Regional Innovation Scoreboard

Dos quadres d’indicadors sobre la innovació europea (2017)

RIS 2017La Comissió Europea (CE) ha publicat les noves edicions (2017) dels informes European Innovation Scoreboard i Regional Innovation Scoreboard. Cada informe presenta un quadre d’indicadors que analitza el rendiment de la innovació a escala estatal i regional. A més, es valoren les fortaleses i febleses dels sistemes d’innovació i s’ajuda a identificar les àrees de millora. En aquest context, les terres de llengua i cultura catalanes mantenen una tendència descendent que les allunya de la mitjana europea.

En relació a l’European Innovation Scoreboard 2017, el quadre analític constata que el rendiment de la innovació ha continuat creixent a la Unió Europea (UE), però de forma desigual. Així, 15 països han millorat, mentre que 13 han empitjorat. Des d’una perspectiva mundial, Europa s’apropa al Canadà i als Estats Units d’Amèrica, però s’allunya de Corea del Sud i del Japó. D’altra banda, la Xina redueix ràpidament l’avantatge actual de la UE.

L’European Innovation Scoreboard 2017 presenta un quadre analític revisat respecte a edicions anteriors, per adaptar-se a l’evolució de les prioritats polítiques, la teoria econòmica i la disponibilitat de dades. Actualment el sistema de mesurament disposa de 4 tipus principals d’indicadors, 10 dimensions d’innovació i 27 indicadors.

En funció dels resultats mitjans en matèria d’innovació, els estats membres es classifiquen en 4 grups: líders en innovació; innovadors forts (per sobre de la mitjana europea); innovadors moderats (per sota de la mitjana); i, finalment, innovadors modestos. Suècia continua al capdavant del continent, seguida per Dinamarca, Finlàndia, els Països Baixos, el Regne Unit i Alemanya. D’altra banda, l’Estat espanyol se situa en la categoria de països innovadors moderats.

Continua llegint

Dos informes sobre l’estat de la innovació europea (2016)

La innovació és un factor clau per al creixement econòmic. Les edicions noves de dos informes publicats per la Comissió Europea (CE) analitzen el progrés general de la innovació europea a escala estatal i regional. En aquest context, els territoris de llengua i cultura catalanes segueixen una tendència descendent que els allunya de la mitjana europea.

a) «2016 European Innovation Scoreboard»

EIS 2016L’informe «2016 European Innovation Scoreboard» (abans «Innovation Union Scoreboard») proporciona una anàlisi comparativa del comportament en innovació dels 28 països membres de la Unió Europea (UE), a més d’Islàndia, Israel, Macedònia, Noruega, Sèrbia, Suïssa, Turquia i Ucraïna. L’estudi valora les fortaleses i debilitats dels sistemes nacionals d’innovació i identifica les àrees a millorar. Els 25 indicadors d’innovació usats corresponen a 8 dimensions: recursos humans; sistemes de recerca; finançament i suport; inversió privada; enllaços i emprenedoria; actius intel·lectuals; empreses innovadores; i, per últim, efectes econòmics.

A escala mundial, es constata que Europa segueix progressant per convergir amb als líders mundials en innovació (Corea del Sud, els Estats Units d’Amèrica i el Japó), però encara existeixen limitacions derivades de l’escassa inversió empresarial i un marc restrictiu.

Continua llegint

RIS 2012: 190 regions europees classificades segons el nivell d’innovació

Regional Innovation Scoreboard (RIS) 2012La innovació és un element clau per al creixement econòmic i l’ocupació. La Comissió Europea (UE) acaba de publicar el Regional Innovation Scoreboard (RIS) 2012, que ofereix una avaluació comparativa del nivell d’innovació de 190 regions de la Unió Europea (UE), Croàcia, Noruega i Suïssa. L’estudi classifica les regions en quatre grups (cada un subdividit en grau alt, mitjà i baix):
– 1r grup (Leader): 41 regions
– 2n grup (Follower): 58 regions
– 3r grup (Moderate): 39 regions
– 4t grup (Modest): 52 regions

Els resultats mostren que hi ha una diversitat considerable pel que fa als resultats regionals d’innovació, a nivell europeu i també dins de cada Estat. Les regions més innovadores estan localitzades a Suècia, Dinamarca, Alemanya i Finlàndia. En global, l’Estat espanyol se situa al 3r grup, però Aragó, Catalunya, Madrid, Navarra i el País Basc pugen al 2n grup. Així, Catalunya és classificada com a Follower-medium, per darrere de Madrid, Navarra i el País Basc, que són  Follower-high. D’altra banda, el País Valencià obté la classificació Moderate-low, mentre que les Illes Balears tanquen la llista de l’Estat, catalogades com a regió  Modest-medium.

Continua llegint

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter