SCI-EXPANDED

Amb quins països col·laboren els científics de Catalunya?

Web of ScienceEl nombre d’articles publicats en col·laboració amb investigadors d’altres països és un bon indicador de la qualitat de la recerca d’un sistema científic. A partir de la base de dades Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED, Thomson Reuters), l’Observatori de la Recerca (OR-IEC) ha elaborat l’Informe Articles SCI-EXPANDED amb col·laboració internacional, per països, que presenta les dades de les publicacions d’investigadors de Catalunya en el període 2000-2009. Tots els indicadors mostren una evolució positiva en el procés d’internacionalització de la recerca catalana: per exemple, el percentatge de col·laboració amb la majoria de països ha crescut per sobre del 50% des de l’any 2000.

Continua llegint

Els articles científics catalans han augmentat un 119,7% en el darrer decenni

Thomson ReutersLa base de dades Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED, Thomson Reuters) és una de les principals fonts d’informació per conèixer la investigació científica mundial. A partir de la base de dades, l’Observatori de la Recerca (OR-IEC) ha elaborat l’Informe Articles Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), per disciplines, que recopila informació bibliomètrica de les publicacions d’investigadors dels centres científics de Catalunya en el període 2000-2009. Les dades permeten apropar-se al ressò internacional de la recerca i es poden consultar segons les disciplines temàtiques del Journal Citation Reports (JCR), Science Edition.

Continua llegint

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter