Tesis doctorals

Open Access Theses and Dissertations (OATD): Més d’un milió i mig de tesis doctorals en accés obert

OATDOpen Access Theses and Dissertations (OATD) és un nou recol·lector internacional de tesis doctorals, tesines i treballs de graduació en accés obert. En funcionament des de l’abril de 2013, OATD facilita l’accés a més d’1,6 milions de documents, inclosos els de Tesis Doctorals en Xarxa (TDX), el dipòsit cooperatiu gestionat i coordinat pel Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) i el Centre de Serveis Científics i Acadèmics de Catalunya (CESCA).

Les dades d’OATD provenen de més de 800 universitats i institucions científiques. Per a la recol·lecció de registres de dades, s’utilitza l’Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH), un protocol incorporat a la majoria de plataformes de dipòsits digitals (per exemple, DSpace, ePrints o Digital Commons). Un cop que el protocol està habilitat, els registres de metadades poden ser recollits per als sistemes de recol·lecció, tot mantenint els objectes digitals emmagatzemats en els seus dipòsits. Per tant, el protocol facilita la creació d’interfícies de consulta integrades.

El sistema disposa de diverses opcions de cerca per camps (títol, autor, resum, universitat/editor i matèries/paraules clau), a més de filtres per llengua (només n’hi ha 8, no inclou el català), data i disponibilitat de llicència de Creative Commons.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web d’OATD.

La formació de nous investigadors: Dades INE sobre tesis doctorals des del curs 1999-2000

INEEn els darrers dies, la Generalitat de Catalunya ha publicat la convocatòria 2013 d’Ajuts per a la contractació de personal investigador novell (FI-DGR). A més, s’espera l’anunci de la convocatòria estatal del Subprograma de Formación de Personal Investigador (FPI) per part del Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO). Per tant, cal analitzar de forma quantitativa la capacitat del nostre sistema científic per formar nous investigadors. En aquest sentit, les dades sobre tesis doctorals constitueixen un indicador fonamental de qualsevol sistema desenvolupat.

Al portal MERIDIÀ s’ha actualitzat l’Informe Tesis doctorals, per àrees científiques i estudis amb les dades del curs 2010-2011 sobre les tesis aprovades a les universitats d’Espanya, de Catalunya, de les Illes Balears i del País Valencià. S’hi pot consultar el nombre de tesis i el percentatge respecte al total espanyol per universitats, grans àrees científiques i estudis (corresponen als estudis superiors cursats pel doctorand). La informació s’ha extret de l’Estadística de enseñanza universitaria que elabora anualment l’Instituto Nacional de Estadística (INE), mitjançant les dades que li proporcionen les universitats. Per ara, la informació disponible no permet constatar cap impacte de la crisi econòmica actual.

En els darrers 12 cursos acadèmics comptabilitzats (del 1999-2000 al 2010-2011), a Catalunya s’han llegit 16.473 tesis doctorals (un 18,4% estatal), al País Valencià, 9.104 (un 10,2%) i a les Illes Balears, 509 (un 0,6%). Per tant, als territoris de llengua i cultura catalanes s’hi han format 26.086 investigadors des del curs 1999-2000.

A continuació, s’analitzen els resultats obtinguts per territoris i grans àrees científiques des del curs 1999-2000. En general, les Ciències experimentals i de la Salut ocupen el primer lloc però, en termes relatius, perden terreny degut a l’ascens de l’Enginyeria i la Tecnologia. També en percentatges, les Ciències Socials i Jurídiques i les Humanitats es mantenen estables en línies generals.

Continua llegint

Convocatòries: Ajuts TDCAT-DGR i Ajuts MOOC’s (2013)

L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ha obert per a l’any 2013 les convocatòries següents:

1. Ajuts per a tesis doctorals en català (TDCAT-DGR 2013)

Objectiu: atorgar ajuts per a tesis doctorals en català que s’hagin defensat durant el 2012, destinats a contribuir a les despeses i les taxes administratives associades amb la finalització de la tesi doctoral i amb el tràmit d’obtenció del títol de doctor o doctora.
Import màxim per ajut: 500 euros.
Termini de sol·licituds26 de juliol de 2013.

2. Ajuts per al finançament de projectes per al foment de la creació o millora dels cursos en línia oberts i massius oferts per les universitats catalanes i els centres de recerca de Catalunya per al curs 2013-2014 (MOOCs)

–  Objectiu: finançar projectes que tinguin com a finalitat crear cursos en línia oferts per les universitats catalanes i els centres de recerca de Catalunya de manera oberta i massiva o millorar-ne la qualitat, en especial els que van adreçats a un públic massiu.
Import màxim per projecte: 16.000 euros.
Termini de sol·licituds5 de setembre de 2013.

Per a informar-vos en detall de les convocatòries podeu consultar el lloc web de l’AGAUR.

Convocatòria: Projectes de doctorat industrial (2013)

El Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya ha obert la primera convocatòria oficial de Projectes de doctorat industrial, per a l’any 2013, per tal d’afavorir la transferència de coneixement entre les universitats i el teixit productiu. La iniciativa s’emmarca dins el Pla de Doctorats Industrials, que té per objectius contribuir a la competitivitat i internacionalització del teixit industrial català, retenir talent i situar els estudiants de doctorat en condicions de desenvolupar projectes d’R+D+I en una empresa.

L’element essencial del Pla és el projecte de doctorat industrial. Es tracta d’un projecte de recerca estratègic d’una empresa en col·laboració amb una universitat i on el doctorand/a desenvoluparà la seva formació investigadora, que culminarà amb la presentació d’una tesi doctoral. Es preveu donar suport econòmic a aquests projectes mitjançant dues modalitats:

a. Projectes de doctorat industrial cofinançats per la Generalitat de Catalunya.
b. Projectes de doctorat industrial amb ajut específic.

El termini de presentació de sol·licituds dels projectes finalitza el 19 de juliol de 2013.

Podeu accedir a la informació relativa als projectes de doctorat industrial i els passos a seguir per les universitats, empreses i candidats al lloc web del Pla de Doctorats Industrials.

Convocatòria: Beques per a la realització de tesis doctorals en matèria de joventut (FJOVE 2012)

Agència Catalana de la JoventutL’Agència Catalana de la Joventut (ACJ) ha convocat les Beques per a la realització de tesis doctorals en matèria de joventut (FJOVE 2012). La convocatòria pretén promoure i estimular entre els investigadors/es la realització de tesis doctorals sobre la realitat juvenil actual a Catalunya i les polítiques de joventut de Catalunya per tal de fomentar la formació investigadora en aquesta matèria. Les tesis s’han de centrar, exclusivament, en l’anàlisi de la població de 16 a 29 anys i/o en les polítiques que s’hi adrecen. Les actuacions d’investigació objecte d’aquestes beques s’hauran de desenvolupar en el període d’un any, comptador a partir de la data en que finalitzi l’acceptació de la beca.

La gestió dels procediments administratius dels ajuts correspon a l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). El termini de presentació de sol·licitud finalitza el dia 23 de novembre de 2012. Per a més informació, podeu consultar la convocatòria publicada al lloc web de l’AGAUR.

Convocatòria: Ajuts a la mobilitat per a tesis doctorals cotutelades i a dobles titulacions (2012)

L’Euroregió Pirineus Mediterrània, projecte de cooperació política entre l’Aragó, Catalunya, les Illes Balears, Languedoc-Roussillon i Midi-Pyrénées, ha obert la primera convocatòria d’ajuts per a dobles titulacions i a cotuteles de tesis entre les universitats d’aquestes regions. L’Ajut a la mobilitat per a tesis doctorals cotutelades (2012) està adreçat a donar suport als doctorants que realitzin una tesi en el marc d’una associació entre dues escoles doctorals de nacionalitat diferent, membres de l’Euroregió. L’Ajut a la creació de dobles titulacions euroregionals (2012) tracta de potenciar la cooperació universitària mitjançant la creació de dobles titulacions binacionals. Ambdues convocatòries tracten d’aprofundir en la cooperació universitària en el marc de l’Eurocampus (primer campus europeu en nombre d’estudiants), i les temàtiques d’estudi prioritàries són les següents: tecnologies al servei de la salut; agroalimentació; gestió sostenible de l’aigua; i energies renovables.

Continua llegint

La importància de publicar ciència en català

IIFVL’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (IIFV) va organitzar el 7 de juny de 2012 a la Universitat d’Alacant (UA) una jornada sobre “La difusió de l’activitat científica en llengua catalana i els processos d’avaluació”. L’Observatori de la Recerca (OR-IEC) hi presentà una comunicació, de la qual destacarem alguns elements interessants.

L’anglès és la llengua global de la ciència que arracona la resta, fins i tot idiomes potents com l’espanyol, el francès, el xinès o l’alemany. En aquest escenari, és important fer i publicar ciència en una llengua «minoritària» com el català? La resposta ha de ser afirmativa de manera radical. El nostre idioma s’ha de desenvolupar en tots els àmbits de la vida. En ciència, això és especialment important perquè no podem deixar de designar noves descobertes, teories, conceptes, tècniques, etc. En cas contrari, la nostra realitat, parlada o escrita en català, quedaria escapçada.

A continuació s’examina quina és la situació real de la ciència en català a partir de dades objectives sobre revistes, articles, tesis doctorals o monografies.

Continua llegint

Convocatòria: Ajuts per a tesis doctorals en català (TDCAT-DGR 2012)

AGAURLa Direcció General de Recerca (DGR) de la Generalitat de Catalunya ha obert la convocatòria dels Ajuts per a tesis doctorals en català (TDCAT-DGR 2012). La finalitat és atorgar ajuts per a tesis doctorals en català que s’hagin defensat durant el 2011, destinats a contribuir a les despeses i les taxes administratives associades amb la finalització de la tesi doctoral i amb el tràmit d’obtenció del títol de doctor o doctora.

La convocatòria restarà oberta fins el 17 de juliol de 2012. Les sol·licituds s’han d’emplenar per via electrònica a través de l’Oficina Virtual de Tràmits (OVT) de la seu corporativa de la Generalitat de Catalunya.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).

Convocatòries: Becas FPU para estancias breves i Becas FPU para traslados temporales (2012)

Ministerio de EducaciónEl Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD) ha obert la convocatòria 2012 de Becas del Programa de Formación del Profesorado Universitario (FPU) para estancias breves i la de Becas del Programa de FPU para traslados temporales. Aquestes beques tenen l’objectiu de reforçar la internacionalització de la formació científica i impulsar el desenvolupament de les tesis dels investigadors.

Els ajuts per a estades breus s’aplicaran a estades a l’estranger i excepcionalment a centres espanyols ubicats a una localitat diferent al centre d’adscripció de la beca. D’altra banda, els ajuts per a trasllats temporals tindran com a lloc de destí centres o grups estrangers rellevants en l’àmbit internacional i vinculats al camp científic, tècnic o artístic corresponent. El termini de presentació de les sol·licituds d’ambdues beques és del 4 de juny fins el 19 de juny del 2012, i cal dipositar-les electrònicament mitjançant la seu electrònica del MECD.

Per accedir a la informació detallada de cada beca podeu consultar el lloc web del MECD. També teniu a la vostra disposició, l’entrada sobre la convocatòria general de les beques FPU 2012, publicada el 10 de maig  al Blog de l’OR-IEC.

Article: «La recerca en ciència i tecnologia dels aliments a Catalunya (2000-2009)»

TECALes activitats d’R+D+I en ciència i tecnologia dels aliments són un factor clau per a la competitivitat de la indústria alimentària catalana. Per aquest motiu, el Grup de Recerca Alimentària de l’Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació (ACCA) ha efectuat un treball de documentació sobre indicadors de recerca i innovació en l’àrea de la ciència i tecnologia dels aliments en el decenni 2000-2009, en col·laboració amb l’Observatori de la Recerca de l’Institut d’Estudis Catalans (OR-IEC). Com a resultat del treball de col·laboració, s’acaba de publicar un article al darrer número de la revista TECA.

A més de presentar dades descriptives sobre entitats i recursos humans i econòmics dedicats a l’R+D en alimentació, l’article analitza la producció científica en el període i les dades sobre sol·licituds de patents europees, indicadors clau per a la transferència de coneixement i la innovació en aquesta àrea.

Continua llegint

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter