TDX

Convocatòria: Ajuts per a tesis doctorals en català (TDCAT-DGR 2017)

AGAURL’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ha obert la convocatòria d’Ajuts per a tesis doctorals en català (TDCAT-DGR 2017). L’objectiu és atorgar ajuts per a tesis doctorals en català, que s’hagin defensat durant l’any 2016, destinats a contribuir a les despeses i les taxes administratives associades amb la finalització de la tesi doctoral i amb el tràmit d’obtenció del títol de doctor o doctora. L’import màxim global destinat a aquesta convocatòria és de 80.000 euros (500 per ajut).

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 4 de juliol de 2017. La documentació s’ha d’omplir a través de l’apartat Tràmits de la Generalitat de Catalunya. Addicionalment, cal que les tesis doctorals s’hagin incorporat al dipòsit de Tesis Doctorals en Xarxa (TDX) abans del 31 de desembre de 2017.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de l’AGAUR, així com altres entrades relacionades amb tesis doctorals, publicades en aquest Blog.

 

Repositori TDX: Tesi doctoral 15.000

El divendres 25 d’octubre es du a terme un acte de celebració de la tesi doctoral 15.000 al dipòsit oficial de tesis TDX (Tesis Doctorals en Xarxa), organitzat per l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP). Durant l’acte, el professor Joan Manuel del Pozo, ex-conseller d’Educació i Universitats de la Generalitat de Catalunya, pronunciarà la conferència «Una reflexió sobre la nostra recerca universitària». La sessió tindrà lloc a les 12 hores a l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) i cal inscripció prèvia.

TDX és un repositori cooperatiu que conté, en format digital, tesis doctorals llegides a les universitats de Catalunya i d’altres comunitats autònomes. La consulta de les tesis és d’accés lliure i permet realitzar cerques per text complet; per autor/a, director/a; títol; matèria; universitat i departament on s’ha llegit; any de defensa, etc. Els objectius d’aquest repositori, gestionat i coordinat pel Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) i el Centre de Serveis Científics i Acadèmics de Catalunya (CESCA), són:
Difondre, arreu del món i a través d’internet, els resultats de la recerca universitària.
Incrementar l’accés i visibilitat del treball dels autors.
Afavorir l’edició digital en accés obert de la producció científica pròpia.

La tesi 15.000 és de l’autora Mònica Ortiz de Pinedo i porta per títol Jaume Cabré: literatura i música. Ha estat dirigida per Montserrat Corretger i presentada en el Departament de Filologia Catalana de la Universitat Rovira i Virgili (URV).

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de TDX així com l’entrada publicada el 31 de gener de 2012 al Blog de l’OR-IEC.

Open Access Theses and Dissertations (OATD): Més d’un milió i mig de tesis doctorals en accés obert

OATDOpen Access Theses and Dissertations (OATD) és un nou recol·lector internacional de tesis doctorals, tesines i treballs de graduació en accés obert. En funcionament des de l’abril de 2013, OATD facilita l’accés a més d’1,6 milions de documents, inclosos els de Tesis Doctorals en Xarxa (TDX), el dipòsit cooperatiu gestionat i coordinat pel Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) i el Centre de Serveis Científics i Acadèmics de Catalunya (CESCA).

Les dades d’OATD provenen de més de 800 universitats i institucions científiques. Per a la recol·lecció de registres de dades, s’utilitza l’Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH), un protocol incorporat a la majoria de plataformes de dipòsits digitals (per exemple, DSpace, ePrints o Digital Commons). Un cop que el protocol està habilitat, els registres de metadades poden ser recollits per als sistemes de recol·lecció, tot mantenint els objectes digitals emmagatzemats en els seus dipòsits. Per tant, el protocol facilita la creació d’interfícies de consulta integrades.

El sistema disposa de diverses opcions de cerca per camps (títol, autor, resum, universitat/editor i matèries/paraules clau), a més de filtres per llengua (només n’hi ha 8, no inclou el català), data i disponibilitat de llicència de Creative Commons.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web d’OATD.

TDX, repositori oficial per a les tesis de les universitats catalanes

L’Acord de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya sobre els estudis de doctorat i el procediment per a la creació de les escoles de doctorat, aprovat el mes de desembre de 2011, estableix que les tesis llegides i aprovades a les universitats del sistema universitari de Catalunya han de ser introduïdes en un repositori institucional. Aquest dipòsit oficial  d’informació digital de les tesis és el TDX (Tesis Doctorals en Xarxa) del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC). Actualment disposa de 11.161 tesis llegides a les universitats dels territoris de llengua i cultura catalanes, 710 de la resta d’universitats espanyoles i 32.614 consultables a través del protocol OAI-PMH.

Continua llegint

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter