Recerca bàsica

Projectes de recerca del Plan Nacional I+D+I: Quina és la distribució per programes temàtics?

MINECOQuina és l’especialització temàtica del nostre sistema científic des de la perspectiva dels projectes de recerca estatals? Ara que sembla propera la publicació de les resolucions definitives de concessió de les darreres convocatòries estatals de projectes de recerca, és un bon moment per analitzar les dades 2004-2012 i extreure’n algunes conclusions sobre disciplines prioritàries, potencialitats o elements a millorar.

Al portal web MERIDIÀ es pot consultar l’Informe Projectes de recerca del Plan Nacional de I+D+I, que ofereix les dades detallades del període 2004-2012 per comunitats autònomes i entitats de recerca, amb 2 indicadors: nombre de projectes i import en euros. Així, l’anàlisi dels programes nacionals permet tenir una imatge aproximada de l’especialització temàtica d’un territori i/o d’una institució de recerca. És a dir, esbrinar en quines àrees temàtiques s’excel·leix o s’hauria de millorar.

A continuació comentarem breument alguns elements a tenir en compte sobre els 3 territoris de llengua i cultura catalanes.

Continua llegint

Convocatòria: Proyectos “Explora Ciencia” y “Explora Tecnología” (2013)

La Secretaría de Estado de I+D+i ha obert la convocatòria de l’any 2013 dels Proyectos “Explora Ciencia” y “Explora Tecnología”. Aquesta convocatòria s’emmarca en el Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2013-2016). Es tracta de finançar projectes de recerca que reexaminin paradigmes establerts, a partir d’objectius interdisciplinaris, cerca de noves aplicacions i proves de concepte. Per tant, han de ser propostes d’investigació imaginatives, innovadores i radicals, en les quals hi hagi indicis per explorar científicament i que siguin aplicables a qualsevol àrea temàtica.

Aquesta actuació té l’objectiu de promoure l’execució de projectes d’investigació bàsica i tecnològica, els resultats dels quals representin un avanç significatiu del coneixement per desenvolupar nous enfocaments i metodologies i generar coneixement de caràcter transversal i bàsic.

Els ajuts es destinaran a finançar la despesa de personal, petit equipament, materials i altres despeses relacionades amb els objectius del projecte. El pressupost total de la convocatòria és de 5 milions d’euros. El termini de sol·licitud finalitzarà el 15 de gener de 2014.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de la Secretaría de Estado de I+D+i.

Catalunya ocupa la quarta posició mundial en citacions per document a «Nature» i «Science»

Nature & Science«Nature» i «Science» són dues de les principals revistes científiques del món, amb un gran impacte internacional. En l’entrada del passat mes d’octubre, l’Observatori de la Recerca de l’IEC (OR-IEC) analitzava la producció d’institucions catalanes, publicada a ambdues revistes en el període 2001-2012, des d’una perspectiva quantitativa (número de documents). Ara, volem analitzar factors qualitatius: Quina ha sigut la repercussió de l’activitat científica catalana que es publica a les revistes «Nature» i «Science»? És comparable amb la de països capdavanters? En darrer terme, volem determinar la nostra posició en el panorama internacional de la investigació de frontera a partir del reconeixement obtingut.

Com a principal conclusió, cal destacar que Catalunya presenta una aportació científica equiparable amb els països analitzats, en alguns anys fins i tot superior a la majoria. De fet, Catalunya ocupa el 4t lloc en l’Índex de Citacions per Document del període 2001-2012. Per tant, hem de treballar per a preservar una estructura  emergent i amb ressò científic internacional.

Continua llegint

Quants documents publiquen els científics catalans a les revistes «Nature» i «Science»?

Nature & Science«Nature» i «Science» són dues de les principals revistes científiques del món, amb un gran impacte internacional. Per tant, el nombre de documents publicats en aquestes dues revistes és un dels indicadors a tenir en compte a l’hora de calibrar un sistema científic.

L’Observatori de la Recerca de l’IEC (OR-IEC) ha analitzat les dades bibliomètriques de la producció científica d’institucions catalanes publicada a ambdues revistes en el període 2001-2012. A més, s’han comparat les dades de Catalunya amb la dels altres països que també publiquen a «Nature» i «Science». Així, des de l’any 2001, el nombre de documents d’institucions catalanes ha crescut exponencialment, fins a representar un 0,83% del total en el quadrienni 2009-2012. Els resultats són encara millors si considerem l’indicador de nombre de documents per milió d’habitants, on Catalunya ocupa la 14a posició en el rànquing de països.

Continua llegint

Especialització temàtica per territoris i entitats: Projectes de recerca del Plan Nacional I+D+I (2004-2011)

MINECO

Quina és l’especialització temàtica del nostre sistema científic o de les nostres institucions? Ara que sembla imminent la publicació de la convocatòria estatal de projectes de recerca, és un bon moment per analitzar les dades 2004-2011 i extreure’n algunes conclusions sobre disciplines prioritàries, potencialitats, elements a millorar, etc.

Al llarg del mes d’octubre, el Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) preveu publicar les convocatòries de projectes de recerca en el marc del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2013-2016). De fet, ja s’han publicat les bases reguladores de les ajudes del Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia i del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad.

Al portal web MERIDIÀ s’ha actualitzat l’Informe Projectes de recerca del Plan Nacional de I+D+I, que ofereix les dades detallades del període 2004-2011 per comunitats autònomes i entitats de recerca, amb 2 indicadors: nombre de projectes i import en euros. Així, l’anàlisi dels programes nacionals permet tenir una imatge aproximada de l’especialització temàtica d’un territori i/o d’una institució de recerca. És a dir, esbrinar en quines àrees temàtiques excel·leix o hauria de millorar.

A continuació comentarem breument alguns elements a tenir en compte sobre els 3 territoris de llengua i cultura catalanes.

Continua llegint

Catalunya obté el 25,9% del finançament estatal en projectes d’investigació fonamental (2012)

MINECOEl Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) ha publicat oficialment la resolució definitiva de la convocatòria dels Proyectos de Investigación Fundamental no Orientada 2012. S’han finançat 3.186 projectes per un import total de 309,4 milions d’euros (M€), una quantitat sensible inferior als 384,8 M€ de la convocatòria 2011, que impulsà 3.351 iniciatives. Per tant, s’ha passat d’un pressupost mitjà per projecte de 114.842 euros (any 2011) a 97.108 (any 2012).

A més, la publicació oficial al Boletín Oficial del Estado (BOE) ha incorporat algunes novetats de darrera hora: el 82% dels projectes es financen a 4 anys (enlloc dels 3 habituals) i, en molts casos, la primera anualitat és inferior a la resta, fet que dificulta l’inici de les activitats. Així, el pressupost global de la resolució 2012 es reparteix de la següent manera: 81,8 M€ (2013), 97,9  M€ (2014), 90,5 M€ (2015) i 39,2 M€ (2016).

Pel que fa als territoris de llengua i cultura catalanes, Catalunya i el País Valencià ocupen la segona i quarta posició estatal a la convocatòria 2012. D’altra banda, les Illes Balears han obtingut 35 projectes (1,1%) amb una dotació global de 4 M€ (1,3%).

Continua llegint

Convocatòria: Subprograma de proyectos de investigación fundamental no orientada (2012)

Ministerio de Economía y CompetitividadEl nou Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) ha publicat al Boletín Oficial del Estado (BOE) del dia 31 de desembre de 2011 la convocatòria per a l’any 2012 del Subprograma de proyectos de investigación fundamental no orientada, en el marc del VI Plan Nacional de I+D+i 2008-2011.

Segons les àrees temàtiques de l’Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP), existeixen tres terminis de presentació de les sol·licituds:

a) Del 10 de gener de 2012 fins el 7 de febrer de 2012: Ciencia y Tecnología de Materiales (TM); Ciencias de la Computación y Tecnología Informática (INF); Ingeniería Civil y Arquitectura (ICI); Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Automática (IEL); Ingeniería Mecánica, Naval y Aeronáutica (IME); Matemáticas (MTM); Química (QMC); Tecnología Electrónica y de Comunicaciones (COM); i, per últim, Tecnología Química (TQ).

b) Del 12 de gener de 2012 fins el 9 de febrer de 2012: Ciencias de la Educación (EDU); Ciencias de la Tierra (CT); Ciencias Sociales (CS); Derecho (DER); Economía (ECO); Filología y Filosofía (FFI); Física y Ciencias del Espacio (FI); Historia y Arte (HA); i, finalment, Psicología (PS).

c) Del 17 de gener de 2012 fins el 14 de febrer de 2012: Agricultura (AGR); Biología Fundamental y de Sistemas (BFS);  Biología Vegetal, Animal y Ecología (BVA); Biomedicina (BMED); Ciencia y Tecnología de los Alimentos (TA); Ganadería y Pesca (GAN); i, per acabar, Medicina Clínica y Epidemiología (MCLI).

Per a més informació, podeu consultar la resolució oficial publicada al BOE.

Anàlisi dels projectes d’investigació fonamental del MICINN (2004-2011)

MICINNEl Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN) ha resolt la convocatòria 2011 dels projectes d’investigació fonamental no orientada. Es tracta d’un instrument bàsic de la política científica, ja que impulsa la recerca científica i tecnològica en el sector públic i el privat sense finalitat de lucre. Així, el MICINN finançarà 3.350 projectes amb una inversió de 384,7 milions d’euros (M€), una partida superior a l’any 2010 (370,8 M€) però inferior a la del 2009 (429,3 M€). Madrid és la comunitat autònoma que acull més projectes finançats (810) i rep una subvenció major (106,5 M€), seguida de Catalunya (764 projectes i 91,6 M€) i Andalusia (470 projectes i 48 M€). Per la seva banda, el País Valencià rep 358 projectes (36,9 M€) i les Illes Balears 36 (2,5 M€).

En el període 2004-2011, els Països Catalans han obtingut 8.874 projectes amb un subvenció global de 1.029,5 M€. Aquestes xifres suposen un terç del global espanyol, en concret un 33,2% del nombre de projectes i un 34,7% dels imports atorgats. Per territoris, les dades 2004-2011 es distribueixen de la següent forma:

a) Catalunya: 5.831 projectes (21,8% estatal) i 705 M€ (23,8% estatal).
b) Illes Balears: 229 projectes (1,1%) i 27,3 M€ (0,9%).
c) País Valencià: 2.751 projectes (10,3%) i 297,2 M€ (10,0%).

Per a més informació, podeu consultar el lloc web del MICINN, així com l’apartat de Recursos Econòmics del portal web MERIDIÀ (en les properes setmanes es carregaran les dades detallades de les convocatòries 2010-2011). També podeu consultar el servei de Cerca per paraula clau per ampliar la informació sobre els projectes catalans, balears i valencians.

Balanç dels projectes d’investigació fonamental del MICINN (2004-2009)

MICINN

Les convocatòries de projectes d’investigació fonamental no orientada del Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN) financen treballs experimentals o teòrics de 2-3 anys per obtenir nous coneixements científics. L’actualització dels informes corresponents del portal MERIDIÀ (apartat de Recursos Econòmics) permet concloure que, en el sexenni 2004-2009, els Països Catalans han obtingut 6.631 projectes amb un subvenció global de 771,9 milions d’euros (M€). Aquestes xifres suposen un terç del global espanyol, en concret un 33,0% del nombre de projectes i un 34,9% dels imports atorgats.

Continua llegint

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter