Data: 9 de juny de 2008 a les 18.00 h
Hora:
Lloc: Sala Pi i Sunyer de l’IEC

Ordre del dia:

 1. Acta de la reunió anterior (13 de novembre de 2007)
 2. Memòria anual
 3. Estat de comptes 2007 i Pressupost per al 2008
 4. Programa d’activitats
 5. Renovació de càrrecs de la Junta de Govern (3 Vocalies).
 6. Torn obert de paraules
 7. Cloenda

Enguany correspon renovar tres Vocalies. Les persones que actualment les ocupen (Joan Elias i Boada, Pere Lleonart i Llibre i Maria Antònia Tarrazón i Rodón) manifesten llur plena disposició a seguir col·laborant amb la Societat dins de la Junta de Govern. En tot cas, les candidatures a optar a aquests càrrecs s’han de presentar a la seu de la Societat, adreçades al President, abans del 3 de juny.

Tot seguit es durà a terme l’última conferència del  cicle

Temes de debat contemporani a Catalunya; una perspectiva en clau econòmica

«El valor afegit de les energies renovables» a càrrec de Miquel Cabré i Xavier Farriols

Resum de la reunió de la Junta general

Dilluns 9 de juny, a les sis de la tarda (18 h), a la Sala Pi i Sunyer, de la seu de l’Institut d’Estudis Catalans, carrer del Carme, 47, a Barcelona, tingué lloc la reunió ordinària de la Junta General (Ple Anual) de la nostra Societat, amb notable assistència i participació de distingits socis i sòcies, i sota el següent Ordre del Dia:

 1. Acta de la reunió anterior (13 de novembre de 2007)
 2. Memòria anual
 3. Estat de comptes 2007 i Pressupost per al 2008
 4. Programa d’activitats
 5. Renovació de càrrecs de la Junta de Govern (3 Vocalies)
 6. Torn obert de paraules
 7. Cloenda

Es va aprovar l’Informe sobre el curs 2007-08, del qual destaquem:

 • s’han realitzat 10 conferències (6 d’elles agrupades dins del cicle “Temes de debat contemporani a Catalunya: una perspectiva en clau econòmica”), amb la participació de 15 acreditats acadèmics i especialistes, i amb assistència d’un notable nombre de socis i sòcies i d’altres interessats;
 • la sessió inaugural del curs (25 de setembre) anà a càrrec de Joan Trullén Thomas, secretari general d’Indústria, al Ministerio espanyol de Industria, Turismo y Comercio;
 • el lliurament de l’11è Premi Catalunya d’Economia, als guardonats Isabel Busom, Lionel Artige, Walter García-Fontes, Inés Macho, Xavier Martínez-Giralt i Rosella Nicolini, del Departament d’Economia Aplicada, de la Universitat Autònoma de Barcelona, pel seu treball “La situació de la innovació a Catalunya”, tingué lloc a la Sala Mediterrània, de Caixa Catalunya, el 28 de novembre;
 • la sessió dedicada al Premi Nobel d’Economia 2007, que organitza la nostra Societat, dins del cicle que l’Institut d’Estudis Catalans dedica als Premis Nobel, tingué lloc el 20 de desembre, amb la intervenció de Xavier Calsamiglia, professor del Departament d’Economia i Empresa de la Universitat Pompeu Fabra, qui es referí als estudis realitzats per Leonid Hurwicz, Eric S. Maskin i Roger B. Myerson sobre les bases de la teoria del disseny de mecanismes aplicables al funcionament i a la regulació dels mercats, partint de la teoria de jocs;
 • el cicle “Temes de debat contemporani a Catalunya; una perspectiva en clau econòmica” es desenvolupà entre el 28 de gener i el 9 de juny, amb una conferència mensual, sobre temes d’actualitat i interès, amb la participació de Joan Ràfols, economista, Joan Clavera, catedràtic d’Economia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona, Joan A. Camuñas i Feijoo, professor associat de la Universitat Autònoma de Barcelona, Albert Gimeno, professor de l’Escola Superior d’Administració i Direcció d’Empreses, de la Universitat Ramon Llull, Josep Garriga, Director de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, Miquel Cabré, Sotsdirector General d’Alstom Ecotècnia, i Xavier Farriols, Director General de Copcisa Elèctrica;
 • el lliurament del 9è Premi Ferran Armengol i Tubau, atorgat a Miguel Santolino Prieto, del Grup de recerca Risc en finances i assegurances-IREA, del Departament d’Econometria, Estadística i Economia Espanyola, de la Universitat de Barcelona, pel seu treball “Mètodes economètrics per la valoració qualitativa i quantitativa del dany corporal a l’assegurança de l’automòbil, tingué lloc el 17 de juny;
 • s’han enviat 11 circulars dirigides als nostres socis i sòcies, que anuncien i recullen les activitats de la Societat;
 • s’ha actualitzat la web de la Societat, ara més fàcilment accessible: http://sce.iec.cat;
 • la Junta de Govern s’ha reunit 5 vegades;
 • el número de socis ordinaris a 30 de maig de 2008 és de 261. Es van aprovar l’estat de comptes del 2007 i el pressupost (actualitzat) per al 2008:
 • la liquidació dels comptes de 2007 ofereix uns ingressos per 46.244 € i unes despeses per 30.010 €, amb un superàvit de 16.234 € (el pressupost preveia un superàvit de 1.700 €), gràcies principalment a les subvencions rebudes per part de l’Institut d’Estudis Catalans i de Caixa Catalunya per a cobrir, respectivament, les despeses d’organització i realització del cicle de conferències “Factors dinamitzadors de l’economia catalana”, que tingué lloc durant el primer semestre de 2007, i les despeses de publicació del llibre que recollirà les ponències de la Jornada Acadèmica i Commemorativa de la Societat Catalana d’Economia, dedicada a “Aportacions a la recerca i al debat en economia a Catalunya”, celebrada el 5 de juny de 2007, com a contribució de la nostra Societat a la celebració dels primers 100 anys de l’Institut d’Estudis Catalans;
 • el pressupost (actualitzat) de 2008 preveu uns ingressos i unes despeses per 38.641 €, essent doncs equilibrat;
 • les quotes es mantenen al nivell de 30 € a l’any;
 • es felicita a la Junta de Govern per la bona gestió econòmica realitzada i se li demana que estudiï l’oportunitat d’augmentar la retribució als conferenciants.

Es va aprovar el Programa d’activitats per al curs 2008-09, destacant:

 • cicle de conferències sobre temes d’actualitat, alguna d’elles en col·laboració amb altres Societats filials de l’Institut d’Estudis Catalans;
 • activitats regulars: conferència sobre el Premi Nobel d’Economia 2008, lliurament del 7è Premi Societat Catalana d’Economia, convocatòria del 12 è Premi Catalunya d’Economia;
 • publicació del llibre suara esmentat recollint les ponències de la Jornada Acadèmica i Commemorativa celebrada el 5 de juny de 2007 i del volum 19 de l’Anuari de la Societat;
 • promoció de les activitats de la nostra Societat a la Comunitat Valenciana i a les Illes Balears;

Es van renovar els càrrecs de 3 vocalies de la Junta de Govern, la qual queda constituïda per:

President Pere Puig Bastard
Vicepresident Artur Saurí del Río
Secretari Eduard Arruga i Valeri
Tresorer Humbert Sanz i García
Vocals Joan Elias i Boada
Pere Lleonart i Llibre
Angels Roqueta i Rodríguez
Ernest Sena i Calabuig
Maria Antònia Tarrazón i Rodon
Delegat a Brussel·les Victor Pou i Serradell
Delegat a Madrid Josep Maria Nus i Badia
Delegat de l’IEC Joaquim Muns i Albuixech
Agenda
febr.
2
Dc
12:00 Inauguració de l’exposició “Done...
Inauguració de l’exposició “Done...
febr. 2 @ 12:00 – 13:30
Acte d’inauguració de  l’exposició “Dones economistes”, on es presentaran 22 panells on es poden conèixer les històries de dones que amb el seu talent han fet grans aportacions i contribucions a la ciència econòmica. Aquesta[...]
febr.
3
Dj
21:00 Conferència “Condiciona l’ús de...
Conferència “Condiciona l’ús de...
febr. 3 @ 21:00 – 23:00
Conferència “Condiciona l’ús del PIB com a objectiu de superació continu l’assoliment dels objectius de transició ecològica?”, a càrrec de Jordi Roca Escaleta de l’acte: Obertura a càrrec del Sr. Joan Martínez Alier. Presentació a[...]
febr.
17
Dj
18:00 Conferència a càrrec de Libertad...
Conferència a càrrec de Libertad...
febr. 17 @ 18:00 – 19:30
Conferència amb motiu de la concessió del Premi Nobel d’Economia 2021 al professor David Card, per les seves contribucions empíriques a l’economia laboral, i als professors Joshua D. Angrist i Guido W. Imbens, per les[...]

Administra