RIS3CAT

Eurecat, el centre d’innovació industrial de referència

eurescatEurecat és el gran centre tecnològic de Catalunya resultant de la integració dels centres tecnològics ASCAMM; Barcelona Media; BDigital; Cetemmsa; CTM i Leitat (en 2 mesos es fixarà el full de ruta d’incorporació d’aquest últim). L’objectiu d’Eurecat és proveir tecnologia diferencial i coneixement avançat al teixit empresarial per solucionar les seves necessitats d’innovació i impulsar la competitivitat. Aquest centre d’innovació industrial té un volum de negoci de 50 milions d’euros, i integrarà a finals del 2015 a més de 700 professionals.

El patronat de la fundació Eurecat té representació de cada un dels centres tecnològics fundadors, de la Generalitat de Catalunya i de companyies representatives dels 7 àmbits de l’Estratègia d’Especialització Intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT), exigida per la Comissió Europea (CE). El fet que les empreses entrin a formar part del patronat permetrà que el centre conegui de primera mà les tendències del mercat i què demanden les empreses catalanes.

L’objectiu és que l’any 2016 el centre estigui definitivament constituït, es situï com a referent en innovació industrial a Catalunya i potenciï el model de transferència tecnològica al nostre país. Amb aquesta integració, els centres guanyaran massa crítica, i seran més eficients i competitius per garantir que les pimes catalanes accedeixin a alts nivells d’innovació i transferència tecnològica.

Un cop finalitzat el procés d’integració dels centres, el patronat d’Eurecat valorarà si hi ha altres centres TECNIO que puguin formar-ne part, via integració futura o via acords estables de col·laboració. En aquest darrer cas, caldrà que el centre estigui especialitzat en una determinada tecnologia que permeti ampliar el catàleg d’Eurecat o que el centre guanyi dimensió.

Per a més informació podeu consultar la nota de premsa publicada a la Generalitat de Catalunya.

326,7 milions d’euros en Fons FEDER per activitats d’R+D+I a Catalunya (2014-2020)

fons-europeus_new.jpg_608858231El Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) suposarà una inversió de 868,4 milions d’euros a Catalunya els pròxims 7 anys (2014-2020), xifra que representa un 68,1% més de recursos rebuts durant el període de programació anterior (2007-2013). Durant l’actual període de programació, la política de cohesió de la Unió Europea (UE) prioritza les regions desenvolupades i tractores que, com Catalunya, han de liderar i empènyer la recuperació de l’economia europea. En aquest sentit, els recursos procedents del FEDER es destinaran, en la seva major part, a sectors d’activitat d’alt valor afegit i amb una forta capacitat d’arrossegament d’altres inversions.

El nou Programa Operatiu (PO) es preveu que comportarà una inversió total de 1.676,9 milions de cofinançament públic i privat que es centrarà en 5 eixos:
1. Recerca i Desenvolupament (326,7 milions, un 41% del total de recursos)
2. Millora de les TIC (60,2 milions, 7% del total)
3. Competitivitat de les pimes (151,9 milions, 19% del total)
4. Economia baixa en carboni (129 milions, 16% del total)
5. Conservació ambiental i promoció de l’eficiència dels recursos (132 milions, 16% del total)

En aquest marc, cal destacar que el 41% dels recursos disponibles es destinaran a potenciar la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació. Els projectes que es finançaran s’emmarcaran en l’Estratègia RIS3CAT que elabora estratègies d’R+D+I per a l’especialització intel·ligent i defineix les polítiques científiques i tecnològiques a Catalunya per al període 2014-2020. Així, es fomentaran els projectes de col·laboració entre empreses i institucions científiques en l’àmbit de l’R+D+I. A més, s’impulsaran mesures per a enfortir i consolidar les institucions i infraestructures.

D’altra banda, també es finançaran actuacions que s’emmarquen en l’Estratègia Catalunya 2020 (ECAT 2020). La finalitat principal és reactivar l’economia i reorientar el sector productiu cap a un nou model econòmic més intel·ligent, més sostenible i més integrador. Un dels 6 àmbits d’actuació de l’ECAT 2020 és la innovació i el coneixement.

Per a més informació podeu consultar la nota de premsa publicada al lloc web de la Generalitat de Catalunya.

Les Comunitats RIS3CAT es posen en funcionament

RIS3CAT

La Generalitat de Catalunya ha posat en marxa les Comunitats RIS3CAT, agrupacions voluntàries d’empreses i agents científics i tecnològiques que impulsen plans d’R+D+I de transformació econòmica en els àmbits sectorials líders. Es tracta de la concreció pràctica de l’Estratègia per a l’especialització intel·ligent RIS3CAT (2014-2020), aprovada l’any passat d’acord amb les directrius marcades per la Unió Europea (UE) amb l’estratègia Europe 2020.

En aquesta línia, ACCIÓ ha atorgat ajusts a les entitats coordinadores per dinamitzar i estructurar les potencials Comunitats RIS3CAT, que quedaran constituïdes a finals d’any després d’un procés competitiu de valoració dels projectes d’innovació de 3 anys de durada. Els ajuts d’ACCIÓ serveix per preparar les convocatòries d’acreditació de comunitats 2015 i 2016. Així, les Comunitats RIS3CAT optaran a una acreditació específica de la Generalitat de Catalunya, que dóna opció a obtenir un ajut europeu a través del Programa Operatiu FEDER de Catalunya (2014-2020) (es preveu destinar 72 milions d’euros provinents de fons europeus i mobilitzar més del doble a través de capital privat).

Continua llegint

Convocatòria: Ajuts per a la coordinació i lideratge d’actuacions destinades a la dinamització i estructuració de potencials comunitats RIS3CAT (2014)

RIS3CATACCIÓ ha obert la convocatòria dels Ajuts per a la coordinació i lideratge d’actuacions destinades a la dinamització i estructuració de potencials comunitats RIS3CAT per a l’any 2014. En el marc de l’estratègia Europa 2020 de la Unió Europea (UE), la Generalitat de Catalunya va aprovar el febrer de 2014 l’Estratègia per a l’especialització intel·ligent a Catalunya (RIS3CAT) per al període 2014-2020. Per a la seva implementació, cal desenvolupar nous instruments com les Comunitats RIS3CAT: agrupacions d’empreses i d’agents del sistema R+D+I que impulsen plans de transformació econòmica de les activitats productives emmarcades en els àmbits sectorials líders definits: Alimentació; Química, energia i recursos; Indústries relacionades amb la mobilitat sostenible; Sistemes industrials; Indústries basades en el disseny; Indústries de la salut; i Indústries culturals i basades en l’experiència.

Les Comunitats RIS3CAT optaran a una acreditació específica de la Generalitat de Catalunya, que dóna opció a obtenir un ajut europeu que es vehicula a través del Programa Operatiu FEDER de Catalunya (2014-2020). En aquesta convocatòria, les actuacions subvencionables són liderar, coordinar i dinamitzar grups d’empreses i agents R+D+I que puguin esdevenir una comunitat potencial per a les properes convocatòries d’acreditació de l’any 2015 o 2016. La quantitat màxima destinada a la línia d’ajuts és de 300.000 euros.

Són beneficiaris d’aquest ajut les empreses i agents del sistema R+D+I, és a dir, organismes públics de recerca; els adscrits o dependents d’altres administracions públiques; les universitats sense finalitat de lucre; els agents de la Xarxa Tecnològica de Catalunya (TECNIO); els centres de recerca CERCA; els centres tecnològics i centres de suport a la innovació tecnològica; i, per últim, les entitats privades sense afany de lucre amb capacitat de prestar serveis d’R+D+I. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 29 de desembre de 2014.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web d’ACCIÓ.

S’aprova RIS3CAT, l’estratègia de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT)

RIS3CATEl Govern de la Generalitat de Catalunya ha aprovat RIS3CAT, l’estratègia de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent de Catalunya, que ha de garantir que les inversions en R+D+I cofinançades per la Unió Europea (UE) es tradueixin en creixement econòmic i creació d’ocupació al territori.  Resultat de més d’un any de treball interdepartamental, s’emmarca en l’Estratègia Catalunya 2020 (ECAT 2020), un full de per reactivar l’economia i reorientar el sector productiu cap a un model econòmic més intel·ligent, més sostenible i més integrador. La RIS3CAT suposa una oportunitat per connectar el sistema d’R+D+I amb el teixit productiu.

L’especialització intel·ligent és un requeriment previ per a les inversions en R+D+I cofinançades amb fons europeus. Els estats membres i les regions han de detectar les  potencialitats i concentrar els fons europeus en les activitats econòmiques que realment tinguin capacitat de transformació del territori. Es preveu que Catalunya rebi, en el període 2014-2020, 1.980 milions d’euros de fons europeus, un 44% més que en el període anterior.

A partir dels objectius estratègics, la RIS3CAT defineix 4 eixos d’actuació: Àmbits sectorials líders; Activitats emergents; Tecnologies facilitadores transversals; i, per últim, Entorn d’innovació. L’estratègia aposta per la col·laboració dels agents (sistema d’R+D+I, empreses, administracions públiques i usuaris de la innovació). En aquest sentit, la RIS3CAT és una estratègia que lidera el Govern, però que protagonitzen els agents del sistema de recerca i innovació.

Per a més informació, es poden consultar els llocs web de RIS3CAT i de l’ECAT 2020.

Estratègia per a l’’especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT)

Les estratègies regionals d’innovació per a l’especialització intel·ligent (Regional Innovation Strategies for smart specialisation, RIS3) són un element clau de l’estratègia Europa 2020 per a un creixement econòmic i social intel·ligent, sostenible i integrador. En el context català, el document de treball de l’estratègia per a l’especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT), elaborat pel Govern, es presentarà a consulta pública seguint la metodologia de la guia de la RIS3 de la Comissió Europea (CE).

Les estratègies de la RIS3 són agendes de transformació econòmica que tenen la innovació i el coneixement com a motors, i que es caracteritzen pels elements següents: priorització (choices); reforçament dels avantatges competitius, mobilització de talent i ajust de les capacitats d’R+D+I (competitive advantage); massa crítica de recursos i talent, cooperació intersectorial i interregional (critical mass); i finalment, lideratge col·laboratiu (collaborative leadership).

El document de treball de la RIS3CAT, elaborat pel suport d’experts en especialització intel·ligent, recerca, innovació i teixit productiu, s’estructura en cinc apartats:
1. Introducció de la RIS3CAT en el context d’Europa i Catalunya.
2. Anàlisi de les fortaleses, les febleses, les amenaces i les oportunitats de l’economia catalana.
3. Condicionants; reptes i objectius estratègics; visió 2020; estructuració.
4. Instruments.
5. Governança i sistema de seguiment, avaluació i revisió.

Per a més informació sobre el contingut del document podeu consultar el lloc web de la Generalitat de Catalunya.

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter