REBIUN

«Book Publishers Library Metrics» mesura el grau de difusió i visibilitat d’editorials de llibres científics

metricsEl  Grupo de Investigación EC3 (Evaluación de la Ciencia y la Comunicación Científica) de la Universidad de Granada (UGR) ha presentat el projecte «Book Publishers Library Metrics». Es tracta d’un índex bibliomètric que mesura la difusió i visibilitat de les editorials de llibres científics en l’àmbit de les Humanitats i les Ciències Socials. L’índex s’elabora a partir del recompte de llibres inclosos en els catàlegs de biblioteques universitàries i acadèmiques espanyoles que integren el catàleg col·lectiu de la Red de Bibliotecas Universitarias Españolas (REBIUN).

Per a la realització d’aquest estudi, s’han identificat 638 editorials (450 espanyoles i 188 internacionals), provinents del sistema d’informació Scholarly Publishers Indicators (SPI), de la base de dades d’editorials del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD) i del Publisher’s International ISBN directory (edició 2012), publicat per l’editorial De Gruyter. A partir d’aquestes dades s’han seleccionat 368.884 documents científics i acadèmics produïts en els àmbits temàtics de les Humanitats i les Ciències Socials.

Els indicadors que s’han utilitzat són:
1. Nombre de documents (volum productiu d’una editorial en una disciplina).
2. Total d’inclusions (sumatori del nombre de biblioteques on es troben els llibres publicats per una editorial sobre una matèria determinada).
3. Mitjana d’inclusions (nombre d’inclusions en biblioteques per llibre, d’una editorial)

Val a dir que aquesta iniciativa deriva del projecte «Evaluación de editoriales y libros científicos españoles de Humanidades y Ciencias Sociales a través de análisis de citas y difusión en bibliotecas» (HAR2011-30383-C02-02), que és complementari a l’estudi «Publishers Scholar Metrics» del Grupo de Investigación EC3.

Per informació més detallada de l’estudi podeu consultar el lloc web del «Book Publishers Library Metrics».

Recomanacions de la FECYT per a la difusió en accés obert

Recomendaciones OA FECYTLa Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) ha fet públic el document «Recomendaciones para la implementación del artículo 37 Difusión en Acceso Abierto de la Ley de Ciencia, la Tecnología y la Innovación». Aquest article de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación recull els principals aspectes a tenir en compte a l’hora de difondre en obert els resultats de la recerca finançada amb fons públics i acceptats per a la seva publicació. Ara bé, no queden clares quines són les etapes que han de seguir els diferents agents involucrats per complir i aplicar la normativa legal.

L’objectiu del document és generar una guia pràctica que defineixi els aspectes principals de la política espanyola d’accés obert i on es detallin un conjunt de recomanacions per un correcte seguiment i avaluació del mandat legal. El públic del document són tots els sectors implicats en la producció i gestió del mercat de la informació científica: gestors d’ajuts públics a l’R+D+I; universitats i centres d’investigació; investigadors; i, per últim, entitats subscriptores de revistes científiques.

Per elaborar el document, la FECYT, amb la col·laboració de la Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN), va posar en marxa un grup de treball amb experts nacionals i representants d’institucions espanyoles amb una estratègia pròpia d’accés obert.

Per a més informació, podeu consultar el document «Recomendaciones para la implementación del artículo 37 Difusión en Acceso Abierto de la Ley de Ciencia, la Tecnología y la Innovación» de la FECYT.

RECOLECTA: Nous serveis per a la cerca conjunta a 75 repositoris científics

RECOLECTARECOLECTA és una plataforma que agrupa els repositoris científics espanyols i que, a més, proporciona serveis als investigadors, als gestors d’aquests sistemes i als agents de política científica.

A partir de la col·laboració entre la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) i la Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN), RECOLECTA va néixer amb l’objectiu de crear una infraestructura estatal de repositoris científics en accés obert. Ara bé, cal complir amb el protocol OAI-PMH (Open Archives Initiative-Protocol Metadata Harvesting), una eina d’interoperabilitat que permet l’intercanvi d’informació per realitzar cerques que abracin la informació recopilada en els diferents recursos i repositoris associats.

Ara, la FECYT ha fet pública la incorporació de 3 noves funcionalitats a RECOLECTA:
Buscador: Cerca a tota la producció científica espanyola recollida a RECOLECTA, que actualment agrupa 1,38 milions de documents.
Herramienta de validación: Eina exclusiva per als gestors que permet validar recursos complets o conjunts independents.
Repositorios recolectados: Taula amb els 75 repositoris, portals de revistes o revistes individuals continguts a RECOLECTA. La gran majoria corresponen a universitats i organismes públics de recerca, i 20 són dels territoris de llengua i cultura catalanes: 14 de Catalunya, 5 del País Valencià i 1 de les Illes Balears.

Per a més informació, podeu accedir al lloc web de RECOLECTA

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter