UJI

SIUVP, el Sistema d’Informació de les Universitats Valencianes Públiques

SIUVPEl SIUVP (Sistema d’Informació de les Universitats Valencianes Públiques) és un portal web que ofereix un quadre complet d’indicadors sobre les activitats i els resultats de les universitats del País Valencià. El SIUVP s’ha desenvolupat mitjançant la col·laboració de les 5 universitats públiques valencianes: Universitat de València (UV); la Universitat Politècnica de València (UPV); la Universitat d’Alacant (UA); la Universitat Jaume I (UJI); i finalment, la Universitat Miguel Hernández (UMH).

Des de l’any 2012, l’Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques (IVIE) i les universitats han creat una metodologia compartida per oferir informació homogènia, comparable i accessible a tota la ciutadania. En l’actualitat, la plataforma recull informació sobre 61 indicadors relacionats amb l’oferta i la demanda docent; el rendiment acadèmic dels estudiants; la internacionalització; l’activitat investigadora; la transferència de coneixement que realitza a la societat; i els recursos i resultats econòmics de la seva activitat.

Per més informació, podeu consultar el lloc web del SIUVP.

L’Institut de Tecnologia Ceràmica impulsa millores en la indústria

ITCL’Institut de Tecnologia Ceràmica (ITC) de Castelló és un centre mixt concertat entre l’Asociación de Investigación de las Industrias Ceràmicas (AICE) i la Universitat Jaume I (UJI) que s’ha convertit, al llarg de quatre dècades, en un referent de qualitat i innovació en el seu àmbit. L’objectiu fonamental de l’ITC és la recerca aplicada a les necessitats de les empreses i orientada a impulsar la competitivitat internacional de la indústria ceràmica.

Una de les darreres accions de recerca de l’ITC és el projecte HIGEA, que comprèn diverses línies d’investigació destinades a introduir millores per a què les empreses s’adaptin ràpidament als últims canvis introduïts en la legislació ambiental. La línia estratègica del projecte es basa en realitzar un seguiment continu dels canvis legals, valorar com afecten a la indústria ceràmica, i, si és el cas, iniciar una línia d’investigació específica per facilitar a les empreses els coneixements necessaris per adaptar-se als nous requisits. Les tres principals línies estudiades fins ara s’han centrat en la reducció dels valors límit d’emissió de compostos orgànics volàtils (COVs), la reducció de consums d’energia i d’emissions de CO2 i, finalment, l’exposició dels professionals a la sílice cristal·lina respirable (SCR). Aquest projecte ha comptat amb el suport de l’IMPIVA a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de l’ITC.

La Universitat Jaume I signa un conveni de col·laboració amb l’IEC

conveni IEC-UJIEl president de l’IEC, Salvador Giner, i el rector de la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló, Vicent Climent, han signat un conveni de col·laboració per a l’intercanvi d’informació estadística en matèria de recerca, amb l’objectiu de millorar el coneixement sobre l’estat de la recerca en els territoris de llengua i cultura catalanes.

La Universitat Jaume I (UJI) oferirà a l’Observatori de la Recerca informació en l’àmbit de la recerca per incorporar-la al portal MERIDIÀ, com programes propis de beques predoctorals, suport intern a grups de recerca o tesis doctorals llegides, entre altres. També facilitarà els indicadors que, com a resultat de la seva activitat, siguin rellevants per al sistema d’informació sobre la recerca.

Per a més informació podeu consultar la notícia al lloc web de l’IEC i al de la UJI.

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter