Xarxes científiques

Convocatòria: Acciones de Cooperación Científica y Tecnológica Multilateral (CYTED 2013)

El Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED), la iniciativa internacional de cooperació multilateral d’àmbit iberoamericà, ha obert la convocatòria CYTED 2013 para la ejecución de Redes Temáticas. L’objectiu principal és l’intercanvi de coneixements entre grups de recerca i la potenciació de la cooperació amb el mètode de treball, en una temàtica científica o tecnològica determinada.

Les propostes presentades s’hauran d’ajustar a les 7 línies de recerca següents:

1. Agroalimentació
2. Salut
3. Promoció del desenvolupament industrial
4. Desenvolupament sostenible; Canvi social; i Ecosistemes
5. Tecnologia de la Informació i les Comunicacions
6. Ciència i Societat
7. Energia

La durada de les accions és de 4 anys, i el termini de presentació de les sol·licituds finalitza el 7 de maig del 2013.

Per a més informació, podeu accedir a les bases de la convocatòria CYTED 2013 i les línies de recerca obertes, al lloc web del CYTED.

Convocatòria: Ajuts per a accions de cooperació en el marc de la Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP-DGR 2012)

CTPL’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ha obert la convocatòria d’Ajuts per a accions de cooperació en la Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP) per a l’any 2012. La CTP va néixer l’any 1983 amb la voluntat de crear una estructura de cooperació transfronterera als Pirineus.

La convocatòria presenta dues modalitats:

Ajuts de mobilitat d’investigadors/es (AIRE-CTP): L’objecte és finançar les despeses d’estades i viatges d’investigadors i investigadores catalans predoctorals (estades d’1 a 6 mesos) i postdoctorals (estades d’1 a 4 mesos) a fi de promoure els intercanvis transfronterers entre els membres de la comunitat científica dels diferents territoris de la CTP, amb l’objectiu de fomentar la formació i potenciar les xarxes d’equips de recerca.

Ajuts per al desenvolupament i consolidació de xarxes temàtiques de recerca (XI-CTP): La finalitat consisteix en finançar l’organització d’un sistema estable de relacions i col·laboració entre el personal investigador i/o els grups de recerca d’entitats dels territoris de la CTP. La finalitat de la xarxa és consolidar la col·laboració cientificotècnica per preparar el desenvolupament de projectes de recerca i presentar o obtenir projectes de recerca europeus. La durada màxima de les activitats proposades és de dos anys, comptadors des de l’1 de gener de 2013. Els investigadors o les investigadores i els equips de recerca han de constituir una xarxa temàtica de recerca formada per un mínim de tres equips de recerca; cadascun ha de pertànyer a un territori diferent de la CTP. És necessari que la proposta tingui caràcter transfronterer, és a dir, que hi participin equips de recerca de, com a mínim, dos estats diferents. L’import màxim de l’ajut serà de 6.000 euros.

Poden beneficiar-se d’aquesta convocatòria les universitats del sistema universitari català, els centres de recerca, centres tecnològics, les fundacions hospitalàries, les institucions sense ànim de lucre que tinguin com a activitat principal la recerca, així com les empreses ubicades a catalunya, d’acord amb el que s’especifica per a cada modalitat.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 17 de setembre de 2012. Les sol·licituds s’han d’emplenar per via electrònica a través de l’Oficina Virtual de Tràmits (OVT).

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de l’AGAUR.

Convocatòria: Ajudes i beques de la Generalitat Valenciana (2013)

Generalitat ValencianaLa Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació de la Generalitat Valenciana ha publicat oficialment l’Orde 23/2012, de 25 de maig, per la qual es convoquen diferents tipus de beques i ajudes per al foment de la investigació científica i el desenrotllament tecnològic a la Comunitat Valenciana per a l’any 2013. En els annexos de l’ordre es descriuen les normes generals de procediment, així com els termes específics de totes les beques i ajuts.

A continuació es detallen les beques i ajuts que s’ha obert a partir del dia 8 de juny:

Continua llegint

Convocatòria: RETICS i CIBER (2012)

RETICS i CIBERL’Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) convoca la concessió d’ajuts 2012 per a la creació i consolidació de Redes Temáticas de Investigación Cooperativa en Salud (RETICS 2012), adreçada a organismes de recerca públics i privats dins dels següents àmbits d’actuació:
– Activitats preventives i promoció de la salut en atenció primària
– Malalties cardiovasculars
– Malalties infeccioses
– Malalties oculars
– Malalties renals
– Malalties tropicals
– Malalties vasculars cerebrals
– Esclerosi múltiple
– Fragilitat i envelliment
– Inflamació i malalties reumàtiques
– Reaccions adverses a al·lèrgens i fàrmacs
– Salut maternoinfantil i del desenvolupament
– Serveis de salut orientats a malalties cròniques
– SIDA
– Teràpia cel·lular
– Trastorns additius

L’ISCIII obre també el termini de sol·licitud d’incorporació de nous grups d’investigació als Centros de Investigación Biomédica en Red (CIBER 2012), i, concretament, al CIBER de Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición (CIBER OBN). Les activitats de recerca dels grups hauran de tractar sobre una àrea temàtica específica: la dieta mediterrània i els seus efectes en la prevenció d’infermetats cròniques.

La data límit de sol·licitud per a les dues convocatòries és el 14 de juny de 2012. Podeu consultar tota la informació al lloc web de l’ISCIII.

Convocatòria: Programa Internacional de Cooperación Científica y Tecnológica Multilateral (CYTED 2012)

El Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED) és una iniciativa internacional de cooperació multilateral, amb caràcter horitzontal i d’àmbit iberoamericà. El programa es creà l’any 1984 mitjançant un acord marc interinstitucional signat per 19 països d’Hispanoamèrica, Espanya i Portugal. El seu objectiu principal és contribuir al desenvolupament de la regió mitjançant l’establiment de mecanismes de cooperació entre grups de recerca de les universitats, els centres d’R+D i empreses innovadores dels països iberoamericans.

Recentment s’ha obert la Convocatòria CYTED 2012, la qual té tres modalitats d’actuació:

  1. Xarxes temàtiques: activitats de formació i capacitació, intercanvi, mobilitat i interacció científiques.
  2. Projectes de recerca: intercanvi d’experiències en la recerca aplicada.
  3. Projectes de recerca consorciats: grups pluridisciplinaris que duen a terme projectes de caire innovador.

Les línies de recerca obertes per aquesta convocatòria estan indicades a l’Annex 1.  La durada de les accions és de 48 mesos, i el termini de presentació de les sol·licituds és el 3 d’abril del 2012.

Podeu ampliar la informació sobre el funcionament d’aquest programa, les normes de participació i el procés d’avaluació de les propostes al lloc web del CYTED.

Convocatòria: COST (2012)

COSTL’European Science Foundation (ESF) manté oberta la convocatòria COST (European Cooperation in Science and Technology), que promou la creació i el manteniment de xarxes europees de cooperació cientificotecnològica amb caràcter innovador. Les propostes han d’incloure un mínim de 5 investigadors dels estats membres i tractar alguna de les 9 àrees temàtiques prioritàries establertes:

– Biomedicina i Biociències Moleculars.
– Alimentació i Agricultura.
– Boscos, els seus productes i serveis.
– Materials, Física i Nanociències.
– Ciències i Tecnologies Químiques i Moleculars.
– Ciències de la Terra i Gestió Mediambiental.
– Tecnologies de la Informació i la Comunicació.
– Transport i Desenvolupament Urbà.
– Individus, Societats, Cultures i Salut.
– TD: iniciatives transversals que afecten a diverses àrees.

Cal recordar que  aquesta convocatòria no finança la investigació, sinó les accions de suport a aquesta, i romandrà oberta de forma contínua, amb dates periòdiques de recol·lecció de propostes. La propera data de recol·lecció serà el 30 de març de 2012.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de COST.

Subscripció
Butlletí mensual
Twitter