TERMCAT

«Tesaurus de termes de recerca»

tesaurusEl «Tesarus de termes de recerca» és un treball elaborat a iniciativa de la Secretaria d’Universitats i Recerca, en col·laboració amb el TERMCAT. Es tracta d’una obra terminològica que aplega 10.000 termes de diversos àmbits del coneixement vinculats a la recerca, des de les ciències de la vida i la salut, fins a l’enginyeria o les ciències socials.

El tesaurus recull paraules clau i termes relacionats que s’utilitzen per a l’avaluació de propostes i sol·licituds d’ajuts en l’àmbit de la recerca, que es presenten a les convocatòries de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). El treball de recopilació de termes per àmbits no és exhaustiu sinó fruit de les necessitats detectades en relació amb l’etiquetatge de les propostes i sol·licituds en cada àmbit concret.

Aquest producte terminològic permet realitzar una consulta de termes mitjançant cerques simples i avançades (amb filtres per llengua, categoria lèxica i jerarquia). També es pot realitzar una consulta de totes les denominacions a través de l’accés alfabètic o l’accés temàtic. Cada fitxa del terme conté les denominacions en català i en anglès, tot i que en alguns casos també s’inclouen equivalències en castellà, francès i alemany, i definicions. A més, en cada fitxa es recull una o més àrees temàtiques d’aplicació i, si escau, la indicació de ‘paraula clau’. Finalment, hi ha la possibilitat de descarregar-se el tesaurus mitjançant la secció de Terminologia oberta.

Per a informar-vos en detall d’aquest treball podeu consultar el «Tesarus de termes de recerca».

TERMCAT tradueix al català dues normes UNE per a la gestió de l’R+D+I

El centre de terminologia de la llengua catalana TERMCAT ha publicat en català les normes UNE 166001 Gestió de l’R+D+I: Requisits d’un projecte d’R+D+I i UNE 166002 Gestió de l’R+D+I: Requisits del sistema de gestió de l’R+D+I. Des de l’any 2005 el centre col·labora amb l’Associació Espanyola de Normalització i Certificació (AENOR) i s’ocupa de l’elaboració de la versió oficial catalana de les normes UNE.

La norma UNE 166001 descriu els requisits que es consideren rellevants per a ser inclosos en un projecte d’R+D+I. D’altra banda, la UNE 166002 estableix el sistema de gestió de la cartera de projectes d’R+D+I que poden elaborar-se a partir d’aquesta norma. Aquestes normes es complementen amb la UNE 166000 Gestió de l’R+D+I: Termes i definicions de les activitats d’R+D+I, disponible també en català.

El procés que se segueix en la traducció de normes ha obtingut la certificació d’AENOR de sistemes de gestió de la qualitat ISO 9001, i s’adequa als requisits establerts per la norma europea UNE-EN 15038 de serveis de traducció.

Podeu consultar la relació de normes UNE disponibles en català al lloc web del TERMCAT. Per a l’adquisició d’aquestes i altres normes, us podeu adreçar a l’AENOR o al Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya (COEIC).

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter