Josep Maria Casasús, honoris causa per la Universitat de Girona

La Universitat de Girona va aprovar la concessió del títol de doctor honoris causa al Dr. Josep M. Casasús i Guri, membre de l’Institut d’Estudis Catalans i delegat de l’IEC a la Societat Catalana de Comunicació. L’acord es va prendre per unanimitat, a proposta del Consell del Departament de Filologia i Comunicació, en data 28 de març de 2019.

Aprovació

Notícia