Tecnòlegs

Convocatòria: Ayudas para la contratación de tecnólogos para realizar actividades de I+D+i en las pymes (EMPLEA 2016)

La Secretaría de Estado de I+D+i ha obert la convocatòria de l’any 2016 de les Ayudas EMPLEA para la contratación y formación de tecnólogos para realizar actividades de I+D+i en las pymes. L’objectiu és incentivar el desenvolupament d’activitats d’R+D+I en les petites i mitjanes empreses i la creació d’ocupació de qualitat per als tecnòlegs que realitzin aquestes activitats per al període 2016-2018. Els ajuts finançaran la contractació de titulats universitaris i no universitaris en formació professional de grau superior o equivalent. El pressupost total és de 6 milions d’euros.

Les entitats beneficiàries poden ser: petites i mitjanes empreses; empreses spin-off i joves empreses innovadores. L’import total màxim per empresa no podrà superar els 200.000 euros o els 100.000 euros, en el cas que l’empresa operi en el sector del transport per carretera.

La presentació de sol·licituds s’ha de realitzar mitjançant la Seu electrònica del Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO). El termini finalitzarà el dia 4 de maig de 2016.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de la Secretaría de Estado de I+D+i.

Convocatòria: Ayudas EMPLEA para la contratación y formación de tecnólogos para realizar actividades de I+D+i en las empresas (2015)

La Secretaría de Estado de I+D+i ha obert la convocatòria de l’any 2015 de les Ayudas EMPLEA para la contratación y formación de tecnólogos para realizar actividades de I+D+i en las empresas. L’objectiu és incentivar les noves contractacions a temps complet de treball qualificat en el desenvolupament d’activitats d’R+D+I empresarial i contribuir a la consolidació i especialització de tecnòlegs en la gestió d’aquestes activitats per al període 2015-2017. Mitjançant la concessió de 100 milions d’euros en préstecs a entitats que realitzen activitats d’R+D+I, els ajuts finançaran la contractació de titulats universitaris. A més, s’inclou una subvenció total de 1,52 milions d’euros per realitzar una formació específica en gestió de l’R+D+I.

Les entitats beneficiàries poden ser: empreses; centres tecnològics i centres de suport a la innovació tecnològica; fundacions; agrupacions o associacions empresarials; agrupacions empresarials innovadores i plataformes tecnològiques. Aquestes entitats podran obtenir préstecs per finançar durant 1, 2 o 3 anys, despeses de personal de fins a 45.000 euros anuals (retribució bruta més seguretat social) i costos indirectes de fins al 20% de les despeses de personal.

La presentació de sol·licituds s’ha de realitzar mitjançant la Seu electrònica del Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO). El termini finalitzarà el dia 24 de març de 2015.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de la Secretaría de Estado de I+D+i.

Convocatòria: Ayudas EMPLEA (2014)

La Secretaría de Estado de I+D+i ha obert la convocatòria de l’any 2014 de les Ayudas EMPLEA, en el marc del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2013-2016). Mitjançant la concessió de préstecs a entitats que realitzen activitats d’R+D+I, els ajuts finançaran la contractació de titulats universitaris (EMPLEA-TU-2014) i de titulats no universitaris amb formació professional de grau superior o equivalent (EMPLEA-FPGS-2014). A més, els hi serà subvencionada la realització d’una formació específica en gestió de l’R+D+I.

Per tant, els objectius de les Ayudas EMPLEA són la contractació de tecnòlegs per a realitzar activitats d’R+D+I, així com la seva formació obligatòria per a capacitar-los com a gestors d’R+D+I. Els beneficiaris poden ser: empreses; centres tecnològics i centres de suport a la innovació tecnològica; fundacions; agrupacions o associacions empresarials; agrupacions empresarials innovadores i plataformes tecnològiques. La quantitat màxima destinada a finançar aquesta convocatòria és de 100 milions d’euros per als préstecs i de 1,5 milions per a les subvencions. En el cas dels ajuts a la contractació, el termini per presentar sol·licituds finalitzarà el dia 20 de gener de 2014.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de la Secretaría de Estado de I+D+i.

Convocatòria: INNCORPORA-Formación profesional de grado superior (INNCORPORA-FPGS 2011)

El Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN) ha obert la convocatòria INNCORPORA-FPGS per al període 2012-2014, dins del Programa Nacional de Contratación e Incorporación de Recursos Humanos. L’objectiu d’aquesta línia és promoure la contractació i reforçar la formació de tecnòlegs de formació professional de grau superior en el sector empresarial, per tal de millorar la qualificació del personal dedicat a l’R+D+I a Espanya, estimular la transferència de coneixement i tecnologia del sector productiu, i promoure la innovació empresarial.

Els beneficiaris d’aquests ajut inclouen empreses spin-off i Joves Empreses Innovadores (JEIs), centres tecnològics, centres de suport a la innovació tecnològica, associacions empresarials, i parcs científics i tecnològics, que desenvolupin projectes d’investigació industrial, desenvolupament experimental, o estudis de viabilitat tècnica.

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 31 d’octubre del 2011.

Per a informar-vos de les diverses línies d’ajuts del Subprograma INNCORPORA, podeu consultar el lloc web del MICINN, i també les entrades publicades el 25 de maig del 2011 i el 4 de juliol del 2011, en aquest mateix blog.

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter