Millora de la indexació de la revista Comunicació. Revista de Recerca i d’Anàlisi

Comunicació. Revista de Recerca i d’Anàlisi ha estat inclosa en les bases de dades següents: Latindex (acomplerts 31 criteris de 33), MIAR, DICE i RESH. Aquesta presència se suma a la que la revista ja tenia a Racó, Dialnet i CBUC i com a Treballs de Comunicació a Carhus Plus 2010 i IN-RECS.

Aquestes noves incorporacions milloren la qualitat i visibilitat de la revista entre la comunitat científica en l’àmbit de la comunicació.