Valor afegit

Catalunya generà el 31,3% del volum de negoci de les empreses espanyoles d’alta tecnologia l’any 2012

INEL’Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicat els resultats definitius del 2012 de l’estadística «Indicadores del sector de alta tecnologia» a les empreses espanyoles. En general, gairebé tots els indicadors estatals de les empreses dels sectors d’alta i mitjana alta tecnologia van baixar lleugerament. Catalunya ocupà la primera posició estatal de forma destacada en volum de negoci i valor afegit, però la situació no va ser tan bona en els indicadors d’ocupació o d’inversió i personal dedicat a activitats d’R+D.

Tot seguit s’analitzen els principals resultats dels «Indicadores del sector de alta tecnologia» (2012).

1) Volum de negoci

L’any 2012, el volum de negoci de les empreses manufactureres dels sectors d’alta i mitjana alta tecnologia se situà en 148.899 milions d’euros, un 3,8% inferior a l’any anterior. El valor afegit generat va ser de 32.798 milions d’euros. En els sectors de tecnologia alta destacà la Fabricació de productes farmacèutics, amb un volum de negoci superior als 13.853 milions d’euros (un 61,1% del total del sector). D’altra banda, en el sector de tecnologia mitjana alta, la Fabricació de material i equipament elèctric, maquinària i vehicles de motor superà els 81.483 milions (un 64,5% del sector).

Continua llegint

Balanç positiu de les exportacions tecnològiques l’any 2013

ExportacionsSegons dades oficials del Ministerio de Economía y Competividad (MINECO), Catalunya ha representat un 24,9% de les exportacions espanyoles en el període de gener a juliol de 2013. A més, les exportacions catalanes són capdavanteres en els sectors amb contingut tecnològic mitjà-alt, amb un elevat valor afegit.

Així, l’Informe mensual de comercio exterior (Julio de 2013) del MINECO quantifica les exportacions catalanes de gener a juliol de l’any 2013 en 34.532,8 milions d’euros (un 24,9% de l’Estat espanyol). D’altra banda, el País Valencià ha arribat als 13.738,9 milions d’euros (un 9,9%) i les Illes Balears, als 469,9 milions (un 0,3%). Com a referència, cal tenir en compte que Madrid i el País Basc representen, respectivament, un 13,5% i un 8,9% del global de les exportacions espanyoles.

En els 7 primers mesos del 2013, el creixement de les exportacions espanyoles ha sigut d’un 7%, mentre que l’augment en el mateix període de l’any passat va ser d’un 3,7%. Els creixements més destacables s’han assolit a Madrid (un 22,9%) i al País Valencià (un 12,6%). Les exportacions dels territoris més industrials com Catalunya i el País Basc han assolit creixements més moderats (respectivament, un 0,5% i un 2,5%). Malauradament, les exportacions balears han baixat un 19,1% en el mateix període.

Per sectors econòmics, cal destacar el lideratge de Catalunya en les exportacions dels sectors amb un major pes específic de la tecnologia:
a) Productes químics i farmacèutics: 9.260,2 milions d’euros (un 46,5% de les exportacions químiques espanyoles).
b) Béns d’equipament (maquinària industrial, equipament d’oficina i telecomunicacions, material de transport, motors, aparells elèctrics i de precisió): 6.077,9 milions (un 20,8% del sector a l’Estat espanyol).
c) Sector de l’automòbil: 5.328,4 milions d’euros (un 26,6% del sector espanyol)

Per tant, en el període de gener a juliol de 2013, Catalunya ha exportat 20.666,5 milions d’euros en sectors amb contingut tecnològic mitjà-alt (un 59,8% del total català). D’altra banda, les exportacions del País Valencià corresponen sobretot als sectors d’aliments (un 21,8% del global valencià) i de l’automòbil (un 20,3%).

Per a més informació, podeu consultar l’Informe mensual de comercio exterior (Julio de 2013) del MINECO.

Catalunya crea el 30,8 % del valor afegit espanyol en manufactures d’alta i mitjana-alta tecnologia

INEL’Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicat els resultats definitius del 2011 dels Indicadores del sector de alta tecnologia a les empreses espanyoles.

El volum de negoci de les empreses espanyoles manufactureres en els sectors d’alta i mitjana-alta tecnologia augmentà un 1,5 % l’any 2011, fins assolir els 154.705 milions d’euros (M€), amb un valor afegit de 34.627 M€. Per sectors, destaquen el de la Fabricació de productes farmacèutics (un 61,3% del volum de negoci del sector manufacturer de tecnologia alta) i el de la Fabricació de material i equipament elèctric, maquinària i vehicles de motor (un 66,7 % del global del sector de tecnologia mitjana-alta). També cal destacar el  descens important en el volum de negocis dels sectors de Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics (un -30,3 % respecte l’any 2010) i de Construcció naval, aeronàutica i espacial (un -20,7 %).

A Catalunya, l’any 2011 el volum de negoci dels sectors manufacturers d’alta i mitjana tecnologia arribà als 46.856,7 M€ (un 30,3 % del total espanyol), mentre que el valor afegit va ser de 10.649,9 M€ (un 30,8 %). D’altra banda, el País Valencià representà un 8,6 % del volum de negoci estatal i un 7,8 % del valor afegit, mentre que les Illes Balears només suposaren un 0,1 % d’ambdòs indicadors.

Pel que fa a Espanya, els sectors d’alta i mitjana-alta tecnologia ocuparen a 1.202.303 persones l’any 2011, amb un augment d’un 0,5% respecte a 2010. Per comunitats autònomes, Catalunya ocupà la primera posició (302.900 ocupats), seguida per Madrid (279.100) i el País Basc (116.300). Si es comparen aquests indicadors amb el total d’ocupats, les posicions capdavanteres són per al País Basc (12,5 %), Navarra (11,5 %), Aragón (10,0 %), Madrid (9,9 %) i Catalunya (9,8 %). Quant a la resta dels territoris de llengua i cultura catalanes, el País Valencià (5,2 %) i les Illes Balears (2,7 %) se situaren per sota de la mitjana estatal (un 6,6 % d’ocupats en sectors d’alta tecnologia).

Continua llegint

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter