UNESCO

ROAD, un directori de recursos científics en accés obert

roadEl Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD) és un servei creat l’any 2014 pel centre internacional International Standard Serial Number (ISSN) amb el suport de la UNESCO. Aquest directori presenta la descripció dels recursos científics que tenen assignat un ISSN i estan publicats en accés obert.

El ROAD té quatre objectius principals:
1. P
roporcionar un únic punt d’accés a diferents tipus de recursos acadèmics en línia publicats a tot el món i d’accés lliure.
2. Informar sobre la qualitat i la importància dels recursos en accés obert.
3. Donar una visió general de la producció científica d’accés obert a tot el món.
4. Demostrar noves formes d’utilitzar l’ISSN per recopilar informació de diverses fonts.

Els recursos en línia que cobreix el ROAD són: revistes; comunicacions; repositoris acadèmics; sèries monogràfiques; i finalment, blogs acadèmics.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web del ROAD.

La UNESCO analitza l’estat de la ciència arreu del món

UNESCO Science ReportCap a on va la ciència a escala mundial? L’Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO) ha presentat l’edició 2015 de l’informe quinquennal «UNESCO Science Report: Towards 2030». L’estudi descriu i analitza l’evolució de la ciència, la tecnologia i la innovació a escala mundial, regional i estatal, a partir de les contribucions de més de 50 autors i amb una gran profusió de dades estadístiques, gràfics i taules.

Per primer cop, la UNESCO reconeix explícitament el paper de la ciència, tecnologia i innovació com un agent vital per a la sostenibilitat del planeta, més enllà de constituir un motor de desenvolupament econòmic.

L’informe descriu múltiples facetes de la ciència en un món cada cop més complex. Des de l’edició anterior (2010), es poden destacar les tendències i reptes següents: Continua llegint

La UNESCO promou l’Accés Obert a la informació científica

Un dels objectius estratègics de l’Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO) consisteix en construir societats del coneixement integradores mitjançant la informació i la comunicació. En aquest marc, la UNESCO ha presentat l’OA curricula for Researchers and Library Schools, un conjunt de manuals especialitzats en accés obert a la informació científica (articles de revista, ponències, dades primàries, etc.). La finalitat d’aquesta iniciativa és facilitar el desenvolupament de les capacitats dels documentalistes i investigadors en aquest camp.

Els materials estan acuradament dissenyats i desenvolupats a partir de les necessitats detectades mitjançant enquestes, entrevistes i consultes en línia. El conjunt de manuals cobreixen les àrees temàtiques següents:
Curriculum for Library Schools
1. Introduction to Open Access
2. Open Access Infrastructure
3. Resource Optimization
4. Interoperability and Retrieval
Curriculum for Researchers
1. Scholarly Communications
2. Concepts of Openness and Open Access
3. Intellectual Property Rights
4. Research Evaluation Metrics
5. Sharing your Work in Open Access

En aquest context, val a dir que la UNESCO treballa per a millorar la consciència sobre els beneficis de l’accés obert entre els responsables polítics, investigadors i gestors del coneixement. A més, participa en debats mundials d’accés obert i coopera amb iniciatives locals, regionals i mundials.

Per a més informació sobre aquest tema podeu consultar el lloc web de la UNESCO.

La UNESCO publica unes directrius sobre l’Accés Obert

L’Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO) ha publicat l’informe «Directrices para Políticas de Desarrollo y Promoción del Acceso Abierto». La finalitat del document és facilitar la comprensió del concepte Accés Obert i adoptar les polítiques pertinents que enforteixin els sistemes de recerca.

L’informe pretén ser una eina de suport per als responsables polítics, administradors i gestors de recerca que vulguin centrar-se en el desenvolupament de polítiques de l’Accés Obert. Les directrius contenen suggeriments per a la presa de decisions i l’enfortiment dels sistemes nacionals de recerca.

El contingut del document s’estructura en 9 seccions:
1. Desenvolupament de l’accés obert a la informació científica i la investigació.
2. Enfocaments de l’accés obert.
3. La importància de l’accés obert.
4. Els beneficis de l’accés obert.
5. Models de negocis.
6. Drets d’autor i llicències.
7. Estratègies per a promoure l’accés obert.
8. Marc per a una política d’accés obert.
9. Resum de directrius polítiques.

Per més informació podeu consultar les Directrius al lloc web de la UNESCO.

UNESCO Science Report 2010

UNESCO

S’ha presentat l’edició 2010 de l’estudi UNESCO Science Report, escrit per un equip d’experts internacionals. Les edicions anteriors van ser publicades els anys 1993, 1996, 1998 i 2005. L’informe revisa les tendències globals en ciència i tecnologia, a partir d’una àmplia varietat d’indicadors quantitatius i qualitatius. La principal conclusió és que els Estats Units, Europa i el Japó continuen encapçalant l’esforç mundial en R+D, però els països emergents creixen amb força, sobretot la Xina.

Continua llegint

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter