RIS3 Balears

La FECYT publica 3 nous informes economètrics sobre innovació empresarial

PITECLa Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) ha publicat tres estudis economètrics a partir del Panel de Innovación Tecnológica (PITEC) de l’any 2016. Aquesta base de dades permet fer un seguiment de les activitats d’innovació tecnològica de les empreses de l’Estat espanyol. Des de l’any 2003, l’objectiu final és contribuir a millorar la informació estadística disponible sobre aquestes activitats i crear les condicions per realitzar investigacions científiques.

L’informe «Inversión privada en I+D, apoyo público e innovación en los años de crisis» descriu i analitza l’evolució de la inversió en innovació empresarial durant el període 2005-2013, que inclou una fase expansiva i una altra de recessiva. Els resultats posen de manifest que a partir de l’any 2011 la introducció d’innovacions de procés o de producte al mercat va disminuir significativament.

L’informe «Análisis de la diversidad innovadora de las regiones españolas. RIS3» estudia les Estratègies d’Especialització Intel·ligent en Recerca i Innovació (RIS3) que s’emmarquen en l’estratègia de creixement Europa 2020 de la Unió Europea (UE). Als territoris de llengua i cultura catalanes cal esmentar les estratègies RIS3CAT (Catalunya), RIS3 Balears (Illes Balears) i RIS3-CV (País Valencià). L’informe analitza les característiques de les activitats empresarials innovadores segons la dimensió regional i sectorial. L’objectiu final és ampliar els instruments quantitatius per diagnosticar, seguir i avaluar els resultats de les RIS aprovades per les comunitats autònomes. Els resultats mostren una gran diversitat de perfils regionals d’innovació a l’Estat espanyol, amb Madrid, Catalunya i el País Basc com a territoris capdavanters.

Finalment, l’informe «Restricciones financieras y el abandono de proyectos de innovación en las empresas españolas» analitza la incidència de les barreres financeres en l’abandonament de projectes d’innovació, amb èmfasi especial en les fases de disseny i execució del projecte. Es tracta d’un treball empíric que cobreix el període 2005-2013 i que es fonamenta en la informació del PITEC.

Per a més informació, podeu consultar la pàgina del PITEC al lloc web de la FECYT.

Convocatòria: Subvencions per fomentar i impulsar la transferència del coneixement i/o la innovació en el sector productiu i empresarial amb seu a les Illes Balears (2015)

RIS3 BalearsLa Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears ha obert la convocatòria de l’any 2015 de Subvencions per fomentar i impulsar la transferència del coneixement i/o la innovació en el sector productiu i empresarial adreçades a agrupacions empresarials innovadores i clústers basats en el coneixement i/o tecnològics amb seu a les Illes BalearsLa finalitat és potenciar la transferència del coneixement i/o la innovació en els sectors productiu i empresarial, i contribuir a executar l’Estratègia Regional de Recerca i Innovació per a l’Especialització Intel·ligent de les Illes Balears (RIS3) i les àrees estratègiques definides en el Pla de Ciència, Tecnologia, Innovació i Emprenedoria de les Illes Balears (2013-2017).

La convocatòria s’organitza en 3 modalitats:
– Línia A: creació de noves agrupacions empresarials innovadores o clústers.
– Línia B: enfortiment i consolidació de l’estructura de coordinació i gestió de les agrupacions empresarials innovadores o clústers constituïdes.
– Línia C: projectes i actuacions específiques destinades a enfortir el coneixement, el potencial innovador i la competitivitat empresarial.

L’import màxim que es destina a aquesta convocatòria és de 640.000 euros per al període 2015-2016. El termini de sol·licitud finalitzarà el dia 2 de març de 2016.

Per a més informació, podeu consultar la Seu electrònica del Govern de les Illes Balears.

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter