amb un grup d’experts que elabora un informe anual sobre els Pressupostos Generals de l’Estat (PGE). L’informe actual posa de manifest que l’any 2014 suposa un lleuger canvi de tendència respecte al descens dels recursos assignats a l’R+D+I en els darrers anys. Ara bé, l’informe ho considera insuficient perquè no soluciona les caigudes excepcionals dels anys 2009-2012.

Els recursos globals aprovats són 6.146,05 milions d’euros, un 3,6% més que l’any 2013. A més, es detecta un predomini absolut dels fons financers (un 60,74%) i la majoria dels recursos es destinen a la recerca civil (91,75%). D’altra banda, una bona part dels recursos per a l’R+D+I es concentren al Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO), amb un 75% del total, i al Ministerio de Industria, Energía y Turismo (MINETUR), amb un 20,3%.

Pel que fa al Programa 463B (Fomento y Coordinación de la Investigación Científica y Técnica), que conté la part bàsica del finançament de la recerca pública, millora lleugerament però es situa encara a nivells del període 2006-2007. Finalment, l’informe analitza l’execució pressupostària, on es constata que els fons reals empleats en R+D+I estan força allunyats de les quantitats pressupostades, en particular des de l’any 2008 fins al 2012, darrer any amb dades disponibles.

Per a més informació, podeu consultar l’informe «Análisis de los recursos destinados a I+D+i (Política de Gasto 46) contenidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2014» de la COSCE.

Taller: «Comunicació i posicionament de l’activitat d’R+D+I: Com, quan i on?» a la UOC

L’Oficina de Suport a la Recerca i la Transferència (OSRT) de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), organitza el taller «Comunicació i posicionament de l’activitat d’R+D+I: Com, quan i on?», que s’inclou en el cicle de xerrades «Dijous amb l’OSRT». L’acte és gratuït i tindrà lloc el 27 de març, a les 10.30, a la sala -1H i -1B de la Seu 22@ de la UOC.

En el taller es tractaran qüestions referents a com abordar la comunicació d’un projecte de recerca; on s’han de destinar esforços; els canals i productes de comunicació adequats segons els públics objectius; la freqüència amb què es planifiquen les accions; i com cal interaccionar amb els mitjans. També es proporcionaran estratègies i eines amb les quals dirigir amb èxit la comunicació de l’R+D+I. L’activitat serà duta a terme per Eva Loste, directora d’Ubik Media, agència de comunicació especialitzada en R+D.

Per a poder assistir a l’acte cal omplir el formulari d’inscripció disponible al lloc web de la UOC.

Noves línies de finançament públic per a projectes empresarials d’R+D+I

CDTIEl Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) ha posat en funcionament unes noves condicions financeres per als seus instruments de suport als projectes d’R+D empresarial.

La principal novetat és la introducció d’un tram no reemborsable a tots els ajuts, si bé aquest tram estarà en funció de les característiques del beneficiari (pime o gran empresa) i del projecte (lloc de desenvolupament, col·laboració amb altres centres, cooperació tecnològica, etc.). A més, s’ha ampliat el termini d’amortització dels projectes finançats mitjançant la Línea Directa de Innovación, que podrà arribar fins als 5 anys més un de carència.

Amb aquestes mesures, el CDTI pretén impulsar les activitats empresarials d’R+D+I empresarial per augmentar-ne la competitivitat i la creació de productes d’alt valor afegit. L’any 2013, el CDTI va comprometre més de 833 milions d’euros per finançar 1.450 projectes d’unes 1.200 empreses.

ICOD’altra banda, l’Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha obert ICO Innovación Fondo Tecnológico (2013-2015), un instrument per finançar pimes innovadores amb 323,6 milions d’euros, aportats conjuntament amb el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). L’objectiu és donar suport a les empreses innovadores amb dificultats per accedit al crèdit, si bé cal complir els criteris d’inclusió fixats pel Ministerio de Economía y Competividad (MINECO).

Cal tenir en compte que l’ICO assumirà part del risc de les operacions de finançament i oferirà un tipus d’interès preferencial respecte a altres línies. Aquesta línia estarà vigent fins al 31 de desembre de 2015 i el termini màxim dels préstecs serà de fins a 7 anys, amb la possibilitat d’un any de carència.

Per a més informació, podeu consultar els llocs web del CDTI i de l’ICO.

First UOC International Research Symposium

UOC R+D+IEl pròxim 18 de desembre, l’Espai Pujades 350 de Barcelona acollirà el First UOC International Research Symposium, una oportunitat per aglutinar i conèixer l’activitat d’R+D+I que es duu a terme a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). L’acte serà obert pel Conseller d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya i President del Patronat de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya.

La trobada ofereix la possibilitat de conèixer l’activitat d’R+D+I de la UOC a través de pòsters i de presentacions flaix de 3 minuts. A més, l’acte acollirà una taula rodona sobre el futur de la universitat presidida pel Dr. Josep A. Planell, rector de la UOC. A la taula rodona també hi seuran el Dr. Manuel Castells, membre de la Comissió Científica de la UOC, la Dra. Helga Nowotny, professora emèrita de ciències socials a l’ETH Zurich i membre fundador de l’European Research Council (ERC), la Dra. Brenda Gourley, rectora de l’Open University del Regne Unit del 2002 al 2009, i Dr. Martin Carnoy, professor de la Stanford University School of Education.

Hi estan convidades totes les persones que tinguin interès a assistir-hi, omplint el formulari d’inscripció. Per a més informació, podeu consultar la pàgina web del First UOC International Research Symposium.

Pla de ciència, tecnologia, innovació i emprenedoria de les Illes Balears (2013-2017)

Govern de les Illes BalearsEl Govern de les Illes Balears disposa d’un nou full de ruta per desplegar polítiques d’R+D+I. Es tracta del nou Pla de ciència, tecnologia, innovació i emprenedoria de les Illes Balears (2013-2017), impulsat des de la Direcció General d’Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement.

El nou Pla s’ha elaborat tenint en compte sobretot el context de crisi econòmica internacional i les directrius de l’estratègia Europa 2020, de la Unió Europea (UE). Així, el document considera que la innovació és un repte fonamental per al creixement i la sostenibilitat de les economies desenvolupades. Ara bé, és important tenir en compte que les Illes Balears ocupen les darreres posicions a l’Estat espanyol en despesa interna en activitats d’R+D i en despesa en innovació.

Continua llegint

Convocatòria: PROFARMA (2013-2016): Fomento de la competitividad en la Industria Farmacéutica

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo (MINETUR) ha obert la convocatòria PROFARMA (2013-2016): Fomento de la competitividad en la Industria Farmacéutica. L’objectiu del programa PROFARMA és augmentar la competitivitat a través de la modernització del sector i la potenciació d’aquelles activitats que aporten un major valor afegit. Es tracta d’accions com ara la inversió en noves plantes industrials i en noves tecnologies per a la producció, que fomenten la Recerca, el Desenvolupament i la Innovació (R+D+I).

Els sol·licitants de PROFARMA (2013-2016) han de ser empreses del sector farmacèutic, ubicades a Espanya, que fabriquin o comercialitzin medicaments d’ús humà i que realitzin activitats d’R+D+i farmacèutica en el territori nacional.

El termini de presentacions de sol·licituds i documentació per a la convocatòria d’enguany és del 7 d’octubre al 2 de desembre del 2013; el de la convocatoria 2014, del 2 de juny fins el 18 de juliol del 2014; i finalment, el de les convocatòries 2015 i 2016, de l’1 d’abril a l’1 de juny, de l’any respectiu.

Per més informació podeu consultar el lloc web del MINETUR.

Convocatòria: Ajuts en forma de garantia per al finançament del circulant i la inversió en projectes d’innovació, internacionalització i industrialització (2013)

FinEmpresaA través d’ACCIÓ i de l’Institut Català de Finances (ICF), el Departament d’Empresa i Ocupació ha promogut una línia de préstecs en condicions preferents de garanties per al finançament del circulant i inversions d’empreses que realitzen projectes d’innovació, internacionalització i industrialització. Així, es destinarà un import màxim de 70 milions d’euros per garantir una línia de préstecs per import màxim de 100 milions d’euros formalitzats directament per l’ICF.

En el cas de les despeses associades als projectes d’R+D+I, les empreses amb seu social o seu operativa a Catalunya podran finançar personal propi i col·laboracions externes, adquisició d’equipaments, materials i altres despeses com subministraments o despeses de registre i protecció de la propietat industrial i intel·lectual dedicats a l’activitat d’innovació.

Les sol·licituds s’han de formalitzar a través del portal FinEmpresa. El termini de presentació de sol·licituds restarà obert fins al 31 de desembre de 2014 o fins a l’exhauriment del pressupost.

Per a més informació, podeu consultar els llocs web d’ACCIÓ i FinEmpresa.

L’informe Cotec 2013 constata la greu situació del sistema espanyol d’innnovació

La Fundació Cotec para la innovación tecnológica acaba de publicar l’Informe Cotec 2013: Tecnología e Innovación en España. L’estudi recull l’evolució dels principals indicadors d’R+D i d’Innovació a Espanya (a escala estatal, autonòmica i internacional), a més de l’opinió d’un centenar d’experts. Cotec constata el deteriorament del sistema d’innovació espanyol i les perspectives negatives per al futur.

La reducció de la despesa corrent en R+D empresarial demostra que s’està destruït la minsa capacitat investigadora de les empreses espanyoles, malgrat la millora de les exportacions. Així, des de l’any 2008, el nombre d’investigadors empresarials es redueix a un ritme anual superior a l’1%.

A més, segons les dades de l’Instituto Nacional de Estadística (INE), en el període 2008-2011 el nombre d’empreses amb activitats innovadores ha baixat un 43%, mentre que el d’empreses amb activitats d’R+D s’ha reduït un 36%. Aquestes dades suposen un greu deteriorament de la competitivitat empresarial de l’Estat espanyol.

En el panorama internacional, Espanya continua la pèrdua de posicions respecte als països de referència, fet que trenca la convergència iniciada a mitjans dels anys 90 del segle XX. Pel que fa a la despesa en R+D en percentatge del PIB autònomic, la distribució és força similar a la d’anys anteriors, amb el País Basc (2,10%), Navarra (2,05%), Madrid (1,99%) i Catalunya (1,55%) per damunt de la mitjana estatal (1,33%).

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de Cotec (cal registrar-se per accedir al text complet de l’informe), així com les altres entrades sobre el tema publicades en aquest blog.

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter