Valorització

Catalunya rep 4 dels 33 ajuts ERC Proof of Concept (2013)

ERC

L’European Research Council (ERC) ha publicat la resolució del primer termini de la convocatòria 2013 del programa Proof of Concept. Catalunya ha aconseguit 4 dels 33 ajuts concedits, just per sota del Regne Unit (6 ajuts) i dels Països Baixos (6). L’objectiu del programa Proof of Concept és donar suport als investigadors finançats en alguna convocatòria anterior de l’ERC per a què puguin desenvolupar aplicacions comercials de la seva recerca. Aquest ajut addicional pot utilitzar-se per posar en pràctica el potencial innovador de les idees generades en els projectes finançats. Els ajuts tenen una durada d’un any i un finançament de 150.000 euros.

Els projectes catalans finançats són els següents:

– «MULTINUTRIENT MAIZE: Multivitamin and multimineral fortified maize for food security». Investigador principal: CHRISTOU, Paul (Universitat de Lleida, UdL).
– «BIOXCAT: Bioinspired Catalysts for Commercial Applications». Investigador principal: COSTAS SALGUEIRO, Miguel (Universitat de Girona, UdG).
– «GRAQUADOT: Novel ultrasensitive imaging sensors based on graphene-quantum dot hybrid technology». Investigador principal: KOPPENS, Frank (Institut de Ciències Fotòniques, ICFO).
– «SERE: A System for Embodied Relational Experiences». Investigador principal: SLATER, Mel (Universitat de Barcelona).

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de l’ERC, així com altres entrades sobre el mateix tema publicades al blog.

6,1 milions d’euros per impulsar la transferència tecnològica

TECNIOEl Govern de la Generalitat de Catalunya ha acordat destinar 6,1 milions d’euros a estimular la transferència tecnològica a les empreses. L’ajut anirà destinat als 6 centres tecnològics avançats de la xarxa TECNIO: ASCAMM, Barcelona Digital, Barcelona Media, CTM Manresa, CETEMMSA i Leitat. Les principals beneficiàries seran les petites i mitjanes empreses, ja que l’objectiu final és promoure la recerca industrial i la transferència tecnològica com a mecanisme per fer més competitiu el teixit empresarial.

ACCIÓ, l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa adscrita al Departament d’Empresa i Ocupació, s’encarregarà de gestionar aquests ajuts. El finançament s’haurà de destinar a línies pròpies de recerca industrial, prototipus i projectes de valorització de tecnologies, actuacions destinades a la seva internacionalització o a proveir serveis tecnològics a petites empreses industrials per tal d’incrementar-ne la capacitat innovadora, entre d’altres.

Els 6 centres tecnològics avançats adscrits a TECNIO són centres pluridisciplinaris amb capacitat tecnològica pròpia que els permet gestionar grans projectes complexos per al sector productiu. L’any 2010, 658 persones hi treballaven per aportar elements tecnològics diferenciadors per a l’estratègia i el posicionament competitiu del sector industrial. En els darrers anys, els ingressos totals dels 6 centres han anat pujant, de 45,4 milions d’euros (any 2009) a 57,6 (any 2011).

Per a més informació, podeu consultar el lloc web d’ACCIÓ, així com altres entrades sobre el tema publicades a aquest blog.

Convocatòries: Plans d’actuació d’unitats de valoració i Nuclis d’innovació tecnològica (2013)

ACCIÓ, l’agència de suport per a la competitivitat de l’empresa catalana, ha obert dues convocatòries dins les línies d’ajuts a la innovació per a entitats i empreses. Per una banda, la convocatòria Plans d’actuació d’unitats de valoració (2013) pretén identificar, valoritzar i explotar les tecnologies generades en els agents d’R+D catalans. El termini de sol·licituds finalitza el 13 de juliol de 2013.

Pel que fa a la línia per a empreses, s’han obert els Ajuts a projectes en forma de Nuclis d’Innovació Tecnològica (2013) destinats a empreses per incentivar la realització de projectes d’R+D amb component internacional. El termini de sol·licituds finalitza el 22 de juliol de 2013. 

Podeu consultar les bases i tramitar les sol·licituds electrònicament al lloc web d’ACCIÓ.

Ajuts de l’Obra Social “la Caixa” a 5 centres CERCA

L’Obra Social “la Caixa” ha subvencionat cinc centres de recerca de Catalunya per a projectes de valorització, prototipatge i desenvolupament de la investigació de frontera. Els ajuts són fruit d’un conveni de col·laboració, signat el març de 2012, entre la Generalitat de Catalunya, l’Obra Social “la Caixa” i cadascun dels cinc centres CERCA beneficiaris. En total, l’entitat financera destina 2,5 milions d’euros en dos anys per facilitar els primers passos perquè els resultats de les investigacions arribin a l’explotació comercial. Avui, divendres 12 de març, a les 12.30 h, es celebrarà l’acte de presentació dels ajuts que tindrà lloc a la Sala Àgora del CosmoCaixa.

Els centres CERCA que s’han beneficiat dels ajuts són: el Centre de Regulació Genòmica (CRG); l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC); l’Institut de Ciències Fotòniques (ICFO); l’Institut Català d’Investigació Química (ICIQ); i l’Institut de Recerca Biomèdica (IRB).

Per a més informació, podeu consultar el programa de presentació dels ajuts.

Catalunya capta un 5% dels ajuts ERC Proof of Concept

ERCL’European Research Council (ERC) ha publicat la resolució del segon termini de la convocatòria 2012 del programa Proof of Concept. L’objectiu de la convocatòria és donar suport als investigadors finançats en alguna convocatòria anterior de l’ERC per a què puguin desenvolupar aplicacions comercials de la seva recerca. Aquest ajut addicional pot utilitzar-se per posar en pràctica el potencial innovador de les idees generades en els projectes finançats. Els ajuts tenen una durada d’un any i un finançament de fins a 150.000 euros.

En els dos terminis de la convocatòria 2012, Catalunya ha obtingut 3 ajuts, un 5% dels 60 concedits. Els projectes catalans finançats són els següents:

“MycoBiotics” as a new technology platform for the treatment of human respiratory and genital tract diseases (Mico pLung). IP: Luis Serrano (Centre de Regulació Genòmica, CRG).
Therapeutic Applications of Light-Regulated Drugs (THERALIGHT). IP: Pau Gorostiza (Institut de Bioenginyeria de Catalunya, IBEC).
Targeting Cancer Stem Cells for the development of more effective treatments to cure cancer patients (Anti-CSC). IP: Joan Seoane (Institut d’Oncologia Vall d’Hebron, VHIO).

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de l’ERC, així com altres entrades sobre el mateix tema publicades al bloc.

Convocatòria: ERC Proof of Concept Grant (2013)

ERCL’European Research Council (ERC) ha obert la convocatòria Proof of Concept (2013) per donar suport als investigadors finançats en alguna convocatòria anterior de l’ERC per a què puguin desenvolupar aplicacions comercials de la seva recerca. Aquest ajut addicional pot utilitzar-se per posar en pràctica el potencial innovador de les idees generades en els projectes finançants. Els ajuts tindran una durada d’un any i un finançament de fins a 150.000 euros.

Hi han dos terminis de sol·licituds: el primer finalitza el 24 d’abril de 2013 i el segon, el 3 d’octubre de 2013. Per a més informació, podeu consultar el lloc web de l’ERC, així com altres entrades sobre el mateix tema publicades al bloc.

Nou èxit d’un projecte català a la convocatòria Proof of Concept de l’ERC

Proof Concept GrantsL’European Research Council (ERC) ha publicat la llista de projectes finançats en la primera convocatòria dels ajuts Proof of Concept 2012, que té l’objectiu d’apropar a la innovació empresaria els resultats de la recerca finançada per l’ERC. En total, s’han seleccionat 33 projectes que rebran un finançament màxim de 150.000 euros. La convocatòria està dividida en dos terminis i compta amb un pressupost total de 10 milions d’euros.

Un dels projectes seleccionats és Targeting Cancer Stem Cells for the development of more effective treatments to cure cancer patients (Anti-CSC), liderat per Joan Seoane, investigador de l’Institut d’Oncologia de la Vall d’Hebron (VHIO). Els països que han rebut més ajuts en aquesta primera convocatòria són el Regne Unit (7 ajuts), Alemanya (5 ajuts) i els Països Baixos (4 ajuts). A la segona convocatòria 2011, Catalunya va rebre els dos ajuts atorgats a l’Estat espanyol, concretament a dos projectes de l’ICFO.

El termini per presentar-se a la segona convocatòria és el 3 d’octubre de 2012. Per a més informació, podeu consultar el lloc web de l’ERC i també les entrades publicades sobre aquest tema al Blog de l’OR-IEC.

Unitats de Valorització d’ACC1Ó

Unitats de ValoritzacióLes Unitats de Valorització són estructures ubicades a les universitats catalanes i constituïdes per equips especialitzats amb l’objectiu d’augmentar la transferència de tecnologia entre el món universitari i l’empresarial. Aquest procés s’aconsegueix per dues vies: la creació d’una nova empresa de base tecnològica, o bé l’acompanyament en la llicència d’una tecnologia a una empresa que ja opera en el mercat i que s’encarregarà de desenvolupar nous productes o processos.

Aquestes unitats corresponen a una evolució dels antics trampolins tecnològics i reben finançament d’ACCIÓ. A través de la línia d’ajuts de valorització, en els darrers quatre anys, ACCIÓ ha mobilitzat 69 milions d’euros i ha impulsat la creació de més de 500 llocs de treball qualificats. Durant el primer semestre del 2012, les unitats han assessorat 1.089 projectes, han impulsat la creació de 26 spin-offs i la transferència de 61 noves tecnologies al mercat, un 10% més que en el 2011.

Podeu ampliar la informació sobre les Unitats de Valorització al lloc web d’ACCIÓ.

Genoma España s’integrarà a la FECYT

Genoma España és una fundació pública estatal que impulsa el desenvolupament tecnològic i la transferència de coneixement i la innovació, principalment en el sector biotecnològic. Arrel del Plan de reestructuración y racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional Estatal, la fundació s’integrarà dins la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnologia (FECYT). Tot i això, algunes de les seves funcions les durà a terme el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI). Ambdós organismes depenen del Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO).

L’objectiu d’aquesta reestructuració és complementar funcions i optimitzar la gestió d’ambdues entitats. Tot i això, els programes i convocatòries oberts el 2012 mantindran les seves condicions i objectius. En aquest context, continua vigent la fase de finançament del Programa Innocash 2011, el programa de transferència inversa de tecnologia que té l’objectiu de facilitar la transferència de coneixement i la generació de valor.

Per a informar-vos en detall de la integració, podeu accedir a la notícia publicada al lloc web del MINECO. També podeu consultar les diverses ajudes que finança InnoCash.

Convocatòria: Plans d’actuació d’unitats de valoració

L’agència de suport a la competitivitat de l’empresa catalana, ACCIÓ, ha obert la convocatòria Plans d’actuació d’unitats de valoració, dins els Ajuts a la innovació per a entitats. L’objectiu és incentivar els plans d’actuació de les unitats de valorització per tal d’identificar, valoritzar i explotar les tecnologies generades en els agents d’R+D catalans. Així mateix, es volen potenciar projectes i activitats d’aquest tipus per a fer rendible tot l’estoc de coneixement acumulat, i fer efectiva la transferència de la tecnologia cap al teixit productiu.

Els beneficiaris d’aquest ajut  seran les universitats, escoles de negoci  i col·legis professionals ubicats a Catalunya, que disposin d’una unitat de valorització tecnològica. El termini de presentació de les sol·licituds és del 20 de març al 20 d’abril de 2012.

Per a més informació podeu consultar el lloc web d’ACCIÓ, així com les entrades publicades al Blog de l’OR-IEC.

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter