Vocacions CTM

Imatge de la ciència avui: percepció social i vocacions CTM

La influència de la ciència i la tecnologia en pràcticament tots els aspectes de la vida és un fet inqüestionable. Darrerament, s’han presentat dues anàlisis que tenen com a objectiu orientar la cultura i el desenvolupament cientificotècnic de la societat: la VI Encuesta de Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología i l’informe Factors influents en l’elecció dels estudis.

Segons dades de la VI Encuesta de Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología, realitzada per la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), gairebé un 90% dels espanyols pensa que l’R+D+I millora la qualitat de vida i contribueix al desenvolupament econòmic. L’enquesta es realitza biennalment des de l’any 2002 amb l’objectiu de mesurar la forma en la qual la societat espanyola percep la ciència i la tecnologia. En aquesta edició, les dades s’han obtingut a partir de 7.784 entrevistes.

Continua llegint

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter