Crònica de la inauguració del curs 2017 – 2018

El treball de recerca i formació en comunicació a la URV de Tarragona centra la jornada d’inauguració del curs 2017-2018 de la Societat Catalana de Comunicació,

La SCC inaugura el curs 2017-2018 a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona

La jornada coincideix amb el 10è aniversari de la Càtedra Internacional URV/Repsol d’Excel·lència en Comunicació que es va crear el 10 de desembre del 2007

  • Taula de presentació de la jornada d’inauguració del curs de la SCC. Foto: SCC

El passat 26 d’octubre es va celebrar la jornada d’inauguració del curs 2017-2018 a la sala de juntes de la Facultat de Lletres de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. Un acte fruit de la voluntat descentralitzadora de la Societat Catalana de Comunicació, com va assenyalar el seu president, Jordi Berrio, en la presentació de la jornada que va comptar amb la presència de la vicerectora de Docència, Estudiants i Comunitat Universitària de la URV Arantxa Capdevila, del cap del departament dels estudis de Comunicació, Bernat López, i del director de la Càtedra Internacional URV/Repsol d’Excel·lència en Comunicació, Jordi Farré. En les seues intervencions es va reivindicar la funció que ha de desenvolupar l’intel·lectual-acadèmic en el marc d’un pensament crític. Una funció que ha de ser la de fer crítica, la de reflexionar de forma matisada, prenent partit sempre de forma provisional.

El catedràtic de prehistòria de la URV, Eudald Carbonell, va pronunciar la conferència “Comunicació i evolució humana”. El codirector d’Atapuerca va oferir una intervenció curta però molt estimulant, centrada sobretot en dos idees: que a l’hora de parlar de comunicació de la ciència hem de parlar de socialització del coneixement i no pas de divulgació, i que s’ha de construir sobre coneixement que està ben produït, que és aquell que es pot socialitzar. Tot això adreçat a “humanitzar l’espècie que és una necessitat per sobreviure en el planeta”, va dir en un altre moment.

Les activitats de recerca vinculades al Departament d’Estudis de Comunicació van centrar una part important de la jornada. En primer lloc, Cilia Willen, editora de la revista Catalan of Comunication & Cultural Studies, va presentar aquesta publicació científica creada en 2009 de la qual es publiquen dos números a l’any. En la seu intervenció va donar a conèixer quins són a hores d’ara els incentius de la revista per als editors i per als autors. A més, va desgranar quins són els reptes de futur de la publicació, entre els quals està “la tensió entre l’accés obert/tancat, és a dir com conjugar l’aspecte comercial i la qualitat científica”. D’altra banda, el director del Màster en Comunicació Estratègica en la Societat del Risc (MASTERDEC), Enric Castelló, va fer una descripció d’aquesta oferta formativa especialitzada que té una significativa presència internacional. En aquest curs aplega alumnes d’Europa, Llatinoamèrica, Àsia i Orient Pròxim, la major part dels quals presents a la sala.

Tot seguit, Jordi Farré va presentat el grup consolidat de recerca en comunicació Asterisc, creat el 2003. En la seua intervenció va fer un repàs a l’evolució del grup, que va qualificar d’“ambiciós i cohesionat”, i al procés d’internacionalització i de recerca de l’excel·lència i l’impacte que ha viscut els darrers anys. Farré, acompanyat de Josep Beltrán, en nom de Repsol presentaren la Càtedra Internacional URV/Repsol d’Excel·lència en Comunicació que enguany celebra el desè aniversari.

La perspectiva dels joves investigadors, formats com a estudiants en les mateixes aules a les quals molts d’ells ara han retornat com a docents, també va estar present en la jornada d’inauguració del curs de la SCC d’enguany.  Conduïda per Marta Montagut, a la taula hi eren presents Jordi Prades Tena, Carlota Moragas-Fernández i Natàlia Lozano, que ja han assolit el grau de doctor, a més d’Anna Sendra que està en curs d’assolir-lo en la modalitat d’acumulació d’articles. Tots ells oferiren els seu testimoni de com han anat adreçant els respectius interessos professionals cap a la recerca científica en l’àmbit de la comunicació. Entre ells hi ha qui ja en els primers cursos del grau havien trobat la seu vocació investigadora. Però també els que l’han trobada més tard quan, després de dedicar una part significativa de temps a l’exercici de la comunicació mediàtica, han decidit cercar una major especialització a la universitat. Tots ells van coincidir en remarcar la importància de realitzar una recerca transversal de temes no mediacèntrics i en les dificultats amb què s’enfronten per a portar endavant una trajectòria acadèmica normalitzada a causa dels entrebancs administratius a què s’enfronten.

Durant la jornada també hi hagué temps per al record dels que ja no hi són. En aquest cas, del malaguanyat soci de la SCC Quim Capdevila (1967-2017), la trajectòria del qual va ser glossada de forma emotiva pel vicepresident de la SCC, Sergi Cortiñas.

Per últim, el president de la SCC, Jordi Berrio, i la vicedegana de la URV Arantxa Capdevila, tancaren l’acte. Jordi Berrio va agrair tots els que havien fet possible la celebració d’aquesta jornada per haver permès copsar la realitat dels estudis i la recerca en comunicació a la URV, tot remarcant la varietat de qüestions tractades i de línies de treball exposades durant la sessió. Per la seua banda, Arantxa Capdevila, fent esment a la intervenció d’Eudald Carbonell, va assenyalar en relació al contingut de la jornada que “s’ha socialitzat el que s’està treballant”. La perspectiva de tota aquesta intensa activitat la va sintetitzar en la proposició “els peus a terra i el cap al món”.

La jornada va comptar amb la presència, entre altres, del primer president de la SCC, Miquel de Moragas, una representació de l’actual junta directiva de la Societat i un nombre important d’estudiants, molts d’ells alumnes del Màster en Comunicació Estratègica en la Societat del Risc que imparteix la URV, entre el quals hi ha actualment estudiants procedents de Llatinoamèrica, la Xina, Qatar i diversos indrets de Catalunya i d’Espanya.