Terminologia

Portal Terminologia de Ciències i Tecnologia (CiT)

La Secció de Ciències i Tecnologia de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) presenta el nou portal web Terminologia de Ciències i Tecnologia (CiT) que ofereix en accés obert terminologia relacionada amb les ciències i la tecnologia, i en facilita les cerques. Es tracta del resultat del programa de recerca «Diccionari de Ciència i Tecnologia (CDT)», iniciat l’any 2004, sota la direcció de Salvador Alegret, membre de l’IEC

L’acte de presentació del portal CiT tindrà lloc a la Sala Pere i Joan Coromines de l’IEC, el dia 21 de gener de 2014, a les 18 hores. En aquest acte, la Dra. M. Teresa Cabré, membre de la Secció Filològica de l’IEC, dissertarà sobre «Necessitats i mètodes en la terminologia catalana: internacionalització i adequació».

El portal CiT conté principalment obres publicades i actualment exhaurides, les quals es mostren en un format avançat de base de dades accessible a Internet. Consta de diverses interfícies:

1. BiblioCiT: Biblioteca en línia que aplega publicacions terminològiques de ciència i tecnologia de diverses tipologies (diccionaris, vocabularis, nomenclatures o manuals) editades per l’IEC o vinculades a la institució. Cadascun d’aquests documents està publicat en una interfície web que permet fer cerques individualment.
2. CercaCiT: Motor de cerca avançat que permet consultar totes les obres de BiblioCiT simultàniament o per grups temàtics. Actualment, es poden consultar aproximadament 170.000 unitats terminològiques catalanes. La majoria de les unitats tenen equivalència en altres llengües.
3. ContextCiT: Cercador  avançat que permet trobar contextos d’ús de termes apareguts en les revistes especialitzades recollides en l’Hemeroteca Científica Catalana (HCC) de l’IEC.

Està previst que el portal vagi complementant, de manera regular, les bases de dades consultables. Per més informació, podeu consultar el portal CiT.

Revista «Terminàlia»: Nou número

«Terminàlia» és la revista científica de la Societat Catalana de Terminologia (SCATERM), filial de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC). Es tracta d’una publicació creada l’any 2009, de periodicitat semestral, que es publica en paper i en suport electrònic. Les llengües de la revista són el català i l’anglès, i també inclou contribucions en castellà i en francès. Recentment s’ha publicat el número 7 (juny 2013) en format d’accés obert, que ha rebut el suport de l’Institut d’Educació Contínua (IDEC) de la Universitat Pompeu Fabra (UPF).

El 50% dels continguts de la revista són contribucions originals, sotmeses a avaluació per parells d’experts externs. La resta de la revista està estructurada en seccions fixes, que pretenen reflectir l’actualitat de les diverses activitats de la terminologia i d’àmbits afins, i servir d’òrgan d’intercanvi i d’expressió dels diversos perfils professionals vinculats a la terminologia.

«Terminàlia» es troba indexada a les bases de dades següents: CARHUS Plus, CIRC, DICE, DOAJ, Hispana, ISOCLATINDEX, MIAR, RACO, RESH, TRACES, Ulrich’s PDDB.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de la SCATERM, així com l’Hemeroteca Científica Catalana (HCC) de l’IEC.

Traducció al català del manual «Fonaments d’economia», de Paul Krugman, Robin Wells i Kathryn Graddy

El manual «Fonaments d’economia», de Paul Krugman, Robin Wells i Kathryn Graddy, és la traducció al català de la 2a edició de l’obra original nord-americana «Essentials of Economics». Es tracta d’una de les poques traduccions catalanes de publicacions d’economia d’àmbit universitari. El llibre ha estat publicat l’any 2013 per l’Editorial Reverté, que està especialitzada en obres científiques i tècniques.

La traducció s’emmarca dins el projecte Scriptorium, impulsat per l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), la Fundació Alsina i Bofill, la Fundació Joaquim Torrens-Ibern i la Fundació Congrés de Cultura Catalana. L’objectiu és publicar en català llibres de text universitaris bàsics i contribuir a fixar la terminologia tècnica en català, la qual sovint planteja dubtes a professors, estudiants i professionals.

El manual cobreix una àmplia varietat de temes tant a nivell micro com macro. Així mateix els seus autors, Paul Krugman (Universitat de Princeton), Robin Wells i Kathryn Graddygran (Universitat Brandeis) transmeten els conceptes i proposicions d’una manera rigorosa, clara i entretinguda. El pròleg de la traducció està escrit per Jordi Galí, director i investigador del Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI), catedràtic del Departament d’Economia i Empresa de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i membre de l’IEC.

Per més informació, podeu consultar una mostra del manual «Fonaments d’economia» al lloc web de l’Editorial Reverté.

TERMCAT tradueix al català dues normes UNE per a la gestió de l’R+D+I

El centre de terminologia de la llengua catalana TERMCAT ha publicat en català les normes UNE 166001 Gestió de l’R+D+I: Requisits d’un projecte d’R+D+I i UNE 166002 Gestió de l’R+D+I: Requisits del sistema de gestió de l’R+D+I. Des de l’any 2005 el centre col·labora amb l’Associació Espanyola de Normalització i Certificació (AENOR) i s’ocupa de l’elaboració de la versió oficial catalana de les normes UNE.

La norma UNE 166001 descriu els requisits que es consideren rellevants per a ser inclosos en un projecte d’R+D+I. D’altra banda, la UNE 166002 estableix el sistema de gestió de la cartera de projectes d’R+D+I que poden elaborar-se a partir d’aquesta norma. Aquestes normes es complementen amb la UNE 166000 Gestió de l’R+D+I: Termes i definicions de les activitats d’R+D+I, disponible també en català.

El procés que se segueix en la traducció de normes ha obtingut la certificació d’AENOR de sistemes de gestió de la qualitat ISO 9001, i s’adequa als requisits establerts per la norma europea UNE-EN 15038 de serveis de traducció.

Podeu consultar la relació de normes UNE disponibles en català al lloc web del TERMCAT. Per a l’adquisició d’aquestes i altres normes, us podeu adreçar a l’AENOR o al Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya (COEIC).

Diccionari de l’utillatge químic en línia

Publicat el 1976, el Diccionari de l’utillatge químic, de Salvador Alegret i Sanromà, membre de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), ja es pot consultar actualment en línia. La digitalització de l’obra s’emmarca dins el programa de recerca Diccionari de Ciència i Tecnologia, que té l’objectiu de difondre la terminologia publicada en edicions històriques de l’Institut. El Diccionari va ser una eina important per a la normalització de la llengua catalana en l’àmbit de la ciència, i es guardonà amb el VIII Premi Marià Aguiló de l’IEC.

La publicació digital recull més de cinc-cents termes referents a l’utillatge i la instrumentació de les diverses branques de la química. Permet fer cerques de mots, fragments de mots o sintagmes per entrada, definició, sinònims i termes relacionats.

Per a més informació, podeu llegir la notícia publicada recentment al lloc web de l’IEC.

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter