«La crisi econòmica internacional; i ara què?»

a càrrec  de Joaquim Muns i Albuixech
Catedràtic de la Universitat de Barcelona,
ex-Director Executiu del Fons Monetari Internacional i del Banc Mundial
i membre numerari de la Secció de Filosofia i Ciències Socials de l’IEC

Data: dimarts 21 d’octubre de 2008, a les 19 hores
Lloc: Sala Pi i Sunyer de l’IEC (carrer del Carme 47, de Barcelona)