Subvencions

Catalunya perd posicions en la distribució autonòmica del Plan Nacional de I+D+I (2001-2011)

Plan Nacional I+D+IEn el moment actual de retallades en la inversió pública en R+D+I, és important disposar d’informació detallada sobre el finançament científic i tecnològic per part de les diferents administracions. En aquest sentit, al portal web MERIDIÀ s’ha actualitzat l’Informe Activitats del Plan Nacional de I+D+I, per comunitats autònomes, que abraça el període 2001-2011. L’informe presenta el finançament estatal d’activitats d’R+D+I en tres edicions successives del Plan Nacional de I+D+I, estructurades per modalitats (projectes d’investigació, recursos humans, equipaments i infraestructures, etc.).

En termes absoluts, Madrid i Catalunya ocupen les primeres posicions estatals, seguides per Andalusia, el País Valencià i el País Basc. Ara bé, la situació canvia quan es ponderen les dades de finançament per habitant, on destaquen clarament Navarra, el País Basc i Madrid. L’anàlisi per modalitats també ofereix informació interessant com, per exemple, el lideratge absolut de Catalunya en l’Acción Estratégica de Salud o d’Andalusia en infraestructures i equipament.

La font d’informació és la Comissió Interministerial de Ciència i Tecnologia (CICYT) i, posteriorment, el Ministeri d’Economia i Competitivitat (MINECO). Cal tenir en compte que les dades corresponents a l’any 2000 no van ser publicades i, a més, alguns indicadors s’han deixat d’actualitzar per part del govern espanyol (per exemple, la distinció entre subvencions i préstecs). D’altra banda, només les modalitats de projectes d’investigació, recursos humans i equipament i infraestructura ofereix informació completa del període 2001-2011.

Continua llegint

Convocatòria: Investigaciones relacionadas con los estudios de las mujeres y del género (2011)

El Instituto de la Mujer convoca subvencions per a la realització d’investigacions relacionades amb els estudis de la dona i gènere, per a l’any 2011. Els projectes han d’emmarcar-se en les línies d’investigació pròpies dels seminaris, instituts, centres i aules d’estudis de les dones que incorporen una perspectiva de gènere en la seva tasca investigadora, i han d’atendre’s a les bases reguladores de l’Ordre IGD/3723/2008 (modificada per l’Ordre IGD/1176/2010), i a la Resolució de la convocatòria.

Les subvencions poden ser sol·licitades per les entitats següents:

a) Universitats públiques, organismes públics de recerca, reconeguts com a tals per la Llei 13/1986, de 14 d’abril, de foment i coordinació general de la recerca científica i tècnica.

b) Universitats privades i altres entitats del mateix caràcter privat, sense ànim de lucre i amb finalitat investigadora legal o estatutària.

El termini de presentació de les sol·licituds és el 29 de juny del 2011. Per a més informació podeu consultar el lloc web del Instituto de la Mujer.

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter