Thomson Reuters

Catalunya ocupa la quarta posició mundial en recerca científica de frontera

ESINomés un grup reduït d’investigadors aconsegueixen un grau d’atenció particularment alt cap als seus treballs recents. Els Hot Papers són documents científics que han rebut moltes més citacions i de forma més ràpida que la resta de documents del seu camp i data de publicació. Així, a partir dels Hot Papers es poden detectar les investigacions que obren noves fronteres per al coneixement científic.

En la recerca actual de frontera, quin paper juguen els territoris de llengua i cultura catalanes? Per respondre aquesta pregunta, l’Observatori de la Recerca de l’IEC (OR-IEC) ha analitzat els Hot Papers que es poden consultar a la base de dades Essential Science Indicators (ESI), de Thomson Reuters.  Així, Catalunya representa gairebé la meitat (un 46,6%) dels Hot Papers signats des de l’Estat espanyol. A escala mundial, les institucions científiques catalanes estan representades en 92 documents (un 3,8% mundial), mentre que la població de Catalunya és un 0,16% del món (any 2012). La ràtio de documents per milió d’habitants situa a Catalunya en quarta posició mundial.

En general, els documents científics assoleixen el pic de citacions un cop han passat 2, 3 o 4 anys des de la seva publicació. Malgrat això, un petit grup són reconeguts molt aviat i es poden detectar a partir d’un nombre significatiu i ràpid de citacions. Un document científic (scientific articles, review articles, proceedings papers i research notes) és seleccionat com a Hot Paper si supera el llindar establert en el seu camp i mes de publicació (la fracció de documents seleccionats es situa al voltant del 0,1% del total). Així, la base de dades ESI filtra els documents recents amb una activitat de citació superior a l’habitual en el seu camp i data de publicació.  També cal tenir en compte que cada camp és tractat per separat perquè la taxa de citació pot variar. A més, es fa una anàlisi per grups bimestrals dels 2 darrers anys, ja que els documents més antics tendeixen a ser més citats que els acabats de publicar.

A continuació s’analitzen detalladament les dades dels territoris de llengua i cultura catalanes en relació a l’Estat espanyol i al panorama internacional. A més, es descriu la seva situació per camps científics i per sectors institucionals. Pel que fa a la metodologia de l’estudi, l’OR-IEC ha consultat la base de dades ESI actualitzada el 16 de maig de 2014 i que conté documents publicats els 2 darrers anys, fins al febrer de 2014. Finalment, cal tenir en compte que només en el cas del panorama internacional s’ha treballat amb el conjunt total de Hot Papers. Per raons operatives, la resta de l’estudi ha tingut en compte, com a màxim, els 100 primers documents de cada un dels 22 camps científics de la base de dades. Continua llegint

Informe ‘The Research & Innovation Performance of the G20’

SCIENCE WATCHQuines àrees geogràfiques són líders en ciència i tecnologia i en quins àmbits? Quins països s’estan quedant enrere? Es poden localitzar països i àmbits emergents o de creixementL’informe ‘The Research & Innovation Performance of the G20‘, publicat per l’empresa multinacional Thomson Reuters, intenta respondre a aquestes qüestions. Així, l’estudi avalua el dinàmic panorama internacional de la ciència i la innovació, fent una anàlisi del grup de països G-20 en el període 2003-2012. La informació de l’estudi prové de les bases de dades Web of Science (WoS), per als articles científics, i Derwent World Patents Index (DWPISM), per a les patents.

L’informe identifica les tendències i l’impacte dels països G-20 en les àrees de la investigació científica i la innovació, i es basa en les anàlisis de la producció acadèmica i de la capacitat d’innovació. En aquest marc, el Gràfic 1 demostra com els Estats Units i la Unió Europea han perdut protagonisme quant a l’impacte de la ciència i la tecnologia, mentre que Austràlia, la Xina, l’Índia, França i Gran Bretanya, han guanyat influència.

Gràfic 1. Canvis en la influència científica i tecnològica (G20, 2003-2012)
G20

Com es pot observar, en el període 2003-2012, la Xina ha registrat un increment del 8,4% en articles indexats al WoS i, pel que fa la producció de patents, l’augment espectacular d’un 900%. D’altres països emergents també registren creixements força considerables. En canvi, en el mateix període, la producció científica i tecnològica dels Estats Units va baixar. 

Per informació més detallada, podeu accedir a l’informe ‘The Research & Innovation Performance of the G20‘.

Jornada d’especialització sobre bibliometria (09/10/2013): Enregistrament vídeo

Grup BACEl Grup de Treball Coneixement i Recerca, una iniciativa impulsada pel Col·legi  Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya (COBDC) i l’Observatori de la Recerca de l’Institut d’Estudis Catalans (OR-IEC), va organitzar el dia 9 d’octubre de 2013 una jornada d’especialització sobre bibliometria. El professor va ser Raül I. Méndez-Vásquez, investigador del Grup de Recerca en Bibliometria (BAC).

Mitjançant la Videoteca de l’IEC, ja es pot consultar l’enregistrament de la jornada, que s’estructurà a partir dels continguts següents:
– Activitat de recerca: objectius i fases
– Sistemes de recerca i desenvolupament (R+D): nocions bàsiques i agents.
– Bibliometria: conceptes fonamentals, objectius i validesa.
– Mètodes en bibliometria: fonts, depuració i indicadors.
– Anàlisi bibliomètric: esquema general, tipus i comparabilitat.

BAC és un grup interinstitucional on hi participen la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI), la Institució Centres de Recerca de Catalunya (CERCA), el Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) i la Fundació Pasqual Maragall per a la Recerca sobre l’Alzheimer (FPM). Des de l’any 2011, aquest grup és soci bibliomètric de Thomson Reuters, fet que li ha permès treballar amb bases de dades ad hoc com, per exemple, National Citation Report for Spain (NCR) i National Science Indicators (NSI).

Per a més informació, podeu consultar el document complet amb la presentació dels continguts, així com el lloc web del grup BAC.

ScienceWatch analitza el nombre d’articles d’autoria única

ScienceWatch, el portal web de Thomson Reuters que es dedica a l’anàlisi de la productivitat investigadora, ha realitzat un estudi en què s’analitzen els articles d’autoria única. El treball «Single-Author Papers: A Waning Share of Output, But Still Providing the Tools for Progress», constata que, en aquestes tres últimes dècades, s’ha reduït la mitjana d’articles d’autors individuals de documents indexats per Thomson Reuters. Així, el 1981, en més del 30% dels documents apareix un sol autor, mentre que al 2012, el percentatge s’ha reduït a l’11% (Gràfic 1).

Gràfic 1. Percentatge del nombre d’articles d’autoria única (1981-2012)

author            Font: ScienceWatch

D’altra banda, cal parar esment en l’article «Multiauthor Papers: Onward and Upward» (2012), en què s’estudien els articles d’autoria múltiple. Al contrari que l’anterior, aquest estudi mostra que la mitjana de nombre d’autors ha augmentat gradualment en aquests últims 30 anys (de 2,48 autors al 1981, a 5 autors al 2012). Aquesta evolució indica que hi ha hagut un augment pronunciat del factor de col·laboració entre els autors d’articles i, probablement, un increment del component internacional (Gràfic 2).

Gràfic 2. Mitjana del nombre d’autors per article (1981-2012)

single        Font: ScienceWatch

L’estudi també analiza el progrés en el percentatge d’articles d’autoria única per àmbits de coneixement del període 1981-2012. En aquest context, l’any 2012, algunes àrees com les Ciències Socials mostren un percentatge elevat de documents d’autors individuals, en particular, el 40% de la llista de documents indexats. La segueixen les àrees de Matemàtiques i d’Economia i Empresa amb un percentatge de més del 25%. L’any 1981, en canvi, es van registrar per a cada un d’aquests àmbits, més del 70% d’articles d’autoria única del total de documents indexats.

Per aprofundir en el tema podeu consultar l’article «Single-Author Papers» publicat al lloc web d’ScienceWatch.

48 títols a l’índex de revistes més prestigiós (JCR 2013)

JCR2013Thomson Reuters acaba de presentar l’edició 2013 (dades 2012) del Journal Citation Reports (JCR), l’índex de revistes més prestigiós d’arreu del món. Respecte a l’edició anterior, els territoris de llengua i cultura catalanes han mantingut el nombre de revistes, 48 en total, un 38 % de les publicacions espanyoles i un 0,4 % de les mundials. Tot i això, no hi ha cap publicació totalment en llengua catalana, malgrat que les entitats científiques i/o editores estan localitzades a Catalunya (40 revistes), el País Valencià (6) i les Illes Balears (2). Per edicions del JCR, 38 revistes corresponen a Science (un 50,7 % del global estatal) i 13 a Social Science (23,6 %). En aquest sentit, destaca una representació important de les publicacions mèdiques catalanes.

A continuació es pot consultar el llistat complet de revistes catalanes, valencianes i balears presents a l’edició 2013 del JCR (títol i ISSN, en negreta estan marcades les publicacions incorporades per primer cop).

Catalunya                                       

Afinidad (0001-9704)
AIDS Review (1139-6121)
Allergologia et Immunopathologia (0301-0546)
Anales de Pedriatría (1695-4033)
Animal Biodiversity and Conservation (1578-665X)
Anuario de Estudios Medievales (0066-5061)
Archivos de Bronconeumología (0300-2896)
Atención Farmacéutica (1139-7357)
Atención Primaria (0212-6567)
Cirugía Española (0009-739X)
Clínica Veterinaria de Pequeños Animales (1130-7064)
Collectanea Mathematica (0010-0757)
Cuadernos de Economía y Dirección de la Empresa (1138-5758)
Drugs News & Perspectives (0214-0934)
Drugs of the Future (0377-8282)
Drugs of Today (1699-3993)
Enseñanza de las Ciencias (0212-4521)
El Profesional de la Información (1386-6710)
Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (0213-005X)
Gaceta Sanitaria (0213-9111)
Gastroenterología y Hepatología (0210-5705)
Geologica Acta (1695-6133)
International Microbiology (1139-6709)
Journal of Investigational Allergology & Clinical Immunology
(1018-9068)
Medicina Clínica (0025-7753)
Medicina Intensiva (0210-5691)
Methods and Findings in Experimental and Clinical Pharmacology (0379-0355)
Neurocirugía (1130-1473)
Neurología
(0213-4853)
Publicacions Matemàtiques (0214-1493)
Revista de Historia Industrial (1132-7200)
Revista de Neurología (0210-0010)
Revista de Psiquiatría y Salud Mental (1888-9891)
Revista Española de Cardiología (0300-8932)
Revista Española de Medicina Nuclear (0212-6982)
Revista Internacional de Andrología (1698-031X)
Revista Internacional de Métodos Numéricos para Cálculo y Diseño en Ingeniería (0213-1315)
Scientia Marina (0214-8358)
Scripta Nova (1138-9788)
SORT-Statistics and Operations Research Transactions (1696-2281)

Illes Balears

Adiciones (0214-4840)
Revista de Psicología del Deporte (1132-239X)

País Valencià

Ibérica (1139-7241)
Limnética (0213-8409)
Medicina Oral, Patología Oral y Cirugía Bucal (1698-4447)
Psicológica (0211-2159)
Revista Iberoamericana de Automática e Informática Industrial (1697-7912)
World Rabbit Science (1257-5011)

Per a més informació, podeu consultar el lloc web del JCR, així com l’apartat Publicacions del portal web MERIDIÀ.

Científics catalans i valencians signen 8 dels 50 articles més citats del 2012

SciencewatchScienceWatch, el portal web gratuït de Thomson Reuters dedicat a mètriques de la recerca científica i anàlisi de la productivitat investigadora, ha publicat l’informe The Hottest Scientific Researchers and Research. Aquest estudi detecta els investigadors  que han publicat un major nombre de treball de referència en els dos darrers anys, així com els articles de l’any 2012 que van ser més citats durant el mateix any. L’anàlisi de les dades posa de manifest una notícia excel·lent: la participació destacada d’investigadors d’institucions catalanes i valencianes en els articles d’avantguarda.

En primer lloc, l’informe identifica els 21 investigadors amb major quantitat de hot papers, és a dir, documents publicats els 2 darrers anys amb un nombre de citacions notablement superior a la resta de documents de la mateixa revista. En aquest cas, no hi ha cap científic dels territoris de llengua i cultura catalanes.

D’altra banda, ScienceWatch selecciona els 51 articles originals de l’any 2012 que han rebut més citacions fins el mes de desembre (s’han exclòs revisions i altres tipus de documents). Cal tenir en compte que els resultats estan fortament concentrats en determinades categories temàtiques  i en un grup petit de revistes d’alt impacte: New England Journal of Medicine, Nature, Physics Letters B, Science, Physical Review Letters, Lancet, Journal of the American Medical Association i Journal of High Energy Physics. Pel que fa al repartiment temàtic, les categories més representades són medicina (19 articles), física (14), materials (6), genètica (4) i ciències de l’espai (3).

Dels 51 articles més citats del 2012, 13 presenten participació espanyola. Ara bé, la distribució per comunitats autònomes demostra que Catalunya és capdavantera a l’Estat espanyol, amb 8 articles (4 de física, 3 de medicina i 1 de ciència de l’espai). D’altra banda, el País Valencià també té una presència destacada, amb 4 articles, tots de física.

La distribució per institucions catalanes i valencianes és la següent:
– Universitat Autònoma de Barcelona (UAB): 5 articles
– Institut de Fisica d’Altes Energies (IFAE): 4 documents
– Universitat de València (UV): 4 documents
– Institut de Física Corpuscular (IFIC, CSIC/UV): 4 documents
– Hospital Universitari de Bellvitge: 1 document
– Hospital Vall d’Hebron: 1 document
– Institut d’Estudis Espacials de Catalunya (IEEC): 1 document
– Universitat de Barcelona (UB): 1 document
– Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO): 1 document (a més, el Dr. Josep Baselga signa un altre article des de la seva institució nord-americana).

Per a més informació, podeu consultar el lloc web ScienceWatch.

Informe ‘Leading research economies in a changing knowledge network’ (2012)

SCIENCE WATCHScienceWatch, el portal web gratuït de Thomson Reuters dedicat a mètriques de la recerca científica i anàlisi de la productivitat investigadora, ha publicat l’informe ‘Leading research economies in a changing knowledge network (2012)’. L’estudi mostra el panorama general de l’activitat científica a Espanya comparant-la amb la de països com ara Portugal, França, Itàlia, Brasil i Mèxic.

L’informe proporciona dades sobre els impactes de les citacions en la literatura científica i com aquestes xifres han canviat al llarg del temps. També posa de relleu el contrast entre nacions amb economies i bases de recerca estables, i països en què la presència econòmica i científica, dins l’escenari mundial, ha anat en augment en els últims anys.

Podeu accedir al contingut sencer de l’informe des del lloc web d’ScienceWatch.

ScienceWatch identifica les línies de recerca d’avantguarda

Research Fronts 2013ScienceWatch, el portal web gratuït de Thomson Reuters dedicat a mètriques de la recerca científica i anàlisi de la productivitat investigadora, ha publicat l’informe Research Fronts 2013. Aquest estudi és el primer d’una sèrie dedicada a les línies actuals de recerca d’avantguarda per a ciències i ciències socials. Així, l’informe descriu els 100 fronts científics més actius a partir del major nombre de citacions obtingudes pels treballs més importants de cada línia de recerca.

La informació de partida s’extreu de la base de dades Essential Science Indicators (ESI). A partir d’aquí, Thomson Reuters busca patrons i agrupacions en els documents citats, en particular, grups d’articles que són citats conjuntament de forma freqüent. Quan una agrupació d’aquest tipus assoleix un cert nivell d’activitat i coherència, detectada a través d’anàlisis quantitatives, es forma un front de recerca, en el qual els articles cocitats serveixen com a nucli fundacional (core papers). Cal tenir en compte que l’informe Research Fronts 2013 recull les línies de recerca més actives actualment entre les de majors dimensions, és a dir, n’hi pot haver de més actives però que encara siguin massa petites en termes de nombre d’articles principals i de citacions rebudes.

El centenar d’especialitats de primera fila s’organitzen en 10 grans àrees. Cada àrea presenta 10 fronts de recerca, ordenats segons la data mitjana d’aparició. Cada front compta amb el nombre de core papers, les citacions obtingudes i l’any promig de publicació, a més d’un breu panorama nacional i institucional.

L’informe Research Fronts 2013 és interessant per als investigadors però també per als responsables polítics i gestors científics, ja que s’hi detecten àrees de difícil identificació, fins i tot per a les institucions implicades.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web ScienceWatch.

Catalunya aporta gairebé la meitat dels investigadors més citats de l’Estat espanyol

ESILa base de dades Essential Science Indicators (ESI), de Thomson Reuters, determina a partir d’informació bibliomètrica la influència dels investigadors, institucions, documents, publicacions i països en 22 camps científics, així com les àrees de recerca emergents. Un dels apartats principals de la base de dades ESI permet consultar els documents més citats per països i publicats en el període 2002-2012. Dels 50 documents espanyols amb major citació, 36 (un 72 %) tenen com a mínim un autor dels territoris de llengua i cultura catalanes. A més, un 47,4 % dels 78 investigadors espanyols implicats treballen a institucions científiques de Catalunya.

BioinformaticsAbans d’analitzar en profunditat les dades, cal tenir en compte que els documents estudiats van ser publicats en revistes de gran impacte (Nature, The New England Journal of Medicine, Bioinformatics, etc.) i que corresponen a camps científics amb un nivell elevat de citació: Clinical Medicine (22 documents); Physics (10); i Molecular Biology & Genetics (5), etc. A més, alguns treballs presenten un gran nombre d’autors i la majoria tracten sobre aportacions fonamentals o aspectes metodològics. Tampoc cal oblidar que els documents publicats a l’inici del període 2002-2012 tenen més possibilitats d’acumular citacions (com a mínim, tots els 50 documents tenen 1.000 citacions cadascun).

Continua llegint

Thomson Reuters ha reobert ScienceWatch

ScienceWatchThomson Reuters ha reobert ScienceWatch, un lloc web gratuït dedicat a les mètriques de la recerca científica i a l’anàlisi de la productivitat investigadora. Des de l’any 1989, ScienceWatch facilita informació sobre persones, llocs i temes en l’avantguarda de la ciència. El seu públic potencial són els mateixos investigadors, així com els comunicadors especialitzats en ciència.

La nova versió de ScienceWatch incorpora un sistema d’etiquetatge dels continguts per optimitzar els resultats de cerca. ScienceWatch aprofita les dades bibliomètriques del Web of Knowledge i, a més, integra alguns recursos interessants: Global Research Reports (informes sobre àrees científiques o països), Citation Laureates (previsió de guanyadors del Premi Nobel), i Sci-Bytes (tendències en temes de recerca i científics emergents). A més ofereix dades exclusives i comentaris d’alguns dels experts científics més destacats.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de ScienceWatch.

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter