Scopus

La importància de publicar ciència en català

IIFVL’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (IIFV) va organitzar el 7 de juny de 2012 a la Universitat d’Alacant (UA) una jornada sobre “La difusió de l’activitat científica en llengua catalana i els processos d’avaluació”. L’Observatori de la Recerca (OR-IEC) hi presentà una comunicació, de la qual destacarem alguns elements interessants.

L’anglès és la llengua global de la ciència que arracona la resta, fins i tot idiomes potents com l’espanyol, el francès, el xinès o l’alemany. En aquest escenari, és important fer i publicar ciència en una llengua «minoritària» com el català? La resposta ha de ser afirmativa de manera radical. El nostre idioma s’ha de desenvolupar en tots els àmbits de la vida. En ciència, això és especialment important perquè no podem deixar de designar noves descobertes, teories, conceptes, tècniques, etc. En cas contrari, la nostra realitat, parlada o escrita en català, quedaria escapçada.

A continuació s’examina quina és la situació real de la ciència en català a partir de dades objectives sobre revistes, articles, tesis doctorals o monografies.

Continua llegint

Anàlisi comparativa de la producció científica catalana

S’ha publicat l’informe “Anàlisi comparativa internacional de la producció científica dels agents de recerca de Catalunya: una visió de sistema” elaborat per l’Oficina de Coordinació en Recerca i Innovació (OCRI) del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. L’informe presenta, en un primer apartat, una anàlisi de la situació del sistema d’R+D+I català i les seves institucions en el context internacional. La segona part de l’informe consta d’una anàlisi comparativa en referència a d’altres països del nostre context (Espanya, França, Alemanya, Regne Unit, Irlanda, Holanda, Bèlgica i Països Nòrdics).

Continua llegint

Indicadors bibliomètrics de l’activitat científica de Catalunya (Scopus, 2003‐2008)

S’ha publicat l’informe Indicadors bibliomètrics de l’activitat científica de Catalunya (Scopus, 20032008), un projecte conjunt del Grup de Recerca SCImago, l’Institut de Polítiques i Béns Públics del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). L’estudi conté dades bibliomètriques sobre publicacions científiques extretes de la base de dades Scopus d’Elsevier, que són indicadors clau sobre el sistema de producció científica. L’estudi se centra en les dades de Catalunya, però es mostren comparatives amb altres autonomies, amb el global d’Espanya i amb la resta del món. També s’inclouen rànquings de les entitats de recerca (centres de recerca, universitats i institucions sanitàries catalanes) per volum de producció.

Continua llegint

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter