IX Jornada de recerca

Lloc: Sala Pi i Sunyer de l’Institut d’Estudis Catalans

Data: 1 de març de 2018

Programa

Crònica