Repositoris

RECOLECTA: Nous serveis per a la cerca conjunta a 75 repositoris científics

RECOLECTARECOLECTA és una plataforma que agrupa els repositoris científics espanyols i que, a més, proporciona serveis als investigadors, als gestors d’aquests sistemes i als agents de política científica.

A partir de la col·laboració entre la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) i la Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN), RECOLECTA va néixer amb l’objectiu de crear una infraestructura estatal de repositoris científics en accés obert. Ara bé, cal complir amb el protocol OAI-PMH (Open Archives Initiative-Protocol Metadata Harvesting), una eina d’interoperabilitat que permet l’intercanvi d’informació per realitzar cerques que abracin la informació recopilada en els diferents recursos i repositoris associats.

Ara, la FECYT ha fet pública la incorporació de 3 noves funcionalitats a RECOLECTA:
Buscador: Cerca a tota la producció científica espanyola recollida a RECOLECTA, que actualment agrupa 1,38 milions de documents.
Herramienta de validación: Eina exclusiva per als gestors que permet validar recursos complets o conjunts independents.
Repositorios recolectados: Taula amb els 75 repositoris, portals de revistes o revistes individuals continguts a RECOLECTA. La gran majoria corresponen a universitats i organismes públics de recerca, i 20 són dels territoris de llengua i cultura catalanes: 14 de Catalunya, 5 del País Valencià i 1 de les Illes Balears.

Per a més informació, podeu accedir al lloc web de RECOLECTA

OpenAIRE: Europa aposta per l’accés obert

OpenAIRE (Open Access Infraestructure for Research in Europe) és un projecte finançat pel 7th Framework Programme (FP7) i l’European Research Council (ERC) que impulsa l’accés obert de la recerca científica generada a Europa.  La infraestructura electrònica proporciona els mecanismes de suport adients per a la identificació, dipòsit, accés i control dels articles d’investigació. En aquest marc, la Comissió Europea (CE) ha engegat la iniciativa OpenAIRE Plus que n’amplia el projecte inicial.

OpenAIRE permet manipular articles i altres formes de publicacions científiques (preprints, actes de conferències, etc.) a escala d’usuari. A més, proporciona una xarxa de repositoris institucionals oberts a diversos camps del coneixement. També inclou un cercador amb el qual es poden fer cerques de documents per llengua, projecte, àrea científica, programa i any de publicació. D’altra banda, disposa de funcions de valor afegit com eines de seguiment a través de l’anàlisi documental i de les estadístiques d’ús, entre d’altres.

D’altra banda, l’OpenAIRE Plus dóna continuïtat al projecte OpenAIRE amb la incorporació de col·leccions de dades de recerca (dataset) conjuntament amb els articles científics resultants. Aquesta iniciativa (encara en versió beta) té un enfocament multidisciplinari a causa de la heterogeneïtat de les dades (tipus de propietat intel·lectual, polítiques, nivells d’accés, etc.) i de les diverses comunitats que integra. La Fundación Española para la Ciencia y Tecnologia (FECYT) dóna suport a la implantació del projecte a Espanya.

Per a més informació sobre ambdós projectes podeu consultar els llocs web de l’OpenAIRE i la versió beta de l’OpenAIRE Plus. A més podeu donar una ullada a les diverses entrades sobre accés obert publicades al Blog de l’OR-IEC.

Repositori TDX: Tesi doctoral 15.000

El divendres 25 d’octubre es du a terme un acte de celebració de la tesi doctoral 15.000 al dipòsit oficial de tesis TDX (Tesis Doctorals en Xarxa), organitzat per l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP). Durant l’acte, el professor Joan Manuel del Pozo, ex-conseller d’Educació i Universitats de la Generalitat de Catalunya, pronunciarà la conferència «Una reflexió sobre la nostra recerca universitària». La sessió tindrà lloc a les 12 hores a l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) i cal inscripció prèvia.

TDX és un repositori cooperatiu que conté, en format digital, tesis doctorals llegides a les universitats de Catalunya i d’altres comunitats autònomes. La consulta de les tesis és d’accés lliure i permet realitzar cerques per text complet; per autor/a, director/a; títol; matèria; universitat i departament on s’ha llegit; any de defensa, etc. Els objectius d’aquest repositori, gestionat i coordinat pel Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) i el Centre de Serveis Científics i Acadèmics de Catalunya (CESCA), són:
Difondre, arreu del món i a través d’internet, els resultats de la recerca universitària.
Incrementar l’accés i visibilitat del treball dels autors.
Afavorir l’edició digital en accés obert de la producció científica pròpia.

La tesi 15.000 és de l’autora Mònica Ortiz de Pinedo i porta per títol Jaume Cabré: literatura i música. Ha estat dirigida per Montserrat Corretger i presentada en el Departament de Filologia Catalana de la Universitat Rovira i Virgili (URV).

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de TDX així com l’entrada publicada el 31 de gener de 2012 al Blog de l’OR-IEC.

Zenodo, un dipòsit europeu que facilita compartir publicacions i dades científiques

ZenodoEn funcionament des del mes de maig de 2013, Zenodo és un dipòsit digital obert que ha estat creat per la infraestructura OpenAIRE i l’European Organization for Nuclear Research (CERN), amb el suport de la Unió Europea (UE). Zenodo exemplifica una nova generació de dipòsits digitals que impulsa la integració entre la producció científica, els conjunts de dades i la informació de finançament.

Es tracta d’un servei senzill i innovador que facilita compartir i difondre els resultats de recerca de tots els camps científics que no formen part de dipòsits institucionals o temàtics. En concret, Zenodo permet als investigadors, projectes europeus i institucions:
Compartir fàcilment els resultats en una àmplia varietat de formats (textos, fulls de càlcul, imatges, enregistraments d’àudio i vídeo, etc.)
Fer visibles els outputs científics, aconseguir que siguin acreditats i citats (inclou un identificador permanent de tipus DOI), i integrar-los en línies de finançament de les agències.
Accedir i reutilitzar de forma fàcil els resultats de recerca compartits.

Zenodo s’integra en la infraestructura OpenAIRE i, a més, impulsa la càrrega amigable gràcies a la comunicació amb serveis com DropBox, Mendeley, ORCID o CrossRef. També contempla estratègies de preservació digital a llarg termini i permet establir llicències flexibles per gestionar els drets. Actualment conté 730 documents, entre publicacions, pòsters, presentacions, conjunts de dades, imatges i enregistraments d’àudio i vídeo.

Per a més informació, podeu consultar el dipòsit digital Zenodo.

NARCIS, la porta d’entrada a la informació científica d’Holanda

NARCISL’existència de sistemes d’informació científica integrats i fiables és una necessitat fonamental d’un sistema d’R+D que vulgui desenvolupar al màxim les seves potenciales. En aquest sentit, NARCIS (National Academic Research and Collaborations Information System) és una iniciativa holandesa que ha esdevingut un referent internacional. Es tracta d’un projecte col·laboratiu impulsat per la Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW) que s’ha consolidat com el principal portal per buscar informació científica a Holanda.

A partir dels dipòsits digitals d’universitats i instituts de recerca, NARCIS permet la consulta fàcil i integrada de diferents tipus d’informació científica:
– 740.293 publicacions (articles, capítols de llibre, tesis doctorals, comunicacions, patents…).
– 26.544 conjunts de dades científiques.
– 56.484 projectes de recerca.
– 48.880 investigadors.
– 2.920 entitats.

Ara per ara, NARCIS encara no es pot utilitzar per consultar el currículum complet de publicacions dels investigadors, però es treballa per incorporar les dades dels sistemes propis de les organitzacions científiques holandeses.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de NARCIS.

Zotero, un gestor de referències documentals

Zotero és un gestor gratuït de referències bibliogràfiques, fet amb codi lliure, dissenyat per a emmagatzemar, administrar i citar informació bibliogràfica. Aquesta eina recopila tota la investigació en una única interfície de cerca i permet importar i exportar dades d’altres gestors. El programa el desenvolupa el Center for History and New Media (CHNM) de la George Mason University.

Zotero permet la captura directa des del web de dades bibliogràfiques de molts ítems: articles, documents de pàgines web, obres d’art, pel·lícules, sons, o qualsevol altre recurs. Les dades recuperades s’organitzen en carpetes, perquè en sigui més fàcil el tractament, i s’insereixen en la bibliografia del treball d’on formen part, en els formats que s’hagin especificat. Els usuaris poden afegir-hi notes, etiquetes i la seva pròpia informació. Aquestes referències poden exportar-se com a bibliografies. El programa és de codi obert i extensible, i permet que grups de recerca puguin interaccionar compartint dades o analitzant la recerca de forma conjunta.

Per a més informació sobre el gestor podeu accedir al lloc web de Zotero.

Mendeley facilita la gestió de la informació científica

Mendeley és una xarxa social acadèmica creada l’any 2007 que dóna suport a l’organització de la informació científica. En aquest sentit, permet a l’investigador gestionar les referències bibliogràfiques, col·laborar i compartir la recerca amb altres persones, i explorar noves tendències de recerca. Per a gestionar els documents, organitzar la biblioteca i generar citacions, Mendeley ofereix gratuïtament una aplicació (Mendeley Desktop) que l’usuari, després de registrar-se, es pot instal·lar a l’escriptori de l’ordinador. L’accés als documents es pot realitzar a través d’ordinadors i dispositius mòbils.

Continua llegint

TDX, repositori oficial per a les tesis de les universitats catalanes

L’Acord de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya sobre els estudis de doctorat i el procediment per a la creació de les escoles de doctorat, aprovat el mes de desembre de 2011, estableix que les tesis llegides i aprovades a les universitats del sistema universitari de Catalunya han de ser introduïdes en un repositori institucional. Aquest dipòsit oficial  d’informació digital de les tesis és el TDX (Tesis Doctorals en Xarxa) del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC). Actualment disposa de 11.161 tesis llegides a les universitats dels territoris de llengua i cultura catalanes, 710 de la resta d’universitats espanyoles i 32.614 consultables a través del protocol OAI-PMH.

Continua llegint

OpenGrey, el repositori de literatura grisa europea

OpenGreyOpenGrey és un dipòsit digital especialitzat en literatura grisa europea que ofereix accés obert a 700.000 referències bibliogràfiques. Inclou diversos tipus de documents, com tesis doctorals, conferències, informes tècnics, publicacions oficials procedents de tots els països europeus i, des del 2008, enllaços als documents a text complet de les conferències GreyNet International. A més, permet exportar les referències en format XML o mitjançant el gestor gratuït Zotero.

El nou repositori OpenGrey és el successor de l’antic OpenSIGNLE. Es tracta d’una iniciativa de l’Institut de l’Information Scientifique et Technique (INIST-CNRS) per transferir els continguts d’una base de dades comercial a l’àmbit de l’Open Acces, incloent-hi els resultats de 25 anys compilant i referenciant literatura grisa dels diferents ens europeus. Espanya hi participa com a soci mitjançant l’Instituto de Estudios Documentales sobre Ciencia y Tecnología (IEDCYT) del CSIC.

Rànquing web de repositoris del món

Internetlab

El Rànquing Web de Repositoris del Món és una iniciativa del Laboratorio de Cibermetria del CSIC, que es dedica a l’anàlisi quantitatiu de la informació electrònica que circula per Internet, concretament aquella relacionada amb el procés de generació i comunicació acadèmica del coneixement científic.

Continua llegint

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter