Revista Comunicació

Millora de la indexació de la revista Comunicació. Revista de Recerca i d’Anàlisi

Comunicació. Revista de Recerca i d’Anàlisi ha estat inclosa en les bases de dades següents: Latindex (acomplerts 31 criteris de 33), MIAR, DICE i RESH. Aquesta presència se suma a la que la revista ja tenia a Racó, Dialnet i CBUC i com a Treballs de Comunicació a Carhus Plus 2010 i IN-RECS.

Aquestes noves incorporacions milloren la qualitat i visibilitat de la revista entre la comunitat científica en l’àmbit de la comunicació.

Convocatòria d’articles – Call for papers

 La Societat Catalana de Comunicació convida els investigadors, doctorands i professionals del camp a proposar articles inèdits a la revista Comunicació. Revista de Recerca i d’Anàlisi (http://revistes.iec.cat/index/TC) per a considerar-ne la publicació. El número 1 del volum 30, que apareixerà el maig de 2013, tindrà com a tema central “La història de la comunicació en els àmbits de la premsa, la publicitat, el cinema, la ràdio o la televisió”. Així mateix, també s’acceptaran articles sobre qualsevol tema relacionat amb la comunicació com a ciència social per a la secció oberta de la revista.
Els articles, escrits preferentment en català, o bé en una altra llengua romànica o en anglès, s’han de presentar a través del web de la revista, previ registre de l’autor o autora, i d’acord amb les normes publicades al mateix web. La data límit per a la tramesa és el 29 d’octubre de 2012. 

La Junta de la Societat Catalana de Comunicació