Science (Revista)

Catalunya ocupa la quarta posició mundial en citacions per document a «Nature» i «Science»

Nature & Science«Nature» i «Science» són dues de les principals revistes científiques del món, amb un gran impacte internacional. En l’entrada del passat mes d’octubre, l’Observatori de la Recerca de l’IEC (OR-IEC) analitzava la producció d’institucions catalanes, publicada a ambdues revistes en el període 2001-2012, des d’una perspectiva quantitativa (número de documents). Ara, volem analitzar factors qualitatius: Quina ha sigut la repercussió de l’activitat científica catalana que es publica a les revistes «Nature» i «Science»? És comparable amb la de països capdavanters? En darrer terme, volem determinar la nostra posició en el panorama internacional de la investigació de frontera a partir del reconeixement obtingut.

Com a principal conclusió, cal destacar que Catalunya presenta una aportació científica equiparable amb els països analitzats, en alguns anys fins i tot superior a la majoria. De fet, Catalunya ocupa el 4t lloc en l’Índex de Citacions per Document del període 2001-2012. Per tant, hem de treballar per a preservar una estructura  emergent i amb ressò científic internacional.

Continua llegint

El Grup de Recerca en Bibliometria (BAC) publica dos interessants estudis

El Grup de Recerca en Bibliometria (BAC) ha fet públics dos nous estudis bibliomètrics sobre els resultats de l’activitat científica. BAC és un grup d’investigació on hi participen la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI), la Institució Centres de Recerca de Catalunya (CERCA), el Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) i la Fundació Pasqual Maragall per a la Recerca sobre l’Alzheimer (FPM). Des de l’any 2011, aquest grup és soci bibliomètric de Thomson Reuters, fet que li ha permès treballar amb bases de dades ad hoc com, per exemple, National Citation Report for Spain (NCR) i National Science Indicators (NSI).

Realitzat per encàrrec de la Generalitat de Catalunya, el primer estudi rep el títol de NCR Catalunya 1995-2009: Evolució de la producció científica de Catalunya en els últims quinze anys. L’anàlisi constata que el sistema científic d’R+D català ha augmentat la seva capacitat productiva d’articles, revisions i proceeding papers en un 48% de mitjana, fins a arribar a l’1% del món i el 3% d’Europa l’any 2009. Pel que fa a l’impacte internacional del coneixement produït a Catalunya, també ha crescut de forma considerable. Així, la taxa de citació normalitzada és un 11,6% superior a la mitjana mundial i Catalunya supera clarament la seva expectativa de publicacions en l’àmbit dels Highly Cited Papers. A més, les tendències de futur també són positives i fan pensar que el sistema científic català continuarà creixent.

Continua llegint

Quants documents publiquen els científics catalans a les revistes «Nature» i «Science»?

Nature & Science«Nature» i «Science» són dues de les principals revistes científiques del món, amb un gran impacte internacional. Per tant, el nombre de documents publicats en aquestes dues revistes és un dels indicadors a tenir en compte a l’hora de calibrar un sistema científic.

L’Observatori de la Recerca de l’IEC (OR-IEC) ha analitzat les dades bibliomètriques de la producció científica d’institucions catalanes publicada a ambdues revistes en el període 2001-2012. A més, s’han comparat les dades de Catalunya amb la dels altres països que també publiquen a «Nature» i «Science». Així, des de l’any 2001, el nombre de documents d’institucions catalanes ha crescut exponencialment, fins a representar un 0,83% del total en el quadrienni 2009-2012. Els resultats són encara millors si considerem l’indicador de nombre de documents per milió d’habitants, on Catalunya ocupa la 14a posició en el rànquing de països.

Continua llegint

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter